Kategorijos
Kitos naujienos

LGGD ir VšĮ Beglobis vadovė reikalauja nebesirūpinti prieglaudos gyvūnais

Iš Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus ir VšĮ Beglobis vadovės Danutės Navickienės gavome raštą, kuriame reikalaujama nebeplatinti gyvūnų dovanojimo skelbimų, o savanorių pastangos skaidriai padėti prieglaudos gyvūnams yra įvardijamos kaip sukčiavimas. Žemiau pateiktas D. Navickienės rašto tekstas (su pataisytomis rašybos ir skyrybos klaidomis) ir mūsų nuomonė apie tai, kas vyksta prieglaudoje.
Navickienės raštas (PDF)


Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrius
VšĮ „Kaimo grandinė” direktoriui
Mantui Malciui

Dėl informacijos pateikimo visuomenei

Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrių (toliau – Draugija) atsitiktinai pasiekė informacija, kad nuo 2015 m. sausio 3 d. „Kaimo lenciūgo“ puslapyje internete yra pateikta informacija apie tai, kad VšĮ Kaimo grandinė, įstaigos kodas: 303410406, (toliau – Kaimo grandinė) renka 2 proc. GPM į savo banko sąskaitą, o surinktas lėšas ketina skirti paramai gyvūnams. Informacijoje nurodoma, kad Kaimo grandinė savo globojamų gyvūnų neturi, todėl visą paramą planuoja suteikti gyvūnams, esantiems Draugijos prieglaudoje adresu Skydo g. 44A, Vilniuje (toliau – prieglauda). Minėtame puslapyje yra įkeltos daugelio šunų, esančių prieglaudoje, nuotraukos ir jų aprašymai. Draugijai yra žinoma, kad Kaimo grandinės vadovas M. Malcius be „Kaimo lenciūgo“ administruoja ir savo asmeninį interneto puslapį, taip pat Kaimo lenciūgo bei asmeninę Manto Malciaus facebook paskyras, kuriuose taip pat randama įvairios informacijos apie Draugijos gyvūnus.
Pabrėžiame, kad visi gyvūnai, esantys prieglaudoje, yra globojami Draugijos, t.y., Draugija aprūpina gyvūnus maistu, esant reikalui, užtikrina būtiną veterinarinę priežiūrą, išlaiko prieglaudą – gyvūnų gyvenamąją vietą – apmoka sąskaitas už elektrą, vandenį, šiukšlių išvežimą.
Kadangi daugelis Kaimo lenciūgo puslapyje aprašomų gyvūnų priklauso Draugijai, ji už juos yra atsakinga, priima sprendimus, susijusius su minėtais gyvūnais, Draugija mano, kad Kaimo grandinės paramos rinkimas į savo banko sąskaitą, t.y., sau yra nepriimtinas Draugijai, prieštarauja jos interesams, kenkia Draugijos gyvūnų gerovei. Pateikta informacija apie ketinimą visas lėšas skirti ne Kaimo grandinės globojamiems, o Draugijos gyvūnams klaidina visuomenę, įneša sumaištį. Tokios informacijos viešinimas be Draugijos sutikimo, jos visiškai neinformavus, kelia įtarimų apie siekį pasipelnyti kitų sąskaita ir suvokimą, kad tai yra nesąžiningas veikimas – sukčiavimas.
Dėl minėtų priežasčių Draugija reikalauja nedelsiant iš Kaimo lenciūgo interneto puslapio, kuris nurodomas kaip oficialus Kaimo grandinės puslapis, pašalinti bet kokią tiesioginę ar sietiną informaciją su Draugijos globojamais gyvūnais: nuotraukas, aprašymus, informaciją apie paramą Draugijai, prieglaudos adresą ir t.t. Taip pat prašome kituose Jūsų administruojamuose interneto puslapiuose be Draugijos žinios niekada netalpinti minėtos informacijos apie Draugiją ar jos globotinius. Kai Draugija manys esant reikalinga ir ketins pasinaudoti Jūsų administruojamais interneto puslapiais ar kita galima pagalba, pati būtinai iš anksto kreipsis į Jus.


ATSAKYMAS

Gal ir neverta atsakinėti į jūsų reikalavimą, bet pasistengsiu žmonėms suprantama kalba atsakyti, kas čia per situacija, kad visi suprastų:

 1. VšĮ „Kaimo grandinė”, o tiksliau – jos pirmtakas Kaimo lenciūgas įkurtas kaip jūsų prieglaudos, esančios Skydo 44A, su šunimis dirbančius savanorius vienijantis projektas. Jis įkurtas dar 2013 m. rugsėjį, ir jūs, be abejo, ne vėliau kaip 2013 m. spalio mėnesį apie jį sužinojote. Keista, kad jo veikla pradėjo kliūti tik dabar. Klaidinga teigti, kad informacija apie Kaimo lenciūge esantį turinį jus pasiekė „atsitiktinai”, nes nuolat jame lankėtės ir kopijavote skelbiamą turinį (gyvūnų dovanojimo skelbimus).
 2. Kaimo lenciūgo paskirtis buvo kurti ir skleisti informaciją apie prieglaudoje esančius gyvūnus. Taip pat, pagal galimybes, užtikrinti deramą pasirūpinimą prieglaudos šunimis tiek, kiek to nepadarėte jūs kaip vadovė. Pripažinkite, kad iki pat 2015 m. kasdienė šunų priežiūra, aprūpinimas vandeniu ir savalaikis šunų patekimas pas veterinarus buvo ne jūsų rūpestis, o savanorių sąžinės klausimas.
 3. Kaimo lenciūgas aktyviai neieškojo finansinės paramos ir turi tik minimalias įplaukas, kurios daugiausiai buvo skirtos gyvūnų priežiūrai, organizuoti ir dalinai apmokėti jų gydymą. Lėšos konkretiems gyvūnams nebuvo renkamos, išskyrus keletą atvejų, kai į mus kreipėsi žmonės, kuriems nesuprantamas jūsų veiklos modelis ir kurie prašė panaudoti pinigus prieglaudos gyvūnams taip, kad jie nepasiektų jūsų kaip vadovės. Prašymai buvo įvykdyti, žmonėms pateikta informacija apie lėšų panaudojimą.
 4. Taip, mūsų svetainėje yra mūsų savanorių padarytos šunų (ir kelių kačių) nuotraukos bei aprašymai (t.y., autoriniai darbai), kuriuos jūs iki pat 2015 m. kopijavote ir platinote savo svetainėje ir Facebook paskyroje, ir neįžvelgėte jokių problemų. Informacijos apie globojamus gyvūnus platinimas yra nurodytas VMVT reikalavimuose, prie kurių įgyvendinimo mes ir prisidėjome, nes norėjome ir tebenorime kuo greičiau surasti savo prižiūrimiems augintiniams ATSAKINGUS šeimininkus.
 5. Kad prieglaudos gyvūnai priklauso LGGD prieglaudai, aiškiai nurodyta ir mūsų kuriamuose ir platinamuose skelbimuose. Visgi nei šunų nuotraukos, nei aprašymai jums nepriklauso ir gali būti laisvai platinami neredaguojant, nes mes dėl to neprieštaraujame.
 6. Teiginys, kad mūsų veikla kenkia Draugijos gyvūnų gerovei, yra visiškai klaidingas ir tą gali patvirtinti tiek prieglaudos savanoriai, tiek veterinarijos gydytojai, su kuriais nuolat bendraujame veždami gydyti prieglaudos gyvūnus, tiek kiti mūsų veiklą sekantys asmenys.
 7. Svetainėje keliose vietose labai aiškiai parašyta, ką projektas daro ir kuo rūpinasi, todėl teigimas, kad klaidiname visuomenę ar keliame sumaištį, yra iš piršto laužtas.
 8. Mintys apie mūsų galimą sukčiavimą ir bandymą pasipelnyti irgi yra visiškai niekuo nepagrįstos. Anaiptol – pateikiame itin detalią viešą finansinę ataskaitą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis. Ataskaitos struktūra sudaryta taip, kad veiklos skaidrumą gali lengvai patikrinti bet kuris žmogus, ir iki šiol nesulaukėme nei vieno rėmėjo skundo ar bent užklausos dėl veiklos skaidrumo.
 9. Reikalavimas pašalinti jums nepriklausantį turinį (nuotraukas ir aprašymus) yra visiškai nesuprantamas ir akivaizdžiai žalingas prieglaudos gyvūnams, nes siekiate sumažinti informacijos sklaidą apie prieglaudoje esančius keturkojus, o tai akivaizdžiai kertasi su VMVT reikalavimais platinti informaciją apie globojamus gyvūnus.

Papildomai noriu pažymėti:

 1. Jūs pažeidžiate Asociacijų įstatymo 10 str. ir Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., kurių pagrindu atsisakote pateikti privalomas viešinti metines savo vadovaujamų įstaigų – Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus ir VšĮ „Beglobis” – ataskaitas, kuriose turėtų pasimatyti minėtų įstaigų finansinė būklė ir dėl to keliate pagrįstų abejonių dėl jūsų veiklos.
 2. Mums taip pat kelia abejonių tai, kad prisidengdama LGGD Vilniaus skyriaus įdirbiu ir veikla, iš savo valdomų informacijos sklaidos priemonių prieš maždaug metus pašalinote informaciją apie LGGD VS rekvizitus (t.y., nebepateikiate informacijos apie LGGD VS banko sąskaitas ir įstaigos kodą, kuris būtinas GPM paramai skirti) taip, savanorių manymu, sąmoningai skurdindama šią organizaciją ir nukreipdama gaunamas pajamas į jūsų asmeniškai įsteigtą VšĮ „Beglobis”, kuri, mūsų manymu, gali pažeisti Viešųjų įstaigų įstatymo 13 str. 10 punktą, nurodantį, kad gautos lėšos turi būti panaudotos rėmėjų nurodytiems konkretiems tikslams.
 3. Taip pat, atsižvelgiant į 2015-01-17 įvykusį dalies savanorių susirinkimą ir jame išsakytus reikalavimus daliai su gyvūnus dirbančių savanorių grąžinti prieglaudos raktus ir daugiau nebepadėti gyvūnams (įskaitant vieną šunis vedžiojusią savanorę, kurią išvarėte grasindami policija), manome, kad jūsų veiklos tikslas nėra (o gal niekada ir nebuvo) gyvūnų gerovė ir keturkojai galimai yra tik priemonė kitiems, mums nežinomiems, tikslams pasiekti.
 4. 2015-01-24 pakeitėte prieglaudos durų spyną ir taip nepagrįstai užkirtote kelią nemažai daliai ilgamečių savanorių pasirūpinti prieglaudos gyvūnais taip, mūsų nuomone, vienaprasmiškai jiems kenkdami.
 5. Taip pat, dalis esamų ir buvusių savanorių mano, kad jus kaip vadovę kažkas kontroliuoja, kad jūs savarankiškai nebepriimate su valdomų organizacijų veikla susijusių sprendimų. Atsižvelgiant į tai, kad jūsų vardu nuolat kalba ir sprendimus priima jūsų draugas S.R., o jūs tik pritariamai tylite, manome, kad faktiškai organizaciją valdo jis arba kitas, mums nežinomas, asmuo.
 6. Taip pat esame sunerimę dėl jūsų svetainę beglobis.com ir prieglaudos facebook paskyrą administruojančių asmenų veiklos blokuojant asmenis (tiek savanorius, tiek pašalinius), pagrįstai klausiančius apie prieglaudos veiklą, tikslus, finansinę būklę ir gyvūnus. Taip apribojama žodžio ir nuomonės laisvė, be to, mūsų manymu, nepagrįsta cenzūra turėtų būti nesuderinama su viešąjį interesą tenkinančių įstaigų veikla.
 7. Be to, per susirinkimą iš jūsų ir minėtų jums lojalių narių išgirsti kaltinimai, kad sunkų fizinį darbą prieglaudoje nuolat dirbantys savanoriai dirba per mažai ir yra nepagrįstai kaltinami dėl kai kurių augintinių mirčių, yra nesuprantami savanorišką veiklą atliekančių asmenų atžvilgiu ir žemina jų bandymus padėti gyvūnams.
 8. Taip pat, minėtų jūsų komandos narių išsakyta nuomonė, kad kasdienę gyvūnų priežiūrą atliekančių savanorių nuomonė dėl gyvūnų, kuriais jie rūpinasi, padovanojimo ir tolesnio likimo yra ne jų reikalas, yra žalinga, nutraukianti ryšį su prižiūrimais gyvūnais, skaudinanti savanorius ir žalojanti juos psichologiškai.
 9. Be to, mums nepriimtina tai, kad net savanorių akivaizdoje jūsų prieglaudos sargė nevengia spirti sunkiai sergantiems šunims (Pluto ir Alatėjos atvejai).
 10. Taip pat, mums nesuprantama, kodėl prieglauda vis dar primena lūšnyną, nors, mūsų žiniomis, gyvūnų sąskaita sukauptos milžiniškos sumos bankų sąskaitose. Jūsų vadovaujama prieglauda juda į priekį tik Holiday Inn (ačiū jiems, kad paaukojo ne pinigus, o realius darbus) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (nes nuolat baksnoja jums į šiurkščiai pažeidžiamas gyvūnų laikymo taisykles) dėka.
 11. (Papildymas 2014-02-08). Įstatymų pažeidimų, slepiant jūsų valdomų įstaigų LGGDVS ir VšĮ Beglobis ataskaitas, kontekste gana įdomiai atrodo jūsų kaip vadovės asmeninė turto ir pajamų deklaracija, kurioje nurodote, jog gaunate vos didesnes nei vidutines pajamas, bet sugebėjote sukaupti turto už beveik ketvirtį milijono litų, iš kurių net 111 tūkst. litų deklaruojate kaip santaupas grynaisiais pinigais.

Atsižvelgiant į pastarojo meto jūsų veiksmus, manome, kad siekiate per giliai jūsų veikloje besikapstančius savanorius įbauginti ir, darydami spaudimą, pasiekti, kad jie pasitrauktų iš prieglaudos veiklos. Tiesa, neaišku, kas jums labiausiai kliūna: ar kad prašome laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, ar kad per giliai nagrinėjame, kas vyksta su gyvūnams paaukotais pinigais, ar kad prašome gerbti savanorius, ar kad reikalaujame gyvūnus gydyti ir pirkti ligoniams specialų maistą, vaistus?

Ir galiausiai trumpai ir jau visiems suprantama kalba dalies prieglaudoje dirbančių savanorių vardu pasakysiu:

Danute, ilgą laiką mes visai neblogai sutarėme, jūs susirinkdavote pinigus už gyvūnus, jų nelaimes, dalį jų skirdavote patiems gyvūnams ir užtikrindavote, kad būtų sumokama už veterinarines paslaugas, maistą ir visa kita. Kadangi tik žadėjote legaliai įdarbinti nors vieną žmogų, bet iki šiol tam pinigų vis „nerasdavote”, mes bėgiodavome po darbų ir tiems gyvūnams atiduodavome beveik visą savo laisvą laiką, valydavome jų narvus, vedžiodavome, veždavome į klinikas, virdavome košes, šukuodavome, lopydavome skylėtas supuvusias būdas, vaikydavome žiurkes, be to, ieškodavome savo prižiūrimiems keturkojams gerų namų, važiuodavome tikrinti, ar jiems tikrai viskas gerai, ar jie turi šiltas būdas/namus, ar tikrai prie grandinių nepririšti… Mes netgi sugebėjome surinkti šiek tiek pinigų, kad apmokėtume dalies gyvūnų gydymą ir tikėjomės surinkti pakankamai, kad užtektų ir jų gydymui, ir maitinimui (t.y., jums dėl to nereiktų patirti jokių išlaidų, ir mums visai nesvarbu, kur tas galimai milžiniškas sukauptas pinigų sumas planuojate padėti, mums tie pinigai buvo neįdomūs, buvome linkę tikėti, kad jie tikrai skirti dideliems projektams ir taupomi (tebūnie), mums tik rūpėjo, kad gyvūnams būtų saugu ir nieko netrūktų).
Bet staiga jūs pradėjote rašinėti raštus ir svaidytis grasinimais, reikalauti pasišalinti iš prieglaudos veiklos, kaltinti, kad per mažai dirbame ir padarome, spjovėte į mūsų nuomonę dėl gyvūnų likimų, jūsų lūpose dažniau girdimas žodis „pinigai” nei „gyvūnas”. Jūs ir keli jums aiškiai įtaką darantys žmonės sužvėrėjo kitų atžvilgiu. Negaliu suprasti, kas už viso to slepiasi, ir ką jūs darote/padarysite su gyvūnams skirtais pinigais, bet bijau, kad įvyks kažkas, ko įvykti neturėtų.

Dauguma savanorių mielai atiduotų jums raktus ir skubiai neatsisukdami pasišalintų iš prieglaudos (ko jūs ir prašote/reikalaujate), nes jau pavargo nuo jūsų nuolatinio negatyvo, nuolatinio rėkimo ant paskutines jėgas ir laiką gyvūnams atiduodančių žmonių. Man iki dabar ausyse tebeskamba vienos kačių savanorės žodžiai prie dėžėje vėlai vakare atneštų kačiukų: „Danutė rėks, bet reikia paimti, ką su jais vargšais daryti”, nekalbu jau apie kartais pasitaikančius priekaištus, kad per daug išleidžiama gydant šunis, kad mėnesį zyziama nupirkti sergantiems šunims specialaus maisto, kurio reikėjo jau prieš mėnesį. Per pakankamai ilgą laiką prieglaudoje negirdėjau, kad kada bent vienam savanoriui pasakytumėt gerą žodį, kad pagirtumėt už atliktus darbus, kad padėkotumėt už skiriamą laiką. Ne. Jūs tik ieškote prie ko prikibti, šaukiate, kad kažko nespėjame padaryti. Kartais esame pervargę ir nebeturime jėgų padaryti dar daugiau. Ir jeigu toks niekšas, kaip Mantas Malcius, duoda jums su Skirmantu, Akvile ir Gina kelią išsikalbėti, išsirėkti ir tik pasišypso, suprasdamas, kad veltis į ginčą beprasmiška, tai jautresnės merginos ir moterys po pokalbių su jumis pusę dienos praverkia ir nakty užmigti negali. Ir taip, jie jau seniai būtų spjovę į viską ir pasitraukę iš jūsų organizacijos veiklos. Bet… Bet jie jaučiasi įsipareigoję gyvūnams – draugams – ir negali jų be sąžinės graužaties jums palikti, nes žino, kad be jų niekas tais draugais deramai nepasirūpins.

Mes sukam galvas, kaip užtikrinti, kad jais kasdien būtų bent minimaliai pasirūpinta, nesvarbu, kad VMVT reikalavimai vis tiek grubiai pažeidžiami, mes sukam galvas, kaip suorganizuoti jų savalaikį nuvežimą į klinikas, mes ir važiuojam aplankyti sveikstančių, mes valom jų užterštus, prasmirdusius narvus, šluojam jų sudraskytus čiužinius, lopom prapuvusias ar jų pačių sugraužtas būdas, kraunam sausus šiaudus žiemą, kad būtų šilta, mes bandom juos palepinti pačių išvirtomis košėmis, mes su jais pažaidžiame, pašukuojame, pakalbame, pabėgiojame. Mes, rizikuodami savo sveikata, puolame jų skirti, kai susipeša tarpusavyje. Mes ir ašarą nubraukiam, kai šie vis tik numiršta nuo senatvinių ligų ar laiku nesulaukę vizito pas veterinarus, būna juk ir taip, visko nebesuspėjam. Deja, jūsų pačios akyse meilė gyvūnams užsiliepsoja tik bendraujant su potencialiais paramos teikėjais. Bet tai nėra labai blogai, visgi gyvūnams pinigų reikia.

Galite pradėti rašyti raštą su grasinimais skųsti šį įrašą dėl šmeižto ir reikalauti jį pašalinti, tai mokate puikiai. Deja, tokie grasinimai nutildo ne visus, nes to, ką gali patvirtinti būrys žmonių, šmeižtu nepavadinsit. Tai, kad galite cenzūruoti žmones savo valdomuose informacijos sklaidos kanaluose, nereiškia, kad esate visagaliai. Jei cenzūros lipduką užklijavote ant vieno šaltinio, srovė prasiverš pro tris kitus. Informacijos sklaida šiais laikais nesuvaldoma ir, jums skaitant šį įrašą, jis jau tikriausiai pasiekė daugybę žmonių, informacija buvo kažkur perkopijuota, persiųsta ir kitaip išsaugota/išplatinta. Jūs vadovaujate viešajį interesą turinčiai užtikrinti įstaigai ir tai yra neišvengiama.
Net jei jums pavyktų pasiekti savo tikslą ir per stebuklą sunaikinti šį sąžiningai veikiantį projektą, viena jo funkcija jau iš dalies įvykdyta negrįžtamai. Informacijos sklaida yra nesustabdoma ir, jei ne mes, tai atsiras kitų žmonių, kurie neleis jums ramiai daryti, ką darote. Vienus teisybės ieškotojus įveikėte, bet su visais neprikovosite ir nesusidorosite.

Manau, kad jūsų veikla pasiekė tokią sunkiai protu suvokiamą ribą, kad neišvengiamai teks kreiptis į tam tikras institucijas, kad patvirtintų arba paneigtų minėtas abejones ir išreikalautų, kad jūs laikytumėtės įstatymų ir užtikrintumėte deramą gyvūnų priežiūrą.

Pabaigai noriu pacituoti vieną labai protingą ir dabartinę situaciją atspindinčią frazę, kurios pirmus tris etapus jūs jau nuosekliai pasiekėte:

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

Linkiu, kad ketvirtasis etapas neišsipildytų ir aš likčiau pralaimėtoju. Deja, jūs taip pat, nes anksčiau ar vėliau vis tiek visi keturi sprogsite nuo jumyse susikaupusios neapykantos visam pasauliui. Laimės gyvūnai ir jiems pasirengę padėti žmonės. Jei ne dabar, tai vėliau. Bet laimės, ir aš prie to prisidėsiu.

Ir mieli, Danute ir Skirmantai, aš net nepykstu ant jūsų dėl viso to, ką žalingo  jūs pastaruoju metu darote gyvūnams. Ne. Pyktis ir rėkimas yra silpnųjų savybė. Man tik labai gėda dėl savęs paties, kad nors ir nestipriai, bet tikėjau, kad jums vadovaujant, įmanoma rūpintis benamiais gyvūnais. Gėda, kad užsimerkiau prieš jūsų veidmainystes, prieš visa tai, ką kelis kartus per savaitę lankydamasis prieglaudoje, matydavau jus darant, rėkiant ant savanorių, pašalinių. Gėda, kad gindamas jus, nepelnytai užsipuoliau kitus žmones ir pridariau kvailysčių. Gėda, kad buvau toks kvailas, o gal durnas – juk taip mane dar 2013 m. pavadinote kitų savanorių akivaizdoje. Bet tai jau praeitis. Rožinė skraistė, nors ir murzina ir suplyšusi, bet jau nukrito nuo mano (ir ne tik mano) akių. Ir aš jau pripažinau klydęs. Galbūt kažkada ateis laikas, kai ir jums užteks drąsos prisipažinti klydus ir visų atsiprašyti.


Papildomiems pasiskaitymams kitų savanorių mintys ir teismo sprendimas:

6 komentarai – “LGGD ir VšĮ Beglobis vadovė reikalauja nebesirūpinti prieglaudos gyvūnais”

Kiekvienas žodis teisingas ir puikiai apibūdina vadovę ir atskleidžia jos esmę. Šį straipsnį viesiems reiktų atidžiai perskaityti, užuot aklai gynus „nepelnytai skriaudžiamą kankinę“. Jei kas nors ir yra skriaudžiamas, tai – gyvūnai.

Žinoma. Turėjau galvoje tuos, kurie aklai kartoja Navickienės puikiai įkaltą mantrą apie kenkėjus, šmeižtą ir kankinystę. Nors kuolą jiems ant galvos tašyk.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Google reCAPTCHA apsauga. Privatumo taisyklės ir paslaugų sąlygos.