Temos Archyvai: Kitos naujienos

Straipsnis apie Mikutį ir jo šeimininkę

„Kol yra tiek beglobių gyvūnų, suteikti naujus namus jiems yra labiau prasminga, nei imti gyvūnus iš veislynų“, – sako prieš savaitę į savo namus naują gyventoją – penkių mėnesių katiną Mikutį – atsivežusi LRT TELEVIZIJOS laidos „Labas rytas, Lietuva“ vedėja ir LRT.lt portalo žurnalistė Vilija Andrulevičiūtė. Savo sprendimo nė kiek nesigailinti žurnalistė LRT.lt skaitytojams papasakojo, kokias išdaigas per pirmąsias dienas spėjo iškrėsti jos naujasis augintinis, ir kodėl pasiimti gyvūną iš prieglaudos gali būti sudėtingiau, nei iš veislyno.

http://www.lrt.lt/naujienos/tavo_lrt/37/180556/katina_priglaudusi_labas_rytas_lietuva_vedeja_namus_suteikti_beglobiui_prasmingiau_nei_veisliniui

Labai dėkojame Karolinai už gausias dovanas

Karolinos dovanos

Nuoširdžiausiai AČIŪ nuo mūsų ir mūsų globotinių Karolinai Fetingytei, kuri gausybe labai reikalingų priemonių (maisto gyvūnams, buities priemonių ir kt.) parėmė mūsų organizaciją.
Nė kiek ne mažiau AČIŪ – vežėjų kompanijai Litred.lt ir Egidijai Jasilionienei, kurie visas šias dovanas iš Danijos į Lietuvą parvežė nemokamai.
Mielieji, mes suprantame, kad padėkos žodžių čia maža, bet šiandien mes galime tik tiek…
Tik Jūsų visų dėka, Jūsų visų pagalba mus skatina žengti į priekį, nenuleisti rankų, įveikti visus sunkumus, skausmus ir nusivylimus, nuryti karčias ašaras ir nesustoti. Tik mes visi kartu galime padėti tiems, kuriems mūsų labiausiai reikia. Dar kartą AČIŪ visiems, kurie yra drauge, kuriems rūpi, kuriems skauda kartu su mumis!

2016 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Kaimo grandinė – 2016 m veiklos ataskaita – esigned (Pasirašytas PDF dokumentas)


Skelbiame 2016 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi tiek bešeimininkiais, tiek šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos savanoriai nuolat lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams, sterilizuoja jų mamas. Šeimininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams.

Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, prieš padovanojant visi globotiniai yra paženklinami mikroschemomis.

Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą

Šunys Katės
Globotinių skaičius metų pradžioje 1 6
Priimta naujų gyvūnų 42 71
Padovanota globotinių 33 31
Perduota kitiems globėjams 0 1
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP) 3 25
Mirė dėl sveikatos sutrikimų 2 4
Globotinių skaičius metų pabaigoje 5 16

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įnašų vertė metų pradžioje Įnašų vertė metų pabaigoje
1. Mantas Malcius 2,90 € 2,90 €
IŠ VISO 2,90 € 2,90 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Gautos lėšos

2016 metai 2015 metai
Fizinių asmenų parama 10 042,05 € 3 164,74 €
Juridinių asmenų parama 1 172,82 € 0,00 €
GPM 2% parama 3 838,47 € 836,06 €
IŠ VISO 15 053,34 € 4 000,80 €

Panaudotos lėšos

2016 metai 2015 metai
Gyvūnų gydymas 8 196,19 € 2 140,63 €
Gyvūnų maistas, kraikas, kita 2 369,85 € 546,78 €
Transporto išlaidos 426,98 € 122,56 €
Bankų ir PayPal mokesčiai 168,70 € 5,12 €
Kitos išlaidos 10,51 € 38,55 €
IŠ VISO 11 172,23 € 2 853,64 €

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus Įstaiga ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

2016 metai 2015 metai
Transporto sąnaudos 426,98 € 122,56 €
Darbuotojų išlaikymo 0,00 € 0,00 €
Kitos veiklos sąnaudos 10 745,25 € 2 731,08 €
IŠ VISO 11 172,23 € 2 853,64 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

2016 metai 2015 metai
Darbuotojų skaičius metų pradžioje 0 0
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje 0 0

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

2016 metai 2015 metai
Sąnaudos valdymo išlaidoms 0,00 € 0,00 €

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms;

2016 metai 2015 metai
Įstaigos vadovas Mantas Malcius Mantas Malcius
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 0,00 € 0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms 0,00 € 0,00 €

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms;

2016 metai 2015 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui 0,00 € 0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms 0,00 € 0,00 €

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:

2016 metai 2015 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims 0,00 € 0,00 €

Geresnis Kingo gyvenimas

Kingas - prieš po_opt
Pavasarį rašėme apie tris sodų kankinius. Džina ir Nikas jau iškeliavo į naujus namus. Trečiojo – Kingo – savininkai atiduoti nesutiko, tad įkurdinome jį naujutėlėje būdoje ir nupirkom trijų metrų ilgio grandinę, kad galėtų laisviau judėti.
Už būdą esame labai dėkingi Virgilijui, kuris apmokėjo jos gamybą.

Dėkojame Kauno grūdams už kokybišką maistą

Kauno grūdai 1_opt

Dalai Lama yra pasakęs: „Jeigu nori, kad kiti jaustųsi laimingi, praktikuok atjautą. Jeigu nori pats būti laimingas, taip pat praktikuok atjautą“.

Nuoširdžią ir be galo didelę padėką už mūsų kuruojamiems gyvūnams padovanotus net 140 kg kokybiško sauso šunų maisto QUATTRO DELICATEZA siunčiame AB „KAUNO GRŪDAI“ ir jų atstovui Gediminui, kurie neliko abejingi ir atsiliepė į mūsų pagalbos prašymą.

Džiaugiamės, kad atsiranda vis daugiau nebijančių dalintis gerumu su vargstančiais beglobiais bei gyvenimo ir šeimininkų nuskriaustais gyvūnais. AČIŪ Jums, kad esate, AČIŪ, kad padedate!!!

Žiaurus elgesys su gyvūnais ir už tai numatyta atsakomybė

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS ĮSTATYMAS

4 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais ir jų kankinimas

 1. Draudžiama žiauriai elgtis su gyvūnais ir juos kankinti, bet kokiomis priemonėmis tiesiogiai ar netiesiogiai propaguoti ir skatinti žiaurų elgesį su gyvūnais, jų kankinimą, kurstyti smurtą prieš gyvūnus.
 2. Žiauriu elgesiu su gyvūnais, jų kankinimu laikomi šie veiksmai:
  1) sąmoningas gyvūnų padarymas bešeimininkiais ar bepriežiūriais;
  2) veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai gyvūnams tokia pagalba būtina;
  3) gyvūnų gąsdinimas, sužeidimas ar nužudymas, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
  4) gyvūnų naudojimas taikiniams;
  5) gyvūnų kovų ar kovų su gyvūnais organizavimas, gyvūnų treniravimas kovoms;
  6) zoofiliniai veiksmai su gyvūnais;
  7) gyvūnų skerdimas jų neapsvaiginus, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
  8) gyvūnų operavimas jų nenuskausminus, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
  9) veterinarinės procedūros, siekiant pakeisti gyvūnų išvaizdą ar gyvūnų fiziologines funkcijas (ausų, barzdelių, skiauterių, snapų, uodegų trumpinimas, balso stygų, ragų, nagų, sparnų, kanopų ir ilčių pažeidimas ar pašalinimas, plunksnų išpešimas ar pašalinimas kitu būdu ir kt.), pažeidžiant gyvūnų kūno dalių, minkštųjų audinių ar kaulų struktūrą, išskyrus gyvūnų kastravimą ir kitus teisės aktuose numatytus atvejus arba veterinarines procedūras, atliekamas veterinarijos gydytojo sprendimu dėl gyvūno sveikatos;
  10) gyvūnų galimybes stimuliuojančių medžiagų, didinančių gyvūnų produktyvumą, darbingumą, sportinius rezultatus, naudojimas, išskyrus teisės aktuose leidžiamų medžiagų naudojimą ar kitus teisės aktuose numatytus atvejus;
  11) gyvūnų sveikatai žalingų ar erzinančių cheminių medžiagų bei kitų priemonių ir įrenginių, sukeliančių gyvūnams baimę, stresą, kančias ar žalingas pasekmes jų sveikatai ir gerovei, naudojimas;
  12) gyvūnų mokymas ir dresavimas, sukeliant jiems skausmą ir baimę, naudojant dirbtinai žalojančias ar skausmą, kančią sukeliančias priemones;
  13) gyvūnų agresijos kitų gyvūnų ar žmonių atžvilgiu skatinimas dresuojant gyvūnus, išskyrus tarnybiniais tikslais naudojamų gyvūnų dresavimą;
  14) gyvūnų veisimas, sukeliantis žalingas pasekmes gyvūnų sveikatai ir gerovei;
  15) gyvūnų laikymas jų rūšies, amžiaus, fiziologijos ir elgsenos neatitinkančiomis teisės aktuose nustatytomis sąlygomis;
  16) netinkamų, žalingų gyvūnų laikymo, priežiūros ar darbo įrenginių taikymas gyvūnams;
  17) nepakankamas gyvūnų šėrimas ar girdymas;
  18) poilsio laiko gyvūnams nesuteikimas, atsižvelgiant į jų fiziologinius poreikius;
  19) gyvų gyvūnų naudojimas kitiems gyvūnams šerti, išskyrus atvejus, kai šiuos gyvūnus būtina šerti gyvūnais pagal gyvūnų biologiją ir jų neįmanoma šerti kitaip (visais atvejais gyvūnų augintinių naudojimas gyvūnams šerti draudžiamas);
  20) gyvūnų vežimas, pažeidžiant gyvūnų gerovę vežimo metu reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
  21) gyvūnų naudojimas reklamai, filmavimui, fotografavimui, parodose ir kituose renginiuose, jeigu dėl to gyvūnams sukeliamas skausmas, baimė, kančia, gyvūnai verčiami pranokti jų įgimtus gebėjimus ar yra luošinami;
  22) laukinių gyvūnų, kurie buvo prižiūrimi žmogaus, paleidimas į laisvę, jeigu šie gyvūnai nebuvo tinkamai paruošti gyventi natūralioje aplinkoje;
  23) gyvūno savininko ar laikytojo sutikimas atlikti šios dalies 1–22 punktuose nurodytus veiksmus ar sąlygų atlikti tokius veiksmus sudarymas;
  24) kiti veiksmai, sukeliantys gyvūnų žūtį, skausmą, kančią, pavojų gyvūnų sveikatai ar gyvybei, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
 3. Už žiaurų elgesį su gyvūnais ir gyvūnų kankinimą asmenys traukiami administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn.
 4. Iš gyvūnų savininkų ar laikytojų, kurie kankina gyvūnus ar žiauriai elgiasi su jais, teismo sprendimu gyvūnai gali būti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka paimti skersti, parduoti, perduoti kitam gyvūno laikytojui (įskaitant perdavimą gyvūnų globėjui) ar nugaišinti.
 5. Kol teismas priims sprendimą dėl gyvūno, kuriam dėl žiauraus elgesio su juo ar jo kankinimo gresia suluošinimas ar žūtis, savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, dalyvaujant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos gydytojui ir policijos pareigūnui, jeigu būtina užtikrinti viešąją tvarką, turi paimti tokį gyvūną ir perduoti jį gyvūnų globėjui.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS

90 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

Žiaurus elgesys su gyvūnais, taip pat jų kankinimas – užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Žiaurus elgesys su gyvūnais, jų kankinimas, jeigu dėl to gyvūnui (gyvūnams) gresia žūtis ar suluošinimas, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Baudžiamasis kodeksas

310 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

 1. Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
 2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Arimukų susitikimas

12717151_1270199829662704_7658543423725605280_n_opt

Norite pasikrauti geros energijos? Kviečiame peržiūrėti šiuos nuostabius kadrus iš mūsų buvusių ir esamų globotinių susitikimo. Dalyvavo arimukai Zara, Arčis, Baris ir namų vis dar ieškantis Banglas. Na, mūsų Banglas ne jauniklis, bet juk amžius tikrai ne riba draugiškai padūkti ir smagiai leisti laiką su savo draugais. Tai buvo ne šiaip sau eilinis pabimbinėjimas, tai tikros „dūkynės“ su visais šioms linksmybėms priklausančiais atributais: gaudynėmis, šėlionėmis, volionėmis sniege ir pagalių atiminėjimu iš draugų.

Mes labai džiaugiamės, kad ne tik arimukai susitiko, bet ir jų šeimininkai susipažino, bendravo, diskutavo ir dalinosi savo įspūdžiais apie mažųjų išdaigas ir iškrėstus pokštus. Puikiai praleidome laiką ir turėjome progą laisvą dieną praleisti ne namuose, o gamtoje su savo draugais. Tikime, kad tokių susitikimų turėsime dar ne vieną!!! Prisijungsite?!

12715472_1270199569662730_3559988068596231732_n_opt  12742602_1270199746329379_1530036114111605974_n_opt12728885_1270199639662723_3745314176991463193_n_opt

Daugiau nuotraukų šiame Facebook albume >>