Temos Archyvai: Kitos naujienos

Žiaurus elgesys su gyvūnais ir už tai numatyta atsakomybė

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS ĮSTATYMAS

4 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais ir jų kankinimas

 1. Draudžiama žiauriai elgtis su gyvūnais ir juos kankinti, bet kokiomis priemonėmis tiesiogiai ar netiesiogiai propaguoti ir skatinti žiaurų elgesį su gyvūnais, jų kankinimą, kurstyti smurtą prieš gyvūnus.
 2. Žiauriu elgesiu su gyvūnais, jų kankinimu laikomi šie veiksmai:
  1) sąmoningas gyvūnų padarymas bešeimininkiais ar bepriežiūriais;
  2) veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai gyvūnams tokia pagalba būtina;
  3) gyvūnų gąsdinimas, sužeidimas ar nužudymas, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
  4) gyvūnų naudojimas taikiniams;
  5) gyvūnų kovų ar kovų su gyvūnais organizavimas, gyvūnų treniravimas kovoms;
  6) zoofiliniai veiksmai su gyvūnais;
  7) gyvūnų skerdimas jų neapsvaiginus, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
  8) gyvūnų operavimas jų nenuskausminus, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
  9) veterinarinės procedūros, siekiant pakeisti gyvūnų išvaizdą ar gyvūnų fiziologines funkcijas (ausų, barzdelių, skiauterių, snapų, uodegų trumpinimas, balso stygų, ragų, nagų, sparnų, kanopų ir ilčių pažeidimas ar pašalinimas, plunksnų išpešimas ar pašalinimas kitu būdu ir kt.), pažeidžiant gyvūnų kūno dalių, minkštųjų audinių ar kaulų struktūrą, išskyrus gyvūnų kastravimą ir kitus teisės aktuose numatytus atvejus arba veterinarines procedūras, atliekamas veterinarijos gydytojo sprendimu dėl gyvūno sveikatos;
  10) gyvūnų galimybes stimuliuojančių medžiagų, didinančių gyvūnų produktyvumą, darbingumą, sportinius rezultatus, naudojimas, išskyrus teisės aktuose leidžiamų medžiagų naudojimą ar kitus teisės aktuose numatytus atvejus;
  11) gyvūnų sveikatai žalingų ar erzinančių cheminių medžiagų bei kitų priemonių ir įrenginių, sukeliančių gyvūnams baimę, stresą, kančias ar žalingas pasekmes jų sveikatai ir gerovei, naudojimas;
  12) gyvūnų mokymas ir dresavimas, sukeliant jiems skausmą ir baimę, naudojant dirbtinai žalojančias ar skausmą, kančią sukeliančias priemones;
  13) gyvūnų agresijos kitų gyvūnų ar žmonių atžvilgiu skatinimas dresuojant gyvūnus, išskyrus tarnybiniais tikslais naudojamų gyvūnų dresavimą;
  14) gyvūnų veisimas, sukeliantis žalingas pasekmes gyvūnų sveikatai ir gerovei;
  15) gyvūnų laikymas jų rūšies, amžiaus, fiziologijos ir elgsenos neatitinkančiomis teisės aktuose nustatytomis sąlygomis;
  16) netinkamų, žalingų gyvūnų laikymo, priežiūros ar darbo įrenginių taikymas gyvūnams;
  17) nepakankamas gyvūnų šėrimas ar girdymas;
  18) poilsio laiko gyvūnams nesuteikimas, atsižvelgiant į jų fiziologinius poreikius;
  19) gyvų gyvūnų naudojimas kitiems gyvūnams šerti, išskyrus atvejus, kai šiuos gyvūnus būtina šerti gyvūnais pagal gyvūnų biologiją ir jų neįmanoma šerti kitaip (visais atvejais gyvūnų augintinių naudojimas gyvūnams šerti draudžiamas);
  20) gyvūnų vežimas, pažeidžiant gyvūnų gerovę vežimo metu reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
  21) gyvūnų naudojimas reklamai, filmavimui, fotografavimui, parodose ir kituose renginiuose, jeigu dėl to gyvūnams sukeliamas skausmas, baimė, kančia, gyvūnai verčiami pranokti jų įgimtus gebėjimus ar yra luošinami;
  22) laukinių gyvūnų, kurie buvo prižiūrimi žmogaus, paleidimas į laisvę, jeigu šie gyvūnai nebuvo tinkamai paruošti gyventi natūralioje aplinkoje;
  23) gyvūno savininko ar laikytojo sutikimas atlikti šios dalies 1–22 punktuose nurodytus veiksmus ar sąlygų atlikti tokius veiksmus sudarymas;
  24) kiti veiksmai, sukeliantys gyvūnų žūtį, skausmą, kančią, pavojų gyvūnų sveikatai ar gyvybei, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
 3. Už žiaurų elgesį su gyvūnais ir gyvūnų kankinimą asmenys traukiami administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn.
 4. Iš gyvūnų savininkų ar laikytojų, kurie kankina gyvūnus ar žiauriai elgiasi su jais, teismo sprendimu gyvūnai gali būti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka paimti skersti, parduoti, perduoti kitam gyvūno laikytojui (įskaitant perdavimą gyvūnų globėjui) ar nugaišinti.
 5. Kol teismas priims sprendimą dėl gyvūno, kuriam dėl žiauraus elgesio su juo ar jo kankinimo gresia suluošinimas ar žūtis, savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, dalyvaujant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos gydytojui ir policijos pareigūnui, jeigu būtina užtikrinti viešąją tvarką, turi paimti tokį gyvūną ir perduoti jį gyvūnų globėjui.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS

90 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

Žiaurus elgesys su gyvūnais, taip pat jų kankinimas – užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Žiaurus elgesys su gyvūnais, jų kankinimas, jeigu dėl to gyvūnui (gyvūnams) gresia žūtis ar suluošinimas, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Baudžiamasis kodeksas

310 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

 1. Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
 2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Arimukų susitikimas

12717151_1270199829662704_7658543423725605280_n_opt

Norite pasikrauti geros energijos? Kviečiame peržiūrėti šiuos nuostabius kadrus iš mūsų buvusių ir esamų globotinių susitikimo. Dalyvavo arimukai Zara, Arčis, Baris ir namų vis dar ieškantis Banglas. Na, mūsų Banglas ne jauniklis, bet juk amžius tikrai ne riba draugiškai padūkti ir smagiai leisti laiką su savo draugais. Tai buvo ne šiaip sau eilinis pabimbinėjimas, tai tikros „dūkynės“ su visais šioms linksmybėms priklausančiais atributais: gaudynėmis, šėlionėmis, volionėmis sniege ir pagalių atiminėjimu iš draugų.

Mes labai džiaugiamės, kad ne tik arimukai susitiko, bet ir jų šeimininkai susipažino, bendravo, diskutavo ir dalinosi savo įspūdžiais apie mažųjų išdaigas ir iškrėstus pokštus. Puikiai praleidome laiką ir turėjome progą laisvą dieną praleisti ne namuose, o gamtoje su savo draugais. Tikime, kad tokių susitikimų turėsime dar ne vieną!!! Prisijungsite?!

12715472_1270199569662730_3559988068596231732_n_opt  12742602_1270199746329379_1530036114111605974_n_opt12728885_1270199639662723_3745314176991463193_n_opt

Daugiau nuotraukų šiame Facebook albume >>

Savaitgalį sulaukėme lankytojų

Sergančių globotinių lankytojos

Mūsų mylimiems globotiniams – ypatinga diena. Veterinarijos klinikoje su gausybe dovanų juos aplankė labai šauni kompanija – jaunieji skautai. Mažieji buvo labai laimingi, išglostyti, išmyluoti, nešiojami ant rankų. O ir mes džiaugiamės, kad jie buvo pastebėti, gavo tiek daug dėmesio.

Ačiū, mielieji! Jau šiandien Jūs kuriate savo ateitį, jau šiandien savo gyvenime darote gerus darbus. Ačiū, kad padedate, ačiū, kad esate. Linkime Jums užaugti dorais ir teisingais žmonėmis.

Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/KaimoGrandine/posts/1253448978004456

2015 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Kaimo grandinė – 2015 m veiklos ataskaita – esigned.pdf

Skelbiame 2015 m. veiklos ataskaitą. Tokią ataskaitą, pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., kasmet privalo skelbti visos viešosios įstaigos, o panašios formos ataskaitą, pagal Asociacijų įstatymo 10 str., ir visos asociacijos, visuomeninės organizacijos, susivienijimai, konfederacijos, sąjungos ir draugijos. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos įstaiga, vykdanti bešeimininkių augintinių globą, sterilizaciją (kastraciją) ir ieškanti jiems naujų šeimininkų. Taip pat, įstaiga rūpinasi šeimininkus turinčiais, bet deramai neprižiūrimais gyvūnais, gerina jų laikymo sąlygas, vykdo sterilizacijas (kastracijas). Tokiomis priemonėmis siekiama mažinti bešeimininkių ir prastai prižiūrimų gyvūnų skaičių. Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Gyvūnų kaitos ataskaita

Šunys Katės
Globotinių metų pradžioje 0 0
Priimta 19 22
Padovanota 17 13
Grąžinta šeimininkams 1 1
Paleista (PSP) 0 1
Mirė 0 1
Globotinių metų pabaigoje 1 6

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įnašų vertė metų pradžioje Įnašų vertė metų pabaigoje
Bendras dalininkų kapitalas, iš jų: 2,9 € 2,9 €
1. Mantas Malcius 2,9 € 2,9 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

PAJAMOS 4 000,80
1. Privačių asmenų parama 3 164,74
2. GPM 2% parama 836,06
IŠLAIDOS (2 853,64)
1. Gyvūnų gydymas (2 140,63)
2. Gyvūnų maistas, kraikas ir kita (546,78)
3. Transporto išlaidos (122,56)
4. Bankų mokesčiai (5,12)
5. Kitos veiklos išlaidos (38,55)

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus Įstaiga ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

Žr. trečią punktą.

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įstaiga finansiniais metais darbuotojų neturėjo.

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

Įstaiga finansiniais metais valdymo išlaidų nepatyrė.

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:

Įstaigos vadovas – Mantas Malcius. Išlaidų vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms nepatirta.

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:

Įstaiga kolegialių valdymo organų ataskaitiniu periodu neturėjo.

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:

Ataskaitiniu periodu išlaidų išmokoms minimiems asmenims nebuvo.

Kalėdiniai atvirukai

Atvirukai

Kviečiame įsigyti Kalėdinius „Kaimo grandinės“ ir AdDramos atvirukus ir paremti beglobius gyvūnus.

Kalėdos – tai šventė, kuri visus užburia savo ramybe ir šiluma. Taip norisi kuo daugiau šypsotis, būti geresniais, dosnesniais, bent akimirkai prisiminti visus artimuosius ir draugus. Šiemet turite nuostabią galimybę Linksmų švenčių palinkėti nusiųsdami Kalėdinį šauniosios AdDrama kompanijos VŠĮ „Kaimo grandinei“ pagamintą atviruką.

AdDrama kompanija – mūsų draugai. Tai jauna, bet jau patyrusi komanda, kurianti puslapius, reklamos sprendimus ir originalias dizaino idėjas. Prisijunkite prie AdDrama puslapio, kur rasite reklamos, dizaino ir IT patarimų, idėjų, bei gerą nuotaiką!

Už auką atvirukus gali įsigyti visi norintys (įskaitant kitų miestų gyventojus). Visos surinktos lėšos bus naudojamos beglobių gyvūnų gydymui. Norinčius atsiimti atviruką, prašome rašyti el. paštu anzelika.lggd@gmail.com . Laiške reikėtų nurodyti vardą, pavardę ir adresą, kuriuo norėtumėte, kad atviruką išsiųstume. Pasveikinkite savo artimuosius ir savo augintinius!

Ačiū, kad esate šalia, ačiū, kad palaikote!

Gavėjas: VŠĮ „KAIMO GRANDINĖ“
Paramos gavėjo kodas: 303410406
SwedBank sąskaita: LT167300010141516269
SwedBank SWIFT kodas: HABALT22
Paskirtis: Noriu Kalėdinio atviruko!
PayPal parama: https://goo.gl/7Jgv6k
Finansinė ataskaita: https://goo.gl/ZfK6P3

Sulaukėme GPM 2% paramos

GPM už 2014

Kaip ir kitos visuomeninės organizacijos sulaukėme Valstybinės mokesčių inspekcijos pervedamos GPM 2% paramos. Kadangi šiemet pirmą kartą taip rinkome lėšas savo globotiniams, buvo sunku prognozuoti, kiek jų sulauksime. Minimalus tikslas buvo surinkti 200 €, o maksimalus – 800 €. Tokią sumą, mūsų skaičiavimais, gauti buvo realu.

Rezultatas nudžiugino, gavome netgi šiek tiek daugiau – 836,06 €. Jų pakaks mūsų nedidelėms skoloms padengti, o likusią sumą galėsime skirti gyvūnų gydymui ir sterilizacijoms. Laikomės skaidrios pagalbos gyvūnams principo, taigi lėšų panaudojimą visada galite patogiai stebėti mūsų detalioje finansinėje ataskaitoje: https://goo.gl/ZfK6P3

Primename, kad GPM 2% paramą galima skirti kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d., taigi jau labai greitai vėl galėsite paremti mūsų esamus ir būsimus globotinius.

Taip pat, atkreipiame dėmesį, kad mūsų turimos lėšos yra skirtos ne tik mūsų globotiniams, bet ir apskritai – visiems benamiams gyvūnams, taip pat, tiems, kurie skursta pas vargingai gyvenančius žmones ar alkoholikus. Jei norite prisidėti prie tokių gyvūnų problemų sprendimo ir turite tam šiek tiek laiko, bet neturite lėšų – nebijokite kreiptis, padėsime sterilizuoti nuo nuolatinių gimdymų išsekusias kates ir kalytes, pakalbėsime su šeimininkais (jei tokie yra), kad pagerintų gyvūnų laikymo sąlygas, padėsime jiems tai padaryti. Jei susikalbėti gražiuoju nepavyks – kreipsimės į VMVT, policiją ar kitas atitinkamas institucijas.

Trys šunys neteko šeimininko

Jaunesnis

Atas, maždaug 3 metų amžiaus

Vyresnis

Mikas, maždaug 7 metų amžiaus

IMG_0299_opt

Forda, maždaug 9 metų amžiaus

Trys keturkojai labai liūdi netekę šeimininko. Visi trys itin draugiški, puikiai sutaria su kitais šunimis ir katėmis, draugiškai bendrauja su nepažįstamais žmonėmis ir yra išsiilgę bendravimo. Jei ieškote geraširdžio keturkojo draugo – susisiekite. Atvešime.