Temos Archyvai: Kitos naujienos

2018 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita


Skelbiame 2018 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 ir 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos privalo paskelbti metinę Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi bešeimininkiais ir šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos atstovai lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, gerina gyvenimo sąlygas, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams ir, siekdami stabdyti tolesnį gyvūnų dauginimąsi, sterilizuoja jų mamas. Esamiems savininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams.

Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, visi dovanojami globotiniai yra paženklinami mikroschemomis. Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą


Šunys Katės
Globotinių skaičius metų pradžioje 5 10
Priimta naujų gyvūnų 22 73
Padovanota globotinių 14 35
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo 1 1
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP) 5 22
Mirė dėl sveikatos sutrikimų 6 6
Globotinių skaičius metų pabaigoje 1 19

2) viešosios įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje:


2018 metai 2017 metai
1. Mantas Malcius 2,90 € 2,90 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė):

Gautos lėšos


2018 metai 2017 metai
Fizinių asmenų parama 11 756,46 € 9 858,48 €
GPM 2% parama 7 316,69 € 5 411,88 €
Juridinių asmenų parama 1 290,00 € 350,56 €IŠ VISO 20 363,15 € 15 620,92 €

Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką ir vertę


Paramos vertė Paramos dalykas
UAB „Bendras Finansavimas“ 210,00 € Finansinė parama
VšĮ „Gralio projektai“ 30,00 € Finansinė parama
UAB „Sec Baltic“ 1050,00 € Finansinė parama

Panaudotos lėšos


2018 metai 2017 metai
Veterinarinės paslaugos 6 537,03 € 6 990,05 €
Maistas, kraikas, kita 2 318,35 € 2 024,67 €
Darbuotojų išlaikymas 7 083,75 € 3 148,32 €
Patalpų išlaikymas 753,73 € 150,00 €
Ryšių sąnaudos 133,80 € 366,07 €
Transporto išlaidos 399,01 € 557,01 €
Kitos veiklos išlaidos 479,47 € 263,40 €
Suteikta labdara, parama 25,00 € 0,00 €IŠ VISO 17 730,14 € 13 499,52 €
Detali įstaigos finansinė ataskaita: http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita
Apytikslė informacija apie kitų gyvūnų globos ir gerovės organizacijų gautą GPM 2% paramą:
http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-parama

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus VšĮ „Kaimo grandinė“ ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:


2018 metai 2017 metai
Darbuotojų išlaikymo 7 083,75 € 3 148,32 €
Patalpų išlaikymo 753,73 € 150,00 €
Ryšių 133,80 € 366,07 €
Transporto 399,01 € 557,01 €
Kitos 9 334,85 € 9 278,12 €
Suteiktos labdaros, paramos 25,00 € 0,00 €IŠ VISO 17 730,14 € 13 499,52 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:


2018 metai 2017 metai
Darbuotojų skaičius metų pradžioje 1 0
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje 1 1

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:


2018 metai 2017 metai
Sąnaudos valdymo išlaidoms 0,00 € 0,00 €

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:


2018 metai 2017 metai
Įstaigos vadovas Mantas Malcius Mantas Malcius
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 0,00 € 0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms 0,00 € 0,00 €

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:


2018 metai 2017 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui 0,00 € 0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms 0,00 € 0,00 €

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:


2018 metai 2017 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims 0,00 € 0,00 €

Roksė lankėsi Muitinės muziejuje

Šeštadienį mūsų mažoji Roksytė lankėsi Muitinės muziejuje vykusioje Gyvūnų dienoje, pelnė visų simpatijas, keliavo iš rankų į rankas ir noriai su visais fotografavosi. Taip pat, per atstumą nedrąsiai apžvalgė galybę kitų į šventę atvykusių keturkojų ir prisižiūrėjo įvairių Muitinės konfiskuotų įdomybių. Daugiau nuotraukų: www.facebook.com/muitinesmuziejus/posts/1984065675015511

Dėkojame UAB Sec Baltic vadovui Vytautui

Šiandien sulaukėme didžiulės Kalėdinės dovanos iš UAB „Sec Baltic“ vadovo Vytauto ir jo draugų. Esame be galo dėkingi už mūsų mažai organizacijai suteiktą milžinišką 1050 eurų paramą, kitąmet leisiančią gerokai lengviau kvėpuoti rūpinantis mūsų esamais ir būsimais globotiniais.
AČIŪ AČIŪ AČIŪ ❤️
—————————–
SEC Baltic specializacija – plataus panaudojimo pramoniniai akumuliatoriai ir akumuliatorių baterijos, energijos sistemų galios ir kontrolės įranga: kintamos ir nuolatinės srovės įranga, moduliniai DC/AC inverteriai, įtampos keitikliai, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (NMŠ / UPS), industrinės paskirties AC/DC lygintuvai ir DC/DC konverteriai, akumuliatorių baterijų įkrovikliai, kontrolės ir stebėsenos įranga, rezervinės energijos sistemos, nuolatinės srovės skydai.

http://www.secbaltic.com

Sunkiai sužalota kalytė Maja atsigauna


Kiekvieno žmogaus pareiga – nepalikti kenčiančio gyvūno nelaimėje, neleisti jam kankintis ir gydyti, jei tai įmanoma, net jei tai labai brangu.
Ar pamenate kalytę Mają, kuri buvo šalia namų nutrenkta automobiliu, jai nustatytas Juosmens paskutinio slankstelio ir kryžkaulio sąnarinis lūžis? Bandėme viską kas įmanoma, klausėmė specialistų nurodymų, prievarta statėme ją ant kojų…
Nuo to laiko praėjo jau visi trys mėnesiai . Nuo visų patirtų išgyvenimų, nuo skausmo Maja šiek tiek daugiau pražilo, kas mums akivaizdu. Bet…
Šiandien Maja bėgioja! 🙂
Todėl pagaliau susiruošėme pradžiuginti ir Jus!

Išsikraustėme iš Gerovės gatvės N. Vilnioje

Dėl savo saugumo išsikraustėme iš Gerovės g. Naujojoje Vilnioje

Vyriškis, kuris prieš keletą metų vidury dienos užpuolė vieną mūsų atstovę ir trenkė jai į galvą, vėl griebėsi nešvarių darbelių. Prieš porą mėnesių vėlai vakare einant į patalpas, jis pamatęs kitą mūsų organizacijos atstovą, ėmė jį persekioti, o pasivijęs ir grasinti duoti į galvą. Po ankstesnio išpuolio policija buvo jį kuriam laikui apraminusi, bet panašu, kad žmogus vėl vaikšto ant nusikalstamos veikos ribos. Tokių moteris mušančių mazgočių mes nebijome, bet kai vėlai vakare sutemus tave vaikosi agresyvus, neprognozuojamo elgesio, galbūt psichinių sutrikimų turintis asmuo, visgi yra truputį nejauku. Bėda, kad su šiuo asmeniu, einant nuo Tremtinių autobusų stotelės link Gerovės gatvės, tekdavo dažnai atsitiktinai prasilenkti, nes jis yra vienas iš kitos N. Vilnioje netoliese veikiančios gyvūnų globos organizacijos vadovų. Visgi organizacija nekalta, kad jos tarpe yra tokių žmonių, tad apie tai plėstis neverta.

Kaip sakoma, geriausias konflikto sprendimo būdas yra konflikto išvengti, tad tai ir padarėme. Neturime jokio noro toliau gadintis nuotaiką ir nuolat su šiuo asmeniu susidurti, tad priėmėme paprasčiausią sprendimą ir išsikraustėme.

Gerovės g. esančiame bute glausdavosi mūsų globojami šuniukai, ne vienas iš jūsų buvote juos gyvai aplankę. Jau kurį laiką turėjome minčių iš ten išsikraustyti ir dėl kitų priežasčių, bet šis įvykis padėjo tašką. Tikriausiai pastebėjote, kad paskutiniu metu dovanojamų šuniukų neturėjome. Tiesiog dėl išsikraustymo nebuvo, kur juos laikyti, bet jau greitai grįšime į seną ritmą. O tuo tarpu siūlome apžiūrinėti mūsų mažųjų murklių pulką ir kurį nors paversti savo šeimos nariu ar nare.

Prisidengiant mūsų vardu, skundžiami kiti gyvūnų globėjai

Praėjusią savaitę visiškai atsitiktinai išsiaiškinome, kad viena persona dangstosi mūsų organizacijos vadovo tapatybe, masiškai skundžia visas gyvūnų globos organizacijas iš eilės dėl tariamų gyvūnų gerovės teisės aktų pažeidimų ir prašo patikrinti jų veiklą.

Bandant klaidinti VMVT, skundams rašyti yra sukurtas el. pašto adresas mantui.malciui@gmail.com, kurio nei mes, nei mūsų organizacijos vadovas Mantas nekūrėme, nevaldome ir su juo nieko bendro neturime bei skundų dėl tariamų kitų globos organizacijų pažeidimų nerašome.

Kaip matote iš nuotraukos, šiandien ir patys lankėmės pas Vilniaus VMVT specialistes, kurios patikrino mūsų globojamų gyvūnų dokumentaciją (t.y., buvo apskųsta ir mūsų organizacija), tad pakartotinai akis į akį aptarėme šį bandymą pavogti mūsų tapatybę ir mūsų vardu bandyti kenkti kitoms organizacijoms.

2017 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Veiklos ataskaita – 2017 – VšĮ Kaimo grandinė (PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys – 2017 – VšĮ Kaimo grandinė (PDF)


Skelbiame 2017 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi tiek bešeimininkiais, tiek šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos savanoriai lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, gerina gyvenimo sąlygas, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams ir, siekdami stabdyti tolesnį gyvūnų dauginimąsi, sterilizuoja jų mamas. Esamiems savininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams.

Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, visi dovanojami globotiniai yra paženklinami mikroschemomis.

Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą

ŠunysKatės
Globotinių skaičius metų pradžioje516
Priimta naujų gyvūnų3163
Padovanota globotinių2326
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo22
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP)539
Mirė dėl sveikatos sutrikimų12
Globotinių skaičius metų pabaigoje510

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įnašų vertė metų pradžiojeĮnašų vertė metų pabaigoje
1. Mantas Malcius2,90 €2,90 €
IŠ VISO2,90 €2,90 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė):

Gautos lėšos

2017 metai2016 metai
Fizinių asmenų parama9 858,48 €10 042,05 €
GPM 2% parama5 411,88 €3 838,47 €
Juridinių asmenų parama350,56 €1 172,82 €
IŠ VISO15 620,92 €15 053,34 €

Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką ir vertę

Paramos vertėParamos dalykas
UAB „Vivali“40,00 €Finansinė parama
UAB „Finleksa“30,00 €Finansinė parama
UAB „Deimena“280,56 €Materialinė parama

Panaudotos lėšos

2017 metai2016 metai
Veterinarinės paslaugos6 990,05 €8 213,89 €
Maistas, kraikas, kita2 024,67 €2 369,85 €
Finansinių įstaigų mokesčiai156,67 €168,70 €
Darbuotojų išlaikymas3 148,32 €0,00 €
Patalpų išlaikymas150,00 €0,00 €
Ryšių sąnaudos366,07 €10,51 €
Transporto išlaidos557,01 €426,98 €
Kitos veiklos išlaidos106,73 €0,00 €
IŠ VISO13 499,52 €11 189,93 €

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus VšĮ „Kaimo grandinė“ ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

2017 metai2016 metai
Darbuotojų išlaikymo3 148,32 €0,00 €
Patalpų išlaikymo150,00 €0,00 €
Ryšių366,07 €10,51 €
Transporto557,01 €426,98 €
Kitos9 278,12 €10 752,44 €
IŠ VISO13 499,52 €11 189,93 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

2017 metai2016 metai
Darbuotojų skaičius metų pradžioje00
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje10

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

2017 metai2016 metai
Sąnaudos valdymo išlaidoms0,00 €0,00 €

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:

2017 metai2016 metai
Įstaigos vadovasMantas MalciusMantas Malcius
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui0,00 €0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms0,00 €0,00 €

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:

2017 metai2016 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui0,00 €0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms0,00 €0,00 €

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:

2017 metai2016 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims0,00 €0,00 €

Dėkojame UAB „Deimena“

Norime padėkoti UAB „Deimena“ už jau nebe pirmą siuntinį su valymo ir dezinfekcijos priemonėmis. Jūsų dėka mūsų globotinių išlaidos švaros priemonėms sumažėjo praktiškai iki nulio, tad daugiau jų lieka mažųjų keturkojų gydymui ir maistui. Ačiū.

UAB Deimena – pirmoji Lietuvoje įmonė prieš 26 metus pradėjusi prekybą aukščiausios kokybės plovimo ir dezinfekavimo priemonėmis, skirtomis maisto pramonei, skalbykloms, žemės ūkiui. Šiandien mūsų produktų asortimentas yra labai platus: prekiaujame ne tik aukščiausios kokybės valymo ir dezinfekavimo priemonėmis, bet ir kokybiškais valymo įrankiais, plovimo ir dozavimo įranga, asmens higienos produktais. Mūsų partneriai – tai gerai žinomos įmonės ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje: “KiiltoClean” (Suomija); “Kärcher” (Vokietija), “Vikan” (Danija), “TTSystem” (Italija), 3M (JAV), “System Cleaners” (Danija) ir daugelis kitų.

UAB Deimena
Įmonės kodas: 168423851
PVM kodas: 684238515
Staniūnų g. 66, Panevėžys 36142, Lietuva
T. +370 45432 044
F. +370 45430 299
info@deimena.lt
www.deimena.lt

Gyvūnų diena Muitinės muziejuje

Šeštadienį dalyvavome labai šauniame renginyje, kurį suorganizavo Lietuvos muitinė. Jeruzalės gatvėje esančiame Muitinės muziejuje apžiūrėjome įvairiausius eksponatus – nuo kontrabandos slėptuvių ir garsių firmų gaminių klastočių iki nelegaliai bandytų įvežti egzotinių augalų ir gyvūnų. Tryliktą valandą į muziejų sugužėjo dešimtys lankytojų, nes prasidėjo įspūdinga garsaus kinologo Artūro Zalecko paskaita apie gyvūnų psichologiją, dresūrą, be to, tarnybiniai šunys pademonstravo savo gebėjimus ieškodami salėje paslėptų narkotinių medžiagų. Paskaitos metu pažvelgėme į augintinio elgseną ne iš šeimininko, bet iš paties šuns pozicijos. Supratome, kad įvairiose situacijose šuo supranta šeimininko veiksmus visiškai kitaip nei žmogus. Išgirdome patarimų, kaip su gyvūnu bendrauti, kad šis suprastų, ko mes iš jo norime.
Renginio metu svečiai šventinę eglutę apjuosė gausybe dovanų mūsų globotiniams. Mes ir mūsų keturkojai draugai esame visiems labai dėkingi.
Labai dėkojame Indrei, jos kolegėms ir kolegoms už šį įdomų renginį. Visa diena geroje kompanijoje kaipmat linksmai praskriejo. Ačiū.

LRT Panorama: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013680235/panorama (nuo 18min)
Renginio Facebook nuoroda: https://www.facebook.com/events/1748324668565858/
Praleidusieji paskaitą, gali pažiūrėti kitą šio kinologo interviu: https://www.youtube.com/watch?v=l1EwpMWUyU0
Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/Lietuvosmuitine/posts/1794534377255408
Dar daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/KaimoGrandine/posts/1947576311925049

Labai dėkojame Statistikos departamento kolektyvui

Už gausias dovanas mūsų globojamiems keturkojams esame be galo dėkingi visam Lietuvos statistikos departamento kolektyvui, surinkusiam tokį kalną gėrybių.
Jūsų dėka, mūsų mažieji sergantys kačiukai galės šiltai įsitaisyti tarp vilnonių rūbų, padykėliai šuniukai po kambarį gainios cypiančius žaislus, o mūsų globojami šeimininkų neprižiūrimi gyvūnai džiaugsis išvydę pripildytą dubenėlį.
Dar kartą dėkojame Statistikos departamento darbuotojams ir mūsų nuolatinei pagalbininkei Irmai, kurios dėka, parama jau šiandien pasieks mūsų globojamus gyvūnus.

Kėdainiškių piešinių paroda

Artėjant pasaulinei gyvūnų dienai, sulaukėme dar daugiau mūsų mažųjų bendraminčių piešinių ir karpinių. Šįkart jums pristatome Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ mažylių darbus. Auklėtoja – Rasa Simonavičienė.

Kviečiame peržiūrėti darbelių parodą, įvertinti labiausiai patikusius ir pasidalinti su draugais. Juos rasite atidarę šią nuorodą https://www.facebook.com/KaimoGrandine/posts/1874079052608109

Sterilizuotų katyčių grąžinimas nepasiturintiems šeimininkams


VšĮ „Kaimo grandinė“ rūpinasi ne tik benamiais gyvūnais, bet ir turinčiais šeimininkus, kurie nepajėgūs pilnai pasirūpinti savo augintiniais. Padedame sterilizuoti tiek kalytes, tiek katytes. Juk problema išlieka ta pati – nepageidaujamų mažylių atėjimas į pasaulį, nesvarbu, ar gyvūnas turi šeimininką, ar gyvena gatvėje. Be globos organizacijų įsikišimo nei vienas, nei kitas sterilizuotas nebus. Todėl mums vis dar keista telefono ragelyje nuolat girdėti, kad daugelis kitų gyvūnų globėjų atsisako padėti žmonėms vien dėl to, kad jų augintiniai turi šeimininkus.

Kviečiame prisidėti prie mūsų veiklos.
Ypač laukiame skambučių iš vilniečių, kurie turi automobilius ir retkarčiais, jums patogiu laiku, galėtumėte kartu su mūsų savanoriais pavėžėti sterilizacijų laukiančius gyvūnus iš jų namų iki klinikos ir atgal. 8-602-63641

VŠĮ „KAIMO GRANDINĖ“, į. k., 303410406
SwedBank: LT167300010141516269
SwedBank SWIFT kodas: HABALT22
Paskirtis: Kalyčių ir katyčių sterilizacijoms
PayPal parama: https://goo.gl/7Jgv6k
Finansinė ataskaita: https://goo.gl/ZfK6P3

Piešinių konkursas Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti

PIEŠINIŲ KONKURSAS PASAULINEI GYVŪNŲ DIENAI
Kviečiame peržiūrėti ir įvertinti mūsų mažųjų bendraminčių darbus

Iš Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Linelis“ priešmokyklinės grupės „Saulutė“ vaikučių ir jų auklėtojos Reginos ką tik sulaukėme galybės piešinių. Juose būsimi gyvūnų mylėtojai ir globėjai atvaizduoja, kaip įsivaizduoja mūsų gyvūnų globos organizacijos globotinius, mūsų veiklą ir apskritai – Lietuvos keturkojų kasdienybę.

Kviečiame peržiūrėti Facebook albume patalpintus vaikų piešinius ir juos vertinti.
Trijų daugiausiai taškų surinkusių piešinių autoriams atiteks su mūsų veikla susiję prizai, o visi likę dalyviai gaus po simbolinę dovanėlę už dalyvavimą.

Konkurso sąlygos:
PRADŽIA: 2017-09-21 10:00
PABAIGA: 2017-10-02 10:00
TAŠKAI: 1 Patinka = 1 taškas
Kviečiame balsuoti šiame Facebook piešinių albume.

JAV sostinėje Vašingtone susitikome su bendraminčiais

JAV sostinėje Vašingtone prieš savaitę susitikome su bendraminčiais iš gyvūnų globos organizacijos Rural Dog Rescue ( http://www.ruraldogrescue.com ), aptarėme benamių gyvūnų situaciją, organizacijų veiklą, įstatyminę bazę ir, be abejo, pabendravome su kitapus Atlanto namų ieškančiais keturkojais.

Rural Dog Rescue neturi prieglaudos ir yra paremta gyvūnų globa savanorių namuose, tad jų veikla labai panaši į mūsiškę. Pačiame Vašingtone per dvi savaites nepavyko pastebėti nė vieno benamio augintinio, tad nenuostabu, kad ši organizacija padeda ne tik vietiniams gyvūnams, bet ir atsigabena juos iš aplinkinių JAV valstijų, kur šiems duodamos tik 72 valandos. Toks trumpas terminas stipriai nustebino, nes net Lietuvoje jie gauna mažiausiai 14 dienų, kad surastų naujus namus.

Visi globotiniai kaip ir mūsiškiai yra nukirminami, nublusinami, paskiepijami, sterilizuojami, sučipuojami. Tiesa, būsimi šeimininkai privalo susimokėti 400 USD už gyvūno paėmimą. Mes kol kas dovanojame gyvūnus be jokio mokesčio, bet puikiai suprantame jo prasmę – gyvūną už tokią sumą ims tik tas, kuriam jis tikrai rūpi ir kuriuo bus tikrai rūpinamasi. Taip atkristų visi šunų kankintojai, kurie juos rengiasi visam likusiam gyvenimui pririšti ar uždaryti ankštame voljere.

Be gana nemažo mokesčio Rural Dog Rescue ne tik iškamantinėja būsimus šeimininkus, bet ir visus savo globotinius perduoda tik apsilankę jų būsimuosiuose namuose. Tai ką mes irgi norėtume padaryti, bet dažnai neturime resursų. Iki naujųjų namų kol kas tegalime palydėti tik vieną kitą.

Nepaisant didelės kontrolės, kolegos iš Vašingtono per metus pajėgia surasti namus maždaug dviems šimtams šunų. Ir tai yra gana įspūdingi skaičiai.

Na ir žinoma, mus, kaip veiklos atskaitomybės šalininkus, maloniai nustebino jų svetainėje pateikiamos detalios metinės veiklos ataskaitos. Jas viešinti privaloma ir JAV.

Straipsnis apie Mikutį ir jo šeimininkę

„Kol yra tiek beglobių gyvūnų, suteikti naujus namus jiems yra labiau prasminga, nei imti gyvūnus iš veislynų“, – sako prieš savaitę į savo namus naują gyventoją – penkių mėnesių katiną Mikutį – atsivežusi LRT TELEVIZIJOS laidos „Labas rytas, Lietuva“ vedėja ir LRT.lt portalo žurnalistė Vilija Andrulevičiūtė. Savo sprendimo nė kiek nesigailinti žurnalistė LRT.lt skaitytojams papasakojo, kokias išdaigas per pirmąsias dienas spėjo iškrėsti jos naujasis augintinis, ir kodėl pasiimti gyvūną iš prieglaudos gali būti sudėtingiau, nei iš veislyno.

http://www.lrt.lt/naujienos/tavo_lrt/37/180556/katina_priglaudusi_labas_rytas_lietuva_vedeja_namus_suteikti_beglobiui_prasmingiau_nei_veisliniui

Labai dėkojame Karolinai už gausias dovanas

Karolinos dovanos

Nuoširdžiausiai AČIŪ nuo mūsų ir mūsų globotinių Karolinai Fetingytei, kuri gausybe labai reikalingų priemonių (maisto gyvūnams, buities priemonių ir kt.) parėmė mūsų organizaciją.
Nė kiek ne mažiau AČIŪ – vežėjų kompanijai Litred.lt ir Egidijai Jasilionienei, kurie visas šias dovanas iš Danijos į Lietuvą parvežė nemokamai.
Mielieji, mes suprantame, kad padėkos žodžių čia maža, bet šiandien mes galime tik tiek…
Tik Jūsų visų dėka, Jūsų visų pagalba mus skatina žengti į priekį, nenuleisti rankų, įveikti visus sunkumus, skausmus ir nusivylimus, nuryti karčias ašaras ir nesustoti. Tik mes visi kartu galime padėti tiems, kuriems mūsų labiausiai reikia. Dar kartą AČIŪ visiems, kurie yra drauge, kuriems rūpi, kuriems skauda kartu su mumis!

2016 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Kaimo grandinė – 2016 m veiklos ataskaita – esigned (Pasirašytas PDF dokumentas)


Skelbiame 2016 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi tiek bešeimininkiais, tiek šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos savanoriai nuolat lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams, sterilizuoja jų mamas. Šeimininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams.

Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, prieš padovanojant visi globotiniai yra paženklinami mikroschemomis.

Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą

ŠunysKatės
Globotinių skaičius metų pradžioje16
Priimta naujų gyvūnų4271
Padovanota globotinių3331
Perduota kitiems globėjams01
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP)325
Mirė dėl sveikatos sutrikimų24
Globotinių skaičius metų pabaigoje516

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įnašų vertė metų pradžiojeĮnašų vertė metų pabaigoje
1. Mantas Malcius2,90 €2,90 €
IŠ VISO2,90 €2,90 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Gautos lėšos

2016 metai2015 metai
Fizinių asmenų parama10 042,05 €3 164,74 €
Juridinių asmenų parama1 172,82 €0,00 €
GPM 2% parama3 838,47 €836,06 €
IŠ VISO15 053,34 €4 000,80 €

Panaudotos lėšos

2016 metai2015 metai
Gyvūnų gydymas8 196,19 €2 140,63 €
Gyvūnų maistas, kraikas, kita2 369,85 €546,78 €
Transporto išlaidos426,98 €122,56 €
Bankų ir PayPal mokesčiai168,70 €5,12 €
Kitos išlaidos10,51 €38,55 €
IŠ VISO11 172,23 €2 853,64 €

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus Įstaiga ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

2016 metai2015 metai
Transporto sąnaudos426,98 €122,56 €
Darbuotojų išlaikymo0,00 €0,00 €
Kitos veiklos sąnaudos10 745,25 €2 731,08 €
IŠ VISO11 172,23 €2 853,64 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

2016 metai2015 metai
Darbuotojų skaičius metų pradžioje00
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje00

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

2016 metai2015 metai
Sąnaudos valdymo išlaidoms0,00 €0,00 €

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms;

2016 metai2015 metai
Įstaigos vadovasMantas MalciusMantas Malcius
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui0,00 €0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms0,00 €0,00 €

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms;

2016 metai2015 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui0,00 €0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms0,00 €0,00 €

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:

2016 metai2015 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims0,00 €0,00 €

Geresnis Kingo gyvenimas

Kingas - prieš po_opt
Pavasarį rašėme apie tris sodų kankinius. Džina ir Nikas jau iškeliavo į naujus namus. Trečiojo – Kingo – savininkai atiduoti nesutiko, tad įkurdinome jį naujutėlėje būdoje ir nupirkom trijų metrų ilgio grandinę, kad galėtų laisviau judėti.
Už būdą esame labai dėkingi Virgilijui, kuris apmokėjo jos gamybą.

Dėkojame Kauno grūdams už kokybišką maistą

Kauno grūdai 1_opt

Dalai Lama yra pasakęs: „Jeigu nori, kad kiti jaustųsi laimingi, praktikuok atjautą. Jeigu nori pats būti laimingas, taip pat praktikuok atjautą“.

Nuoširdžią ir be galo didelę padėką už mūsų kuruojamiems gyvūnams padovanotus net 140 kg kokybiško sauso šunų maisto QUATTRO DELICATEZA siunčiame AB „KAUNO GRŪDAI“ ir jų atstovui Gediminui, kurie neliko abejingi ir atsiliepė į mūsų pagalbos prašymą.

Džiaugiamės, kad atsiranda vis daugiau nebijančių dalintis gerumu su vargstančiais beglobiais bei gyvenimo ir šeimininkų nuskriaustais gyvūnais. AČIŪ Jums, kad esate, AČIŪ, kad padedate!!!

Žiaurus elgesys su gyvūnais ir už tai numatyta atsakomybė

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS ĮSTATYMAS

4 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais ir jų kankinimas

 1. Draudžiama žiauriai elgtis su gyvūnais ir juos kankinti, bet kokiomis priemonėmis tiesiogiai ar netiesiogiai propaguoti ir skatinti žiaurų elgesį su gyvūnais, jų kankinimą, kurstyti smurtą prieš gyvūnus.
 2. Žiauriu elgesiu su gyvūnais, jų kankinimu laikomi šie veiksmai:
  1) sąmoningas gyvūnų padarymas bešeimininkiais ar bepriežiūriais;
  2) veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai gyvūnams tokia pagalba būtina;
  3) gyvūnų gąsdinimas, sužeidimas ar nužudymas, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
  4) gyvūnų naudojimas taikiniams;
  5) gyvūnų kovų ar kovų su gyvūnais organizavimas, gyvūnų treniravimas kovoms;
  6) zoofiliniai veiksmai su gyvūnais;
  7) gyvūnų skerdimas jų neapsvaiginus, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
  8) gyvūnų operavimas jų nenuskausminus, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
  9) veterinarinės procedūros, siekiant pakeisti gyvūnų išvaizdą ar gyvūnų fiziologines funkcijas (ausų, barzdelių, skiauterių, snapų, uodegų trumpinimas, balso stygų, ragų, nagų, sparnų, kanopų ir ilčių pažeidimas ar pašalinimas, plunksnų išpešimas ar pašalinimas kitu būdu ir kt.), pažeidžiant gyvūnų kūno dalių, minkštųjų audinių ar kaulų struktūrą, išskyrus gyvūnų kastravimą ir kitus teisės aktuose numatytus atvejus arba veterinarines procedūras, atliekamas veterinarijos gydytojo sprendimu dėl gyvūno sveikatos;
  10) gyvūnų galimybes stimuliuojančių medžiagų, didinančių gyvūnų produktyvumą, darbingumą, sportinius rezultatus, naudojimas, išskyrus teisės aktuose leidžiamų medžiagų naudojimą ar kitus teisės aktuose numatytus atvejus;
  11) gyvūnų sveikatai žalingų ar erzinančių cheminių medžiagų bei kitų priemonių ir įrenginių, sukeliančių gyvūnams baimę, stresą, kančias ar žalingas pasekmes jų sveikatai ir gerovei, naudojimas;
  12) gyvūnų mokymas ir dresavimas, sukeliant jiems skausmą ir baimę, naudojant dirbtinai žalojančias ar skausmą, kančią sukeliančias priemones;
  13) gyvūnų agresijos kitų gyvūnų ar žmonių atžvilgiu skatinimas dresuojant gyvūnus, išskyrus tarnybiniais tikslais naudojamų gyvūnų dresavimą;
  14) gyvūnų veisimas, sukeliantis žalingas pasekmes gyvūnų sveikatai ir gerovei;
  15) gyvūnų laikymas jų rūšies, amžiaus, fiziologijos ir elgsenos neatitinkančiomis teisės aktuose nustatytomis sąlygomis;
  16) netinkamų, žalingų gyvūnų laikymo, priežiūros ar darbo įrenginių taikymas gyvūnams;
  17) nepakankamas gyvūnų šėrimas ar girdymas;
  18) poilsio laiko gyvūnams nesuteikimas, atsižvelgiant į jų fiziologinius poreikius;
  19) gyvų gyvūnų naudojimas kitiems gyvūnams šerti, išskyrus atvejus, kai šiuos gyvūnus būtina šerti gyvūnais pagal gyvūnų biologiją ir jų neįmanoma šerti kitaip (visais atvejais gyvūnų augintinių naudojimas gyvūnams šerti draudžiamas);
  20) gyvūnų vežimas, pažeidžiant gyvūnų gerovę vežimo metu reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
  21) gyvūnų naudojimas reklamai, filmavimui, fotografavimui, parodose ir kituose renginiuose, jeigu dėl to gyvūnams sukeliamas skausmas, baimė, kančia, gyvūnai verčiami pranokti jų įgimtus gebėjimus ar yra luošinami;
  22) laukinių gyvūnų, kurie buvo prižiūrimi žmogaus, paleidimas į laisvę, jeigu šie gyvūnai nebuvo tinkamai paruošti gyventi natūralioje aplinkoje;
  23) gyvūno savininko ar laikytojo sutikimas atlikti šios dalies 1–22 punktuose nurodytus veiksmus ar sąlygų atlikti tokius veiksmus sudarymas;
  24) kiti veiksmai, sukeliantys gyvūnų žūtį, skausmą, kančią, pavojų gyvūnų sveikatai ar gyvybei, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
 3. Už žiaurų elgesį su gyvūnais ir gyvūnų kankinimą asmenys traukiami administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn.
 4. Iš gyvūnų savininkų ar laikytojų, kurie kankina gyvūnus ar žiauriai elgiasi su jais, teismo sprendimu gyvūnai gali būti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka paimti skersti, parduoti, perduoti kitam gyvūno laikytojui (įskaitant perdavimą gyvūnų globėjui) ar nugaišinti.
 5. Kol teismas priims sprendimą dėl gyvūno, kuriam dėl žiauraus elgesio su juo ar jo kankinimo gresia suluošinimas ar žūtis, savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, dalyvaujant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos gydytojui ir policijos pareigūnui, jeigu būtina užtikrinti viešąją tvarką, turi paimti tokį gyvūną ir perduoti jį gyvūnų globėjui.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS

90 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

Žiaurus elgesys su gyvūnais, taip pat jų kankinimas – užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Žiaurus elgesys su gyvūnais, jų kankinimas, jeigu dėl to gyvūnui (gyvūnams) gresia žūtis ar suluošinimas, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Baudžiamasis kodeksas

310 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

 1. Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
 2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Arimukų susitikimas

12717151_1270199829662704_7658543423725605280_n_opt

Norite pasikrauti geros energijos? Kviečiame peržiūrėti šiuos nuostabius kadrus iš mūsų buvusių ir esamų globotinių susitikimo. Dalyvavo arimukai Zara, Arčis, Baris ir namų vis dar ieškantis Banglas. Na, mūsų Banglas ne jauniklis, bet juk amžius tikrai ne riba draugiškai padūkti ir smagiai leisti laiką su savo draugais. Tai buvo ne šiaip sau eilinis pabimbinėjimas, tai tikros „dūkynės“ su visais šioms linksmybėms priklausančiais atributais: gaudynėmis, šėlionėmis, volionėmis sniege ir pagalių atiminėjimu iš draugų.

Mes labai džiaugiamės, kad ne tik arimukai susitiko, bet ir jų šeimininkai susipažino, bendravo, diskutavo ir dalinosi savo įspūdžiais apie mažųjų išdaigas ir iškrėstus pokštus. Puikiai praleidome laiką ir turėjome progą laisvą dieną praleisti ne namuose, o gamtoje su savo draugais. Tikime, kad tokių susitikimų turėsime dar ne vieną!!! Prisijungsite?!

12715472_1270199569662730_3559988068596231732_n_opt  12742602_1270199746329379_1530036114111605974_n_opt12728885_1270199639662723_3745314176991463193_n_opt

Daugiau nuotraukų šiame Facebook albume >>