Kategorijos
Kitos naujienos

2022 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 ir 12 str., kiekviena viešoji įstaiga privalo kasmet parengti metinę veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį, šie dokumentai turi būti perduoti Juridinių asmenų registrui ir paskelbti įstaigos interneto svetainėje. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., kiekviena gyvūnų globos organizacija iki vasario 1 d. privalo paskelbti praėjusių metų Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

Viešosios įstaigos veikla:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija. Šiuo metu stengiamės sterilizuoti Rokiškio ir Vilniaus rajonuose vargingai gyvenančias ir nuolat gimdančias kalytes. Vilniuje periodiškai savo namuose globojame šuniukus ir ieškome jiems namų, apmokame padovanotų globotinių sterilizacijas / kastracijas.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą:

ŠunysKatės
Globotinių metų pradžioje01
Priimta naujų globotinių51
Padovanota globotinių20
Perduota kitiems globėjams01
Grąžinta po sterilizacijos30
Mirė dėl sveikatos sutrikimų00
Globotinių metų pabaigoje01

Viešosios įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje:

2022 metai2021 metai
Mantas Malcius2,90 €2,90 €

Gautos lėšos:

2022 metai2021 metai
Fizinių asmenų parama340,00 €3 080,41 €
GPM 1,2% parama7 008,49 €12 996,32 €
Juridinių asmenų parama0,00 €0,00 €
Iš viso7 348,49 €16 076,73 €

Panaudotos lėšos:

2022 metai2021 metai
Veiklos sąnaudos1 096,79 €10 973,29 €
Parama VšĮ „Maži jausmai“6 508,49 €17 891,35 €
Iš viso7 605,28 €28 864,64 €

2021 metais iš mūsų organizacijos pasitraukė Anželika ir įkūrė VšĮ „Maži jausmai“, susitarta iki 2026 metų kasmet naujajai organizacijai perduoti GPM 1,2% paramos dalį, viršijančią 500 eurų.

Detali įstaigos finansinė ataskaita:http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys:http://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=303410406
GPM 1,2% paramos statistika:http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-parama
Kategorijos
Kitos naujienos

2021 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 ir 12 str., kiekviena viešoji įstaiga privalo kasmet parengti metinę veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį, šie dokumentai turi būti perduoti Juridinių asmenų registrui ir paskelbti įstaigos interneto svetainėje. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos iki vasario 1 d. privalo paskelbti metines Ataskaitas apie gyvūnų kaitą.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai, atlikti darbai, planai:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija.

2021 metų viduryje organizacija pasidalino į dvi dalis: Anželika pasitraukė iš jos ir įsteigė naują gyvūnų globos organizaciją VšĮ „Maži jausmai“. Naujajai organizacijai perleistos Anželikos globotos katės, didžioji dalis organizacijos turėtų lėšų, įsipareigota kasmet iki 2026 metų perleisti didžiąją dalį GPM paramos.

VšĮ „Kaimo grandinė“ šiuo metu aktyvios gyvūnų globos nevykdo, bet periodiškai ir toliau globoja šuniukus, vykdo savo įsipareigojimus sterilizuoti (kastruoti) padovanotus globotinius, pagal galimybes padeda sterilizuoti augintinius tiems, kurie nepajėgia to padaryti patys.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą:

ŠunysKatės
Globotinių skaičius metų pradžioje033
Priimta naujų gyvūnų1612
Padovanota globotinių1412
Perduota VšĮ „Maži jausmai“021
Paleista / Grąžinta po sterilizacijos210
Mirė dėl sveikatos sutrikimų01
Globotinių skaičius metų pabaigoje01

Viešosios įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje:

2021 metai2020 metai
Mantas Malcius2,90 €2,90 €

Gautos lėšos:

2021 metai2020 metai
Fizinių asmenų parama3 080,41 €12 595,82 €
GPM parama12 996,32 €11 119,77 €
Juridinių asmenų parama0,00 €1 630,00 €
Iš viso16 076,73 €25 345,59 €

Panaudotos lėšos:

2021 metai2020 metai
Veiklos sąnaudos10 973,29 €23 617,91 €
Suteikta parama VšĮ „Maži jausmai“17 891,35 €0,00 €
Iš viso28 864,64 €23 617,91 €
Detali įstaigos finansinė ataskaita:http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita
GPM paramos statistika:http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-parama
Metinis finansinių ataskaitų rinkinyshttp://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=303410406

Kategorijos
Kitos naujienos

2020 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita


Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 ir 12 str., kiekviena viešoji įstaiga privalo kasmet parengti metinę veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį, šie dokumentai turi būti perduoti Juridinių asmenų registrui ir paskelbti įstaigos interneto svetainėje. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos iki vasario 1 d. privalo paskelbti metines Ataskaitas apie gyvūnų kaitą.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, siekiant veiklos tikslų, taip pat nurodomi ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi bešeimininkiais ir šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos atstovai lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, gerina gyvenimo sąlygas, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams ir, siekdami stabdyti tolesnį gyvūnų dauginimąsi, sterilizuoja jų mamas. Esamiems savininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams. Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, visi dovanojami globotiniai yra paženklinami mikroschemomis. Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą:

ŠunysKatėsTriušiai
Globotinių skaičius metų pradžioje1260
Priimta naujų gyvūnų19663
Padovanota globotinių18353
Grąžinta pabėgusių/pagydytų000
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos2190
Mirė dėl sveikatos sutrikimų050
Globotinių skaičius metų pabaigoje0330

Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje:

Vienintelis dalininkas yra Mantas Malcius, įnašo vertė 2,90 €.

Gautos lėšos:

2020 metai2019 metai
Fizinių asmenų parama12 595,82 €13 480,99 €
GPM parama11 119,77 €10 686,86 €
Juridinių asmenų parama1 630,00 €70,00 €
Iš viso25 345,59 €24 237,85 €

Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką ir vertę:

Paramos vertėParamos dalykas
UAB Palink1000 €Finansinė parama
UAB Starlett200 €Finansinė parama
UAB Dūda ir kompanija200 €Finansinė parama
Deimantės Guobytės labdaros ir paramos fondas Lietuva-gyvūnams200 €Finansinė parama
VšĮ Naminukai30 €Finansinė parama

Panaudotos lėšos:

2020 metai2019 metai
Veiklos sąnaudos23 617,91 €21 884,07 €
Kitos sąnaudos0,00 €0,00 €
Iš viso23 617,91 €21 884,07 €
Detali įstaigos finansinė ataskaita:http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita
GPM paramos statistika:http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-parama
Kategorijos
Kitos naujienos

2019 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

VšĮ Kaimo grandinė – Veiklos ataskaita – 2019 (PDF)
VšĮ Kaimo grandinė – Finansinių ataskaitų rinkinys – 2019 (PDF)


Skelbiame 2019 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 ir 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėse ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos iki vasario 1 d. privalo paskelbti metines Ataskaitas apie gyvūnų kaitą.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, siekiant veiklos tikslų, taip pat nurodomi ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi bešeimininkiais ir šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos atstovai lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, gerina gyvenimo sąlygas, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams ir, siekdami stabdyti tolesnį gyvūnų dauginimąsi, sterilizuoja jų mamas. Esamiems savininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams. Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, visi dovanojami globotiniai yra paženklinami mikroschemomis. Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą

  Šunys Katės
Globotinių skaičius metų pradžioje 1 19
Priimta naujų gyvūnų 20 61
Padovanota globotinių 19 36
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo 0 0
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP) 1 16
Mirė dėl sveikatos sutrikimų 0 2
Globotinių skaičius metų pabaigoje 1 26

Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje:

  2019 metai 2018 metai
Mantas Malcius 2,90 € 2,90 €

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų panaudojimas:

Gautos lėšos

  2019 metai 2018 metai
Fizinių asmenų parama 13480,99 € 11756,46 €
GPM 2% parama 10686,86 € 7316,69 €
Juridinių asmenų parama 70,00 € 1290,00 €
     
Iš viso 24237,85 € 20363,15 €

Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką ir vertę

  Paramos vertė Paramos dalykas
UAB „Finleksa“ 50,00 € Finansinė parama
MB „Pas buhalterį“ 20,00 € Finansinė parama

Panaudotos lėšos

  2019 metai 2018 metai
Veiklos sąnaudos 21884,07 € 17730,14 €
Kitos sąnaudos 0,00 € 0,00 €
     
Iš viso 21884,07 € 17730,14 €
Detali įstaigos finansinė ataskaita: http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita
GPM 2% paramos statistika: http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-parama
Kategorijos
Kitos naujienos

2018 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Veiklos ataskaita – 2018 – VšĮ Kaimo grandinė (PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys – 2018 – VšĮ Kaimo grandinė (PDF)


Skelbiame 2018 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 ir 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos privalo paskelbti metinę Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi bešeimininkiais ir šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos atstovai lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, gerina gyvenimo sąlygas, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams ir, siekdami stabdyti tolesnį gyvūnų dauginimąsi, sterilizuoja jų mamas. Esamiems savininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams.

Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, visi dovanojami globotiniai yra paženklinami mikroschemomis. Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą


Šunys Katės
Globotinių skaičius metų pradžioje 5 10
Priimta naujų gyvūnų 22 73
Padovanota globotinių 14 35
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo 1 1
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP) 5 22
Mirė dėl sveikatos sutrikimų 6 6
Globotinių skaičius metų pabaigoje 1 19

2) viešosios įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje:


2018 metai 2017 metai
1. Mantas Malcius 2,90 € 2,90 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė):

Gautos lėšos


2018 metai 2017 metai
Fizinių asmenų parama 11 756,46 € 9 858,48 €
GPM 2% parama 7 316,69 € 5 411,88 €
Juridinių asmenų parama 1 290,00 € 350,56 €IŠ VISO 20 363,15 € 15 620,92 €

Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką ir vertę


Paramos vertė Paramos dalykas
UAB „Bendras Finansavimas“ 210,00 € Finansinė parama
VšĮ „Gralio projektai“ 30,00 € Finansinė parama
UAB „Sec Baltic“ 1050,00 € Finansinė parama

Panaudotos lėšos


2018 metai 2017 metai
Veterinarinės paslaugos 6 537,03 € 6 990,05 €
Maistas, kraikas, kita 2 318,35 € 2 024,67 €
Darbuotojų išlaikymas 7 083,75 € 3 148,32 €
Patalpų išlaikymas 753,73 € 150,00 €
Ryšių sąnaudos 133,80 € 366,07 €
Transporto išlaidos 399,01 € 557,01 €
Kitos veiklos išlaidos 479,47 € 263,40 €
Suteikta labdara, parama 25,00 € 0,00 €IŠ VISO 17 730,14 € 13 499,52 €
Detali įstaigos finansinė ataskaita: http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita
Apytikslė informacija apie kitų gyvūnų globos ir gerovės organizacijų gautą GPM 2% paramą:
http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-parama

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus VšĮ „Kaimo grandinė“ ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:


2018 metai 2017 metai
Darbuotojų išlaikymo 7 083,75 € 3 148,32 €
Patalpų išlaikymo 753,73 € 150,00 €
Ryšių 133,80 € 366,07 €
Transporto 399,01 € 557,01 €
Kitos 9 334,85 € 9 278,12 €
Suteiktos labdaros, paramos 25,00 € 0,00 €IŠ VISO 17 730,14 € 13 499,52 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:


2018 metai 2017 metai
Darbuotojų skaičius metų pradžioje 1 0
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje 1 1

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:


2018 metai 2017 metai
Sąnaudos valdymo išlaidoms 0,00 € 0,00 €

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:


2018 metai 2017 metai
Įstaigos vadovas Mantas Malcius Mantas Malcius
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 0,00 € 0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms 0,00 € 0,00 €

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:


2018 metai 2017 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui 0,00 € 0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms 0,00 € 0,00 €

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:


2018 metai 2017 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims 0,00 € 0,00 €
Kategorijos
Kitos naujienos

2017 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Veiklos ataskaita – 2017 – VšĮ Kaimo grandinė (PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys – 2017 – VšĮ Kaimo grandinė (PDF)


Skelbiame 2017 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi tiek bešeimininkiais, tiek šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos savanoriai lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, gerina gyvenimo sąlygas, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams ir, siekdami stabdyti tolesnį gyvūnų dauginimąsi, sterilizuoja jų mamas. Esamiems savininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams.

Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, visi dovanojami globotiniai yra paženklinami mikroschemomis.

Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą

ŠunysKatės
Globotinių skaičius metų pradžioje516
Priimta naujų gyvūnų3163
Padovanota globotinių2326
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo22
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP)539
Mirė dėl sveikatos sutrikimų12
Globotinių skaičius metų pabaigoje510

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įnašų vertė metų pradžiojeĮnašų vertė metų pabaigoje
1. Mantas Malcius2,90 €2,90 €
IŠ VISO2,90 €2,90 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė):

Gautos lėšos

2017 metai2016 metai
Fizinių asmenų parama9 858,48 €10 042,05 €
GPM 2% parama5 411,88 €3 838,47 €
Juridinių asmenų parama350,56 €1 172,82 €
IŠ VISO15 620,92 €15 053,34 €

Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką ir vertę

Paramos vertėParamos dalykas
UAB „Vivali“40,00 €Finansinė parama
UAB „Finleksa“30,00 €Finansinė parama
UAB „Deimena“280,56 €Materialinė parama

Panaudotos lėšos

2017 metai2016 metai
Veterinarinės paslaugos6 990,05 €8 213,89 €
Maistas, kraikas, kita2 024,67 €2 369,85 €
Finansinių įstaigų mokesčiai156,67 €168,70 €
Darbuotojų išlaikymas3 148,32 €0,00 €
Patalpų išlaikymas150,00 €0,00 €
Ryšių sąnaudos366,07 €10,51 €
Transporto išlaidos557,01 €426,98 €
Kitos veiklos išlaidos106,73 €0,00 €
IŠ VISO13 499,52 €11 189,93 €

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus VšĮ „Kaimo grandinė“ ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

2017 metai2016 metai
Darbuotojų išlaikymo3 148,32 €0,00 €
Patalpų išlaikymo150,00 €0,00 €
Ryšių366,07 €10,51 €
Transporto557,01 €426,98 €
Kitos9 278,12 €10 752,44 €
IŠ VISO13 499,52 €11 189,93 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

2017 metai2016 metai
Darbuotojų skaičius metų pradžioje00
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje10

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

2017 metai2016 metai
Sąnaudos valdymo išlaidoms0,00 €0,00 €

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:

2017 metai2016 metai
Įstaigos vadovasMantas MalciusMantas Malcius
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui0,00 €0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms0,00 €0,00 €

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:

2017 metai2016 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui0,00 €0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms0,00 €0,00 €

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:

2017 metai2016 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims0,00 €0,00 €
Kategorijos
Kitos naujienos

2016 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Kaimo grandinė – 2016 m veiklos ataskaita – esigned (PDF)


Skelbiame 2016 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi tiek bešeimininkiais, tiek šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos savanoriai nuolat lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams, sterilizuoja jų mamas. Šeimininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams.

Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, prieš padovanojant visi globotiniai yra paženklinami mikroschemomis.

Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą

ŠunysKatės
Globotinių skaičius metų pradžioje16
Priimta naujų gyvūnų4271
Padovanota globotinių3331
Perduota kitiems globėjams01
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP)325
Mirė dėl sveikatos sutrikimų24
Globotinių skaičius metų pabaigoje516

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įnašų vertė metų pradžiojeĮnašų vertė metų pabaigoje
1. Mantas Malcius2,90 €2,90 €
IŠ VISO2,90 €2,90 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Gautos lėšos

2016 metai2015 metai
Fizinių asmenų parama10 042,05 €3 164,74 €
Juridinių asmenų parama1 172,82 €0,00 €
GPM 2% parama3 838,47 €836,06 €
IŠ VISO15 053,34 €4 000,80 €

Panaudotos lėšos

2016 metai2015 metai
Gyvūnų gydymas8 196,19 €2 140,63 €
Gyvūnų maistas, kraikas, kita2 369,85 €546,78 €
Transporto išlaidos426,98 €122,56 €
Bankų ir PayPal mokesčiai168,70 €5,12 €
Kitos išlaidos10,51 €38,55 €
IŠ VISO11 172,23 €2 853,64 €

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus Įstaiga ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

2016 metai2015 metai
Transporto sąnaudos426,98 €122,56 €
Darbuotojų išlaikymo0,00 €0,00 €
Kitos veiklos sąnaudos10 745,25 €2 731,08 €
IŠ VISO11 172,23 €2 853,64 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

2016 metai2015 metai
Darbuotojų skaičius metų pradžioje00
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje00

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

2016 metai2015 metai
Sąnaudos valdymo išlaidoms0,00 €0,00 €

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms;

2016 metai2015 metai
Įstaigos vadovasMantas MalciusMantas Malcius
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui0,00 €0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms0,00 €0,00 €

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms;

2016 metai2015 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui0,00 €0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms0,00 €0,00 €

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:

2016 metai2015 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims0,00 €0,00 €
Kategorijos
Kitos naujienos

2015 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Kaimo grandinė – 2015 m veiklos ataskaita – esigned.pdf

Skelbiame 2015 m. veiklos ataskaitą. Tokią ataskaitą, pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., kasmet privalo skelbti visos viešosios įstaigos, o panašios formos ataskaitą, pagal Asociacijų įstatymo 10 str., ir visos asociacijos, visuomeninės organizacijos, susivienijimai, konfederacijos, sąjungos ir draugijos. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos įstaiga, vykdanti bešeimininkių augintinių globą, sterilizaciją (kastraciją) ir ieškanti jiems naujų šeimininkų. Taip pat, įstaiga rūpinasi šeimininkus turinčiais, bet deramai neprižiūrimais gyvūnais, gerina jų laikymo sąlygas, vykdo sterilizacijas (kastracijas). Tokiomis priemonėmis siekiama mažinti bešeimininkių ir prastai prižiūrimų gyvūnų skaičių. Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Gyvūnų kaitos ataskaita

ŠunysKatės
Globotinių metų pradžioje00
Priimta1922
Padovanota1713
Grąžinta šeimininkams11
Paleista (PSP)01
Mirė01
Globotinių metų pabaigoje16

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įnašų vertė metų pradžiojeĮnašų vertė metų pabaigoje
Bendras dalininkų kapitalas, iš jų:2,9 €2,9 €
1. Mantas Malcius2,9 €2,9 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

PAJAMOS4 000,80
1. Privačių asmenų parama3 164,74
2. GPM 2% parama836,06
IŠLAIDOS(2 853,64)
1. Gyvūnų gydymas(2 140,63)
2. Gyvūnų maistas, kraikas ir kita(546,78)
3. Transporto išlaidos(122,56)
4. Bankų mokesčiai(5,12)
5. Kitos veiklos išlaidos(38,55)

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus Įstaiga ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

Žr. trečią punktą.

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įstaiga finansiniais metais darbuotojų neturėjo.

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

Įstaiga finansiniais metais valdymo išlaidų nepatyrė.

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:

Įstaigos vadovas – Mantas Malcius. Išlaidų vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms nepatirta.

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:

Įstaiga kolegialių valdymo organų ataskaitiniu periodu neturėjo.

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:

Ataskaitiniu periodu išlaidų išmokoms minimiems asmenims nebuvo.