Kategorijos
Kitos naujienos

2016 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Kaimo grandinė – 2016 m veiklos ataskaita – esigned (PDF)


Skelbiame 2016 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi tiek bešeimininkiais, tiek šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos savanoriai nuolat lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams, sterilizuoja jų mamas. Šeimininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams.

Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, prieš padovanojant visi globotiniai yra paženklinami mikroschemomis.

Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą

ŠunysKatės
Globotinių skaičius metų pradžioje16
Priimta naujų gyvūnų4271
Padovanota globotinių3331
Perduota kitiems globėjams01
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP)325
Mirė dėl sveikatos sutrikimų24
Globotinių skaičius metų pabaigoje516

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įnašų vertė metų pradžiojeĮnašų vertė metų pabaigoje
1. Mantas Malcius2,90 €2,90 €
IŠ VISO2,90 €2,90 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Gautos lėšos

2016 metai2015 metai
Fizinių asmenų parama10 042,05 €3 164,74 €
Juridinių asmenų parama1 172,82 €0,00 €
GPM 2% parama3 838,47 €836,06 €
IŠ VISO15 053,34 €4 000,80 €

Panaudotos lėšos

2016 metai2015 metai
Gyvūnų gydymas8 196,19 €2 140,63 €
Gyvūnų maistas, kraikas, kita2 369,85 €546,78 €
Transporto išlaidos426,98 €122,56 €
Bankų ir PayPal mokesčiai168,70 €5,12 €
Kitos išlaidos10,51 €38,55 €
IŠ VISO11 172,23 €2 853,64 €

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus Įstaiga ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

2016 metai2015 metai
Transporto sąnaudos426,98 €122,56 €
Darbuotojų išlaikymo0,00 €0,00 €
Kitos veiklos sąnaudos10 745,25 €2 731,08 €
IŠ VISO11 172,23 €2 853,64 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

2016 metai2015 metai
Darbuotojų skaičius metų pradžioje00
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje00

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

2016 metai2015 metai
Sąnaudos valdymo išlaidoms0,00 €0,00 €

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms;

2016 metai2015 metai
Įstaigos vadovasMantas MalciusMantas Malcius
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui0,00 €0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms0,00 €0,00 €

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms;

2016 metai2015 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui0,00 €0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms0,00 €0,00 €

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:

2016 metai2015 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims0,00 €0,00 €
Kategorijos
Kitos naujienos

Geresnis Kingo gyvenimas

Kingas - prieš po_opt
Pavasarį rašėme apie tris sodų kankinius. Džina ir Nikas jau iškeliavo į naujus namus. Trečiojo – Kingo – savininkai atiduoti nesutiko, tad įkurdinome jį naujutėlėje būdoje ir nupirkom trijų metrų ilgio grandinę, kad galėtų laisviau judėti.
Už būdą esame labai dėkingi Virgilijui, kuris apmokėjo jos gamybą.

Kategorijos
Kitos naujienos

Dėkojame Kauno grūdams už kokybišką maistą

Kauno grūdai 1_opt

Dalai Lama yra pasakęs: „Jeigu nori, kad kiti jaustųsi laimingi, praktikuok atjautą. Jeigu nori pats būti laimingas, taip pat praktikuok atjautą“.

Nuoširdžią ir be galo didelę padėką už mūsų kuruojamiems gyvūnams padovanotus net 140 kg kokybiško sauso šunų maisto QUATTRO DELICATEZA siunčiame AB „KAUNO GRŪDAI“ ir jų atstovui Gediminui, kurie neliko abejingi ir atsiliepė į mūsų pagalbos prašymą.

Džiaugiamės, kad atsiranda vis daugiau nebijančių dalintis gerumu su vargstančiais beglobiais bei gyvenimo ir šeimininkų nuskriaustais gyvūnais. AČIŪ Jums, kad esate, AČIŪ, kad padedate!!!

Kategorijos
Kitos naujienos

Dėkojame už maistą Tichei ir kitoms katytėms

Purina maistas

Už gausias dovanas norime padėkoti draugams, kurie sukūrė didelę šventę padovanodami mūsų mažiesiems skanaus ir labai reikalingo maisto.

Ačiū, Mielieji! Jūsų visų pagalba ir palaikymas skatina mus nesustoti ir žengti pirmyn. Ačiū, kad esate šalia, kad einate su mumis ir nepamirštate mūsų.

Kategorijos
Kitos naujienos

Žiaurus elgesys su gyvūnais ir už tai numatyta atsakomybė

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS ĮSTATYMAS

4 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais ir jų kankinimas

 1. Draudžiama žiauriai elgtis su gyvūnais ir juos kankinti, bet kokiomis priemonėmis tiesiogiai ar netiesiogiai propaguoti ir skatinti žiaurų elgesį su gyvūnais, jų kankinimą, kurstyti smurtą prieš gyvūnus.
 2. Žiauriu elgesiu su gyvūnais, jų kankinimu laikomi šie veiksmai:
  1) sąmoningas gyvūnų padarymas bešeimininkiais ar bepriežiūriais;
  2) veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai gyvūnams tokia pagalba būtina;
  3) gyvūnų gąsdinimas, sužeidimas ar nužudymas, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
  4) gyvūnų naudojimas taikiniams;
  5) gyvūnų kovų ar kovų su gyvūnais organizavimas, gyvūnų treniravimas kovoms;
  6) zoofiliniai veiksmai su gyvūnais;
  7) gyvūnų skerdimas jų neapsvaiginus, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
  8) gyvūnų operavimas jų nenuskausminus, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
  9) veterinarinės procedūros, siekiant pakeisti gyvūnų išvaizdą ar gyvūnų fiziologines funkcijas (ausų, barzdelių, skiauterių, snapų, uodegų trumpinimas, balso stygų, ragų, nagų, sparnų, kanopų ir ilčių pažeidimas ar pašalinimas, plunksnų išpešimas ar pašalinimas kitu būdu ir kt.), pažeidžiant gyvūnų kūno dalių, minkštųjų audinių ar kaulų struktūrą, išskyrus gyvūnų kastravimą ir kitus teisės aktuose numatytus atvejus arba veterinarines procedūras, atliekamas veterinarijos gydytojo sprendimu dėl gyvūno sveikatos;
  10) gyvūnų galimybes stimuliuojančių medžiagų, didinančių gyvūnų produktyvumą, darbingumą, sportinius rezultatus, naudojimas, išskyrus teisės aktuose leidžiamų medžiagų naudojimą ar kitus teisės aktuose numatytus atvejus;
  11) gyvūnų sveikatai žalingų ar erzinančių cheminių medžiagų bei kitų priemonių ir įrenginių, sukeliančių gyvūnams baimę, stresą, kančias ar žalingas pasekmes jų sveikatai ir gerovei, naudojimas;
  12) gyvūnų mokymas ir dresavimas, sukeliant jiems skausmą ir baimę, naudojant dirbtinai žalojančias ar skausmą, kančią sukeliančias priemones;
  13) gyvūnų agresijos kitų gyvūnų ar žmonių atžvilgiu skatinimas dresuojant gyvūnus, išskyrus tarnybiniais tikslais naudojamų gyvūnų dresavimą;
  14) gyvūnų veisimas, sukeliantis žalingas pasekmes gyvūnų sveikatai ir gerovei;
  15) gyvūnų laikymas jų rūšies, amžiaus, fiziologijos ir elgsenos neatitinkančiomis teisės aktuose nustatytomis sąlygomis;
  16) netinkamų, žalingų gyvūnų laikymo, priežiūros ar darbo įrenginių taikymas gyvūnams;
  17) nepakankamas gyvūnų šėrimas ar girdymas;
  18) poilsio laiko gyvūnams nesuteikimas, atsižvelgiant į jų fiziologinius poreikius;
  19) gyvų gyvūnų naudojimas kitiems gyvūnams šerti, išskyrus atvejus, kai šiuos gyvūnus būtina šerti gyvūnais pagal gyvūnų biologiją ir jų neįmanoma šerti kitaip (visais atvejais gyvūnų augintinių naudojimas gyvūnams šerti draudžiamas);
  20) gyvūnų vežimas, pažeidžiant gyvūnų gerovę vežimo metu reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
  21) gyvūnų naudojimas reklamai, filmavimui, fotografavimui, parodose ir kituose renginiuose, jeigu dėl to gyvūnams sukeliamas skausmas, baimė, kančia, gyvūnai verčiami pranokti jų įgimtus gebėjimus ar yra luošinami;
  22) laukinių gyvūnų, kurie buvo prižiūrimi žmogaus, paleidimas į laisvę, jeigu šie gyvūnai nebuvo tinkamai paruošti gyventi natūralioje aplinkoje;
  23) gyvūno savininko ar laikytojo sutikimas atlikti šios dalies 1–22 punktuose nurodytus veiksmus ar sąlygų atlikti tokius veiksmus sudarymas;
  24) kiti veiksmai, sukeliantys gyvūnų žūtį, skausmą, kančią, pavojų gyvūnų sveikatai ar gyvybei, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
 3. Už žiaurų elgesį su gyvūnais ir gyvūnų kankinimą asmenys traukiami administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn.
 4. Iš gyvūnų savininkų ar laikytojų, kurie kankina gyvūnus ar žiauriai elgiasi su jais, teismo sprendimu gyvūnai gali būti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka paimti skersti, parduoti, perduoti kitam gyvūno laikytojui (įskaitant perdavimą gyvūnų globėjui) ar nugaišinti.
 5. Kol teismas priims sprendimą dėl gyvūno, kuriam dėl žiauraus elgesio su juo ar jo kankinimo gresia suluošinimas ar žūtis, savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, dalyvaujant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos gydytojui ir policijos pareigūnui, jeigu būtina užtikrinti viešąją tvarką, turi paimti tokį gyvūną ir perduoti jį gyvūnų globėjui.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS

90 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

Žiaurus elgesys su gyvūnais, taip pat jų kankinimas – užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Žiaurus elgesys su gyvūnais, jų kankinimas, jeigu dėl to gyvūnui (gyvūnams) gresia žūtis ar suluošinimas, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimties iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų su gyvūno (gyvūnų) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Baudžiamasis kodeksas

310 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

 1. Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
 2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.
Kategorijos
Kitos naujienos

Deimantės ir Martyno dovanos

Pagalba beglobiams gyvūnams

Mus ir mūsų globotinius aplankė šaunieji Deimantė ir Martynas!!! Sulaukėme daugybės dovanų ir globai reikalingų priemonių. Esame laimingi, kad mūsų mažieji nelieka nepastebėti.

Ačiū Deimante, Ačiū Martynai, Ačiū ‪#‎PagalbaBeglobiamsGyvūnams‬
(https://www.facebook.com/groups/1511013705869978/)

Kategorijos
Kitos naujienos

Arimukų susitikimas

12717151_1270199829662704_7658543423725605280_n_opt

Norite pasikrauti geros energijos? Kviečiame peržiūrėti šiuos nuostabius kadrus iš mūsų buvusių ir esamų globotinių susitikimo. Dalyvavo arimukai Zara, Arčis, Baris ir namų vis dar ieškantis Banglas. Na, mūsų Banglas ne jauniklis, bet juk amžius tikrai ne riba draugiškai padūkti ir smagiai leisti laiką su savo draugais. Tai buvo ne šiaip sau eilinis pabimbinėjimas, tai tikros „dūkynės“ su visais šioms linksmybėms priklausančiais atributais: gaudynėmis, šėlionėmis, volionėmis sniege ir pagalių atiminėjimu iš draugų.

Mes labai džiaugiamės, kad ne tik arimukai susitiko, bet ir jų šeimininkai susipažino, bendravo, diskutavo ir dalinosi savo įspūdžiais apie mažųjų išdaigas ir iškrėstus pokštus. Puikiai praleidome laiką ir turėjome progą laisvą dieną praleisti ne namuose, o gamtoje su savo draugais. Tikime, kad tokių susitikimų turėsime dar ne vieną!!! Prisijungsite?!

12715472_1270199569662730_3559988068596231732_n_opt  12742602_1270199746329379_1530036114111605974_n_opt12728885_1270199639662723_3745314176991463193_n_opt

Daugiau nuotraukų šiame Facebook albume >>

Kategorijos
Kitos naujienos

Savaitgalį sulaukėme lankytojų

Sergančių globotinių lankytojos

Mūsų mylimiems globotiniams – ypatinga diena. Veterinarijos klinikoje su gausybe dovanų juos aplankė labai šauni kompanija – jaunieji skautai. Mažieji buvo labai laimingi, išglostyti, išmyluoti, nešiojami ant rankų. O ir mes džiaugiamės, kad jie buvo pastebėti, gavo tiek daug dėmesio.

Ačiū, mielieji! Jau šiandien Jūs kuriate savo ateitį, jau šiandien savo gyvenime darote gerus darbus. Ačiū, kad padedate, ačiū, kad esate. Linkime Jums užaugti dorais ir teisingais žmonėmis.

Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/KaimoGrandine/posts/1253448978004456

Kategorijos
Kitos naujienos

2015 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Kaimo grandinė – 2015 m veiklos ataskaita – esigned.pdf

Skelbiame 2015 m. veiklos ataskaitą. Tokią ataskaitą, pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., kasmet privalo skelbti visos viešosios įstaigos, o panašios formos ataskaitą, pagal Asociacijų įstatymo 10 str., ir visos asociacijos, visuomeninės organizacijos, susivienijimai, konfederacijos, sąjungos ir draugijos. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos įstaiga, vykdanti bešeimininkių augintinių globą, sterilizaciją (kastraciją) ir ieškanti jiems naujų šeimininkų. Taip pat, įstaiga rūpinasi šeimininkus turinčiais, bet deramai neprižiūrimais gyvūnais, gerina jų laikymo sąlygas, vykdo sterilizacijas (kastracijas). Tokiomis priemonėmis siekiama mažinti bešeimininkių ir prastai prižiūrimų gyvūnų skaičių. Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Gyvūnų kaitos ataskaita

ŠunysKatės
Globotinių metų pradžioje00
Priimta1922
Padovanota1713
Grąžinta šeimininkams11
Paleista (PSP)01
Mirė01
Globotinių metų pabaigoje16

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įnašų vertė metų pradžiojeĮnašų vertė metų pabaigoje
Bendras dalininkų kapitalas, iš jų:2,9 €2,9 €
1. Mantas Malcius2,9 €2,9 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

PAJAMOS4 000,80
1. Privačių asmenų parama3 164,74
2. GPM 2% parama836,06
IŠLAIDOS(2 853,64)
1. Gyvūnų gydymas(2 140,63)
2. Gyvūnų maistas, kraikas ir kita(546,78)
3. Transporto išlaidos(122,56)
4. Bankų mokesčiai(5,12)
5. Kitos veiklos išlaidos(38,55)

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus Įstaiga ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

Žr. trečią punktą.

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įstaiga finansiniais metais darbuotojų neturėjo.

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

Įstaiga finansiniais metais valdymo išlaidų nepatyrė.

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:

Įstaigos vadovas – Mantas Malcius. Išlaidų vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms nepatirta.

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:

Įstaiga kolegialių valdymo organų ataskaitiniu periodu neturėjo.

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:

Ataskaitiniu periodu išlaidų išmokoms minimiems asmenims nebuvo.

Kategorijos
Kitos naujienos

Kalėdiniai atvirukai

Atvirukai

Kviečiame įsigyti Kalėdinius „Kaimo grandinės“ ir AdDramos atvirukus ir paremti beglobius gyvūnus.

Kalėdos – tai šventė, kuri visus užburia savo ramybe ir šiluma. Taip norisi kuo daugiau šypsotis, būti geresniais, dosnesniais, bent akimirkai prisiminti visus artimuosius ir draugus. Šiemet turite nuostabią galimybę Linksmų švenčių palinkėti nusiųsdami Kalėdinį šauniosios AdDrama kompanijos VŠĮ „Kaimo grandinei“ pagamintą atviruką.

AdDrama kompanija – mūsų draugai. Tai jauna, bet jau patyrusi komanda, kurianti puslapius, reklamos sprendimus ir originalias dizaino idėjas. Prisijunkite prie AdDrama puslapio, kur rasite reklamos, dizaino ir IT patarimų, idėjų, bei gerą nuotaiką!

Už auką atvirukus gali įsigyti visi norintys (įskaitant kitų miestų gyventojus). Visos surinktos lėšos bus naudojamos beglobių gyvūnų gydymui. Norinčius atsiimti atviruką, prašome rašyti el. paštu anzelika.lggd@gmail.com . Laiške reikėtų nurodyti vardą, pavardę ir adresą, kuriuo norėtumėte, kad atviruką išsiųstume. Pasveikinkite savo artimuosius ir savo augintinius!

Ačiū, kad esate šalia, ačiū, kad palaikote!

Gavėjas: VŠĮ „KAIMO GRANDINĖ“
Paramos gavėjo kodas: 303410406
SwedBank sąskaita: LT167300010141516269
SwedBank SWIFT kodas: HABALT22
Paskirtis: Noriu Kalėdinio atviruko!

Kategorijos
Kitos naujienos

Sulaukėme GPM 2% paramos

GPM už 2014

Kaip ir kitos visuomeninės organizacijos sulaukėme Valstybinės mokesčių inspekcijos pervedamos GPM 2% paramos. Kadangi šiemet pirmą kartą taip rinkome lėšas savo globotiniams, buvo sunku prognozuoti, kiek jų sulauksime. Minimalus tikslas buvo surinkti 200 €, o maksimalus – 800 €. Tokią sumą, mūsų skaičiavimais, gauti buvo realu.

Rezultatas nudžiugino, gavome netgi šiek tiek daugiau – 836,06 €. Jų pakaks mūsų nedidelėms skoloms padengti, o likusią sumą galėsime skirti gyvūnų gydymui ir sterilizacijoms. Laikomės skaidrios pagalbos gyvūnams principo, taigi lėšų panaudojimą visada galite patogiai stebėti mūsų detalioje finansinėje ataskaitoje.

Primename, kad GPM 2% paramą galima skirti kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d., taigi jau labai greitai vėl galėsite paremti mūsų esamus ir būsimus globotinius.

Taip pat, atkreipiame dėmesį, kad mūsų turimos lėšos yra skirtos ne tik mūsų globotiniams, bet ir apskritai – visiems benamiams gyvūnams, taip pat, tiems, kurie skursta pas vargingai gyvenančius žmones ar alkoholikus. Jei norite prisidėti prie tokių gyvūnų problemų sprendimo ir turite tam šiek tiek laiko, bet neturite lėšų – nebijokite kreiptis, padėsime sterilizuoti nuo nuolatinių gimdymų išsekusias kates ir kalytes, pakalbėsime su šeimininkais (jei tokie yra), kad pagerintų gyvūnų laikymo sąlygas, padėsime jiems tai padaryti. Jei susikalbėti gražiuoju nepavyks – kreipsimės į VMVT, policiją ar kitas atitinkamas institucijas.

Kategorijos
Kitos naujienos

Trys šunys neteko šeimininko

Jaunesnis
Atas, maždaug 3 metų amžiaus
Vyresnis
Mikas, maždaug 7 metų amžiaus
IMG_0299_opt
Forda, maždaug 9 metų amžiaus

Trys keturkojai labai liūdi netekę šeimininko. Visi trys itin draugiški, puikiai sutaria su kitais šunimis ir katėmis, draugiškai bendrauja su nepažįstamais žmonėmis ir yra išsiilgę bendravimo. Jei ieškote geraširdžio keturkojo draugo – susisiekite. Atvešime.

 

Kategorijos
Kitos naujienos

Naujas Džiulės namukas

Džiulė anksčiau_opt Džiulės būda_opt

Prieš porą mėnesių Naujojoje Vilnioje radome šią kalytę su dviem mažyliais, gyvenančią tarp šiukšlių krūvos, be pastogės. Mažyliai jau padovanoti, o mama, jūsų dėka, jau džiaugiasi voljeru ir šilta būda. Ačiū už pagalbą.

Kategorijos
Kitos naujienos

Remigijus Šimašius ir parama vėžiu sergantiems vaikams

Paramos akcija vėžiu sergantiems vaikams_opt

Penktadienį Vilniaus meras Remigijus Šimašius buvo pasikvietęs į svečius. Kalbėjome apie Vilniaus aktualijas – Žaliojo tilto skulptūras, Neries pakrantę, viešąjį transportą, dviračių takus, įvairius svarstomus ateities projektus ir miesto problemas. Trumpai pristačiau ir Kaimo lenciūgo projektą, bet per daug neišsiplėčiau, nes gyvūnų globa yra savanoriškų organizacijų, o ne savivaldybės reikalas (neskaitant Grindos sanitarinės tarnybos ir pakankamai solidžios savivaldybės finansinės ir nefinansinės paramos pastaruoju metu nelabai garbingai veikiančiai N. Vilnios gyvūnų prieglaudai).

Susitikimo metu mus aplankė Ieva Krivickaitė, kuri prašė pasidalinti informacija apie jos vykdomą projektą, kuriuo ji stengiasi padėti vėžiu sergantiems vaikams. Užsidegimą siekti šio gražaus tikslo trukdo tik piniginių lėšų trūkumas. Patys vykdome savanorišką veiklą, todėl puikiai suprantame, kaip ši problema stabdo veiklą, todėl prisidedame prie raginimų padėti šiai šauniai merginai daryti šaunius darbus. Plačiau: https://www.facebook.com/events/896396253756308/

Sąskaitos Nr. LT77 7300 0101 4079 5625
Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“
Įmonės kodas: 302288579
Swedbank AB
Banko kodas 73000
BIC – HABALT22

Taip pat galite palaikyti mus pavedimu iš užsienio per PAYPAL sistemą. El.paštas egle@mamuunija.lt

Plačiau apie vizitą pas Remigijų Šimašių:

Kategorijos
Kitos naujienos

Nubaustas Žiuljeno skriaudėjas

DSC_1719_opt_opt

Neseniai rašėme apie jauniklį Žiuljeną, kurį sumušė jo savininkės sūnus. Maišiagalos policija sureagavo į mūsų prašymą ir asmeniškai pasikalbėjo su pažeidėju, paaiškino, kad savo veiksmais jis pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus ir surašė administracinės teisės pažeidimo protokolą (ATPK 90 str.). Tikimės, kad šių prevencinių priemonių pakaks ir ateityje savo malonumui šis asmuo gyvūnų nebemuš.

Kategorijos
Kitos naujienos

Dar viena nelaimė Gurių g.

DSC_1697

Vakar Guriuose lankėme savo prižiūrimus vargingai gyvenančius keturkojus, kai eidami pas paskutinius, ant kelio išvydome nemalonų vaizdą – partrenktą jauniklę stirnaitę. Jai padėti jau niekuo padėti negalėjome, teliko iškviesti Grindą, kad paimtų nuo kelio. Dar viena viršijamo greičio, prasto matomumo ir išsiblaškymo auka, partrenkta beveik toje pačioje vietoje kaip mūsų Amaja.

Už gerų 50 metrų sumišę stovėjo ir jauni kaltininkai, kuriems labiau rūpėjo apžiūrėti automobilį nei mirtinai nutrenktą stirną. Priėjo prie jos tik pamatę, kad kažkam skambiname, išsikvietė policiją – mat prireikė, kad užfiksuotų įvykį dėl draudimo. Paprašėm bent, kad avarinį ženklą pastatytų prieš stirną. Paklausti, kokiu greičiu skrido, kad mieste šitaip suluošino stirną – tepaklausė „o kokiu čia galima važiuoti?“. Stabdymo žymių irgi nesimatė. Panašu, kad skrido pakankamu greičiu, kad nė nesugebėjo sureaguoti į iš miško išbėgusią keturkoję. Atvykusių Grindos darbuotojų dar paklausėm, kokiu greičiu reikia lėkti, kad būtų padarytas tokio lygio sužalojimas, išgirdom tik faktą, kad įrodyti greičio viršijimo faktą sunku.

Gurių gatvė yra probleminė, tą puikiai žino ir Vilniaus savivaldybė. Parašėm dar vieną skundą dėl nesaugaus eismo joje, gal pagaliau imsis kokių nors būdų, leisiančių sutramdyti ten siautėjančius greičio mėgėjus, nes greit pasipils ne tik gyvūnų, bet ir žmonių nelaimės.

Vairuotojai, neskubėkit gyventi ir neskubinkit kitų. Maksimalus leistinas greitis nereiškia, kad galite lėkti +10 ar +20 km/h. Nereiškia nė to, kad privalote važiuoti ne mažesniu nei leistinas greitis. Jūsų pareiga yra įvertinti eismo sąlygas ir patiems pasirinkti saugų greitį, kad nenukentėtumėte nei jūs patys, nei šalia jūsų esantys.

Kategorijos
Kitos naujienos

Amajos nelaimės istorija

DSC_1693_opt

Amaja, pralindusi pro globėjų tvorą vėlai vakare bėgo per gatvę į šalia esantį mišką ir buvo partrenkta mašinos, lūžo dubens kaulai. Deja, lūžis buvo mažiausia problema – dėl iki galo neaiškių priežasčių (tikriausiai tam įtaką padarė ir pats sumušimas avarijos metu ir dvi narkozės darant rentgeno nuotraukas) kritiškai sutriko inkstų ir kepenų veikla, kraujo tyrimai buvo labai prasti, išsivystė Ascitas (pilvo ertmėje stipriai kaupėsi skysčiai). Klinika nedavė jokių vilčių, teigė, kad lūžio metu pažeistas ir šlapimtakis, dėl ko kaupėsi šlapalu užteršti skysčiai. Siūlė nebekankinti ir eutanizuoti. Nesutikom. Paprašėm tik išsiurbti skysčius. Dešimt litrų skysčių. Išsivežėm.

Tada Amajos laukė kelionė pas Kauno specialistus. Šie po apžiūros ir tyrimų taip pat patvirtino kritinę būklę dėl kepenų ir inkstų veiklos, bet šlapimtakio pažeidimo nenustatė. Visgi operuoti sužalotų kaulų irgi negalėjo, nes dėl kritinės būklės Amaja nebūtų išgyvenusi operacijos metu. Pasiūlė tik savaitę valyti kraują lašinėmis ir tikėtis stebuklo. Paskyrėm visą laisvą laiką ir bandėm. Būklė negerėjo, Amaja suvizgindavo uodegą, bet gulėjo kaip lapas, nesikėlė, akių žvilgsnis plaukiojo, pilvas vėl pradėjo pilnėti. Mažų vilčių teikė tik geras apetitas ir skysčių vartojimas.

Po nepilnos savaitės lašinių Amajai teko apsilankyti dar vienoje Vilniaus klinikoje, reikėjo vėl nuleisti susikaupusius skysčius, patikrinti kraują ir išgirsti papildomą nuomonę. Kraujas ir pilvo ertmė vis dar buvo kritiškai užteršti šlapalu, visgi pagal jų koncentracijų skirtumus dar kartą išgirdome gerą žinią – šlapimtakis neturėtų būti pažeistas. Nuleisti dar septyni litrai skysčių iš pilvo ertmės. Visgi išgirdome tą patį – prognozės liūdnos.

Bet stebuklų būna. Už poros dienų Amajos būklė kasdien pradėjo gerėti, ji vėl ėmė stotis ant kojų, duoti priekinę leteną, skysčiai liovėsi kauptis. Dar po kelių dienų Amaja nusprendė, kad jai gydytis jau užtenka ir išsitraukė lašinėms skirtą kateterį. Teko vežti įstatyti naujo ir dar kartą padaryti kraujo tyrimus. Išvažiavome jau be liūdnų prognozių ir netgi be kateterio, tik su rekomendacija toliau vartoti specialų maistą.

Amajos būklė toliau gerėjo, pradėjo daugiau vaikščioti, kartais netgi pabėgioti ant trijų kojų. Vakar vėl nuvežėme pas chirurgą, kuris po apžiūros vis tik rekomendavo lūžio nebeoperuoti ir leisti klubui sugyti savaime. Nervai nepažeisti, o po operacijos būklė nebūtų geresnė nei leidus kaului toliau gyti pačiam. Dabar tik reikia šiek tiek laiko, kad Amaja vėl pradėtų vaikščioti visomis keturiomis. Šlubavimo išvengti nepavyks, bet tai jau tik smulkmena, palyginus su visomis ankstesnėmis problemomis.

Daugiau informacijos telefonu 8-602-63641.

Kategorijos
Kitos naujienos Naujuose namuose

Megė, arba šuo, be kurio nebūtų Kaimo lenciūgo

20150110_100922(1)_opt

Vakar gavus kelias nuotraukas iš Megės šeimininkų, užplūdo įvairūs atsiminimai. Megei dabar kiek daugiau nei pusantrų metų, Kaimo lenciūgui – lygiai tiek pat. Kai 2013 m. vasarą ji išvydo pasaulį, Kaimo lenciūgas egzistavo tik mintyse. Už poros mėnesių, 2013 m. rugsėjį, kai Megė su sese Mela klinikoje kapstėsi iš mirties, Kaimo lenciūgas jau turėjo griaučius, bet nežinojo, kas iš jų išaugs. Taip atėjo 2013 m. rugsėjo 26 d. – diena, kai Megė su sese tvirtai pasiryžo gyventi toliau, o Kaimo lenciūgui teko išlįsti į viešumą, kad joms padėtų. Tai diena, kai šis projektas įgavo viziją, tikslus ir griežtus veiklos principus. Skaidrius principus.

Kas atsitiko ir kam reikia dėkoti, kad Kaimo lenciūgas tą dieną vis tik nusprendė gimti? Megė su Mela nebuvo vienintelės, prisidėjusios prie Kaimo lenciūgo gimimo. Gal keistai nuskambės, bet už jo gimimą ne ką mažiau reikia padėkoti ir LGGD / VšĮ Beglobis vadovei Danutei Navickienei ir keliems jai lojaliems žmonėms. Situacija buvo gana paprasta ir daugeliui iki skausmo žinoma: VšĮ Beglobis (tuomet dar žinomas kaip Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrius) kaip ir kiekvieno sergančio gyvūno atveju intensyviai prašė žmonių pagalbos jų gydymui. Bėda tik ta, kad į mūsų, savanorių, prašymus nupirkti mažosioms būtino specialaus maisto sureaguota ignoravimu ir komentarų trynimu, o paprašius žmonėms pateikti ataskaitą, kiek pinigų gydymui surinkta ir išleista – mano Facebook profilį apskritai užblokavo. Taip po 3 mėn. savanorystės N. Vilnios prieglaudoje galutinai supratau, kad kažkas ten netaip. Daug kas netaip.

Kaip priešingybė Beglobiui automatiškai susidėliojo mūsų veiklos principai – įstatymų laikymasis, vieša ir detali finansinė atskaitomybė, žodžio ir nuomonės laisvė. Jokios cenzūros!

Bet grįžkime prie Megės su Mela. Vaidos klinika jas pamažu statė ant kojų, reikėjo specialaus maisto, buvo visiškai aišku, kad prieglauda jo nepirks. Teko Kaimo lenciūgą skubiai išleisti į dienos šviesą ir pagalbos mažosioms prašyti jo vardu. Pagalba atsirado, tąkart padėjo tokie gerai žinomi žmonės kaip Aurelijus Katkevičius, Elė Pranaitytė ir kiti. Surinktų lėšų užteko ir specialiam maistui, ir šiltoms ryžių košėms, kurias mažosioms vežėme į kliniką po darbų. Megė su Mela greit atsigavo, grįžo į prieglaudą, dar spėjo visus aploti, kartu pavaikyti ir viena po kitos buvo išlydėtos į naujus namus. Gerus namus. Labai gerus namus. Ir sulaukus tokių nuotraukų, suprantame, kad mūsų pastangos nenueina veltui.

Susijusios nuorodos:

Kategorijos
Kitos naujienos

Smurtas VšĮ Beglobis prieglaudoje Naujojoje Vilnioje

DSC_1219cr

2015 m. vasario 28 d. ilgametė Naujosios Vilnios gyvūnų prieglaudos savanorė Anželika P. ryte 9:00 atvyko į prieglaudą pavedžioti šunų. Pavedžiojusi šunį daugiau nei valandą, ėjo atgal link prieglaudos, kurioje jau matėsi būrys kitų savanorių, tarp jų ir prieglaudos vadovės Danutės Navickienės dešinioji ranka – Skirmantas R., kuris pripuolė prie 5 metus prieglaudoje savanoriavusios moters ir griebė vedžiotą kalytę Alatėją iš rankų. Anželika P., matydama, kad su prižiūrima kalyte elgiamasi grubiai, teigė sušukusi „ką jūs darote“ ir norėjusi pati saugiai įvesti augintinę į jos narvą. Bet staiga sulaukė smūgio galva į antakį. Gindamasi nevalingai pliaukštelėjo agresoriui delnu per skruostą. Užtikrinusi kalytės saugumą, nedelsdama iškvietė policiją.

Policijos pareigūnai per kelias minutes atvyko į įvykio vietą ir vizualiai konstatavo sumušimą – Anželikos antakis buvo stipriai paraudęs, nors ir neprakirstas. Į policijos komisariatą nenorėjęs vykti kaltininkas, rašydamas pasiaiškinimą, neneigė fakto, jog trenkė savanorei, bet teigė, jog smūgis buvo netyčinis ir jis į Anželikos antakį savo galva atsitrenkė „netyčia paslydęs“. Tiesa, akivaizdžiai matėsi, kad Skirmantas vis dar savęs nekontroliavo ir net policijos pareigūnų akivaizdoje nesusilaikė nuo replikos su rusišku keiksmažodžiu: „O ko tu čia žiūri, ****“. Taip pat, bandė policininkams rodyti savo sumuštą žandą, bet šie jame neįžvelgė net menkiausio paraudimo.

Tuo tarpu šalia buvusi prieglaudos vadovė Danutė Navickienė šioje situacijoje didžiausią problemą matė kitur: skundėsi policijos pareigūnams, kad ilgamečiai gyvūnų prieglaudos savanoriai savavališkai įėjo į prieglaudos teritoriją ir išsivedė pasivaikščioti prieglaudos šunis. Tiesa, argumentuotai paaiškinti, kodėl prieglaudos šunis savanoriams vedžioti draudžiama, nepajėgė. To negalėjo suprasti ir šalia buvę kiti asmenys. Negalėjo jie patikėti ir tuo, kad toks visą laiką santūrus ir ramus vyriškis galėjo trenkti moteriai.

Į policijos komisariatą pareiškimo rašyti nuvykusi moteris, prisipažino, kad šis smūgis nenustebino – agresorius pastaruoju metu su ja nuolat kalbėdavo pakeltu tonu, o prieš mėnesį netgi buvo žodžiu pagrasinęs susidoroti. Ji nujautė, kad, radęs progą, vyriškis tikrai gali jai trenkti, nors net jos artimiausi draugai savanoriai, puikiai pažinoję abi konflikto puses, nuolat kartojo, kad šis tikrai neišdrįsiąs to padaryti prie kitų žmonių.

140 straipsnis. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas

1. Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Šeštadienio įvykis – galimas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio pažeidimas, už kurį gresia baudžiamoji atsakomybė. Visgi nukentėjusioji savanorė teigė neplanuojanti kreiptis į teismą dėl šio sveikatos ir psichologinės būklės sutrikdymo, nes taip pridarytų didelių nemalonumų valstybės tarnautoju Žemės ūkio ministerijoje dirbančiam Skirmantui R. Savanorė tikisi, kad kelią tolesniam smurtui pavyks užkirsti policijos lygmeniu – ji policijos paprašė pasikalbėti su pažeidėju ir išaiškinti, jog toks elgesys yra nederamas, už jį gresia rimta atsakomybė.

Apie incidentą sužinoję kai kurie savanoriai ir kiti prieglaudos veiklą sekantys asmenys neslėpė pasibaisėjimo dėl to, kas vyksta pastaruoju metu teismų ir skandalų krečiamoje prieglaudoje. Daugelio manymu, tokiu elgesiu bandoma įbauginti prieglaudos vadovybę kritikuojančius ir įvairius pažeidimus nagrinėjančius buvusius ir esamus savanorius. Reikia pripažinti, kad šis tikslas pasiektas: po šeštadienio incidento ne vienas savanoris nusprendė daugiau pavieniui nebevykti į prieglaudą bijodamas dėl savo saugumo. Lygiagrečiai planų artimiausiu metu apsilankyti prieglaudoje atsisakė ir keli gyvūnus paremti planavę žmonės, kurie sutiko vietoje to aplankyti keturkojus, iš prieglaudos iškeliavusius pas laikinus globėjus. Rėmėja Sigita retoriškai tepaklausė: „Jei su žmonėm taip elgiasi, tai kaip su gyvūnais?!“

PAPILDYMAS (2015-04-03)

Policijos nutarimas dėl vieno iš VšĮ Beglobis vadovų Skirmanto Ramoškos smūgio savanorei į galvą (fotokopija): https://drive.google.com/file/d/0B-GZq0wo8lXNNGpyVmFEOTZpbjA

Kaip jau minėta anksčiau, Skirmantas policijai teisinosi neva netyčia paslydęs. Visgi tai nėra tiesa, nes:

 • Netyčia kitam į galvą trenkęs žmogus visų pirma atsiprašytų. Tai nepadaryta iki šiol.
 • Netyčia kitam trenkęs žmogus prie policijos rusiškais keiksmažodžiais nesisvaidytų.
 • Netyčia kitam trenkęs žmogus, girdėdamas, kad kviečiama policija, bandytų užglaistyti konfliktą iki jai atvykstant.
 • Paslydus netyčia trenktis galva į bet kokį objektą ir esant neapsvaigus yra fiziškai neįmanoma, nes žmogus instinktyviai saugo savo galvą.
 • Norint paslysti ir trenktis galva į kitą žmogų, reikia bent kiek slysti – incidento metu Skirmantas stabiliai stovėjo ant žemės ir tai matė ne vienas žmogus.
 • Ar kada nors esate stipriai netyčia paslydę į priekį? Gamta surėdė žmogų taip, kad dėl savo kūno sandaros jis slysta atgal (nugara).
 • Problematiška paslysti ir ant šviežio sniego, po kuriuo nėra nė kiek ledo.

Dar labai įdomiai atrodo ir Skirmanto teiginys, kad susirinkimo metu Anželikai panaikintas savanorės statusas. Kaip įmanoma panaikinti savanorio statusą? Jo niekas nesuteikia – niekas ir nepanaikina. Ypač žinant tai, kad pats savanorio statusas, jo įgijimas ir netekimas teisės aktuose nebuvo apibrėžtas. Panašu į bandymą nukreipti incidento esmę į šoną – savanorio statuso buvimas ar nebuvimas nėra pagrindas žmogui trenkti į galvą.

Kaip rašo policija, su Skirmantu Ramoška pravestas profilaktinis pokalbis, kurio metu vadovaujantis LR policijos veiklos įstatymo 19 str. 1 d. 1 p. jis įspėtas dėl neleistino priešingo visuomenės interesams elgesio. Iš patikslinimo medžiagos matyti, kad Skirmanto Ramoškos veiksmuose yra nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d., požymių.

Skirmantai, trenkti moteriai NĖRA vyriška. Vyriška būtų prisipažinti klydus ir atsiprašyti, bet panašu, kad jums tam vyriškumo nepakanka. Visgi visi tikisi, kad policijos profilaktinio pokalbio užteko ir N. Vilnios prieglaudoje nuo jūsų ateityje nenukentės nei savanoriai, nei gyvūnai.

Susijusios nuorodos:

Kategorijos
Kitos naujienos

Iridė klinikoje susirado draugę

Kategorijos
Kitos naujienos

VšĮ Beglobis nubaustas už atmestiną gyvūnų priežiūrą, praneša VMVT

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pranešė, jog nubaudė liūdnai pagarsėjusią Naujosios Vilnios prieglaudą, kurioje ilgokai savanoriavome, ir pareikalavo LGGD / VšĮ Beglobis vadovę skubiai šalinti gyvūnų laikymo pažeidimus. Žinoma, kas iš tų baudų – juk jos bus apmokėtos iš GPM paramos ir žmonių paaukotų lėšų. Visgi, gal toks lėšų grąžinimas į valstybės biudžetą ir nėra blogas dalykas – jų naudojimas gyvūnų reikmėms pastaruoju metu kelia daug klausimų. Čia norisi tik pacituoti VMVT atstovės žodžius:

„Gaila, kad per pakankamai ilgą pereinamąjį laikotarpį, kuris buvo suteiktas gyvūnų globėjams ir globos namams pasiruošti naujajai tvarkai ir įgyvendinti būtinus minimalius reikalavimus, vis dar atsiranda tokių piktavalių pažeidėjų. Net ir žinodami savo pareigas, jie nesirūpina suteikti gyvūnams tinkamas laikymo sąlygas, o, prisidengdami gyvūnų globa, siekia užsitikrinti paramos gavėjų statusą ir rinkti paaukotas lėšas“, – teigė R. Sirutkaitytė.

– Kokie dar gyvūnų laikymo pažeidimai, viskas ten gražu ir tvarkinga, – sakysite jūs? O bet kuris ilgametis prieglaudos savanoris jums galės knygą parašyti, nors kiek paskaitęs gyvūnų laikymo reikalavimus. Papasakos ir apie „šildomus“ kiaurus vagonėlius, kuriuose žiemą užšąla vanduo, ir kuriuose dienas leido vėliau sunkiai Parvo virusu susirgę Amajukai, kurių gydymui stacionare iš pradžių neatsirado pinigų, o vėliau jau buvo šaukštai po pietų. Pagūžčios pečiais savanoris ir išgirdęs sąvoką „dezinfekcijos priemonės“, metų metus tokių dalykų jo akys nematė, nebent nupirkdavo pats. Pasvajos ir apie reikalavimuose nurodyto ploto narvus / voljerus šunims, kurie per parą gauna vos kelias minutes pasilakstymo ir visą gyvenimą leidžia gana ankštuose plotuose, o vagonėliuose esantys dažnai ir saulės šviesos nepamato. Kiekvienas paminės ir varganus voljerus, pro kuriuos patinai nuolat nosis vieni kitiems pagražina. Merginos pasibaisės po teritoriją drąsiai net vidury dienos belakstančiomis žiurkėmis, kurios gali platinti ligas ir parazitus. Netvarkinga ir pavojinga elektros instaliacija, laidai kai kur nevengia sukibirkščiuoti, o vagonėliuose kartais tik per atsitiktinumą pavyksta išvengti nelaimių, kai jaunikliai sugalvoja vieną kitą laidą pagraužti. Žiemą ir vasarą gyvūnams tenka pabūti ir be geriamojo vandens, nes darbuotojų nėra, o savanoriai užbėga tik kartą per dieną – žiemą vanduo užšąla, vasarą tiesiog greit išlakamas. VMVT rašo, kad ir katės gyvena ne rojuje, iš jų laikymo patalpos sklinda amoniako kvapas – nesistebiu, juk patalpos nevėdinamos, o savanoriai paprastai užsuka tik kartą per dieną. Ir čia tik dalis opiausių problemų, įvairūs savanoriai dar ne tiek pripasakotų.

Pažeidimus visi savanoriai suprastų ir susispaudę tvarkytųsi, tą iki šiol ne vienerius metus ir darė, bet prieglaudos vadovė neseniai pareiškė, kad turi pakankamai resursų, jog gyvūnais ir pačia prieglauda tinkamai pasirūpintų, nors iš VMVT komentaro susidaro įspūdis, kad nesirūpina. Ne gana to, pažeisdama įstatymus, vadovė atsisako visuomenei pateikti informaciją apie valdomų gyvūnų globos įstaigų finansinę būklę. Šiame kontekste nemažai klausimų kelia ir į Vilniaus miesto tarybą kandidatuojančios prieglaudos vadovės metinė turto ir pajamų deklaracija, kurioje matosi gana vidutinės pajamos ir santykinai solidžios santaupos, kurios ne vienam žmogui sukėlė įvairių abejonių. Deja, jų neskubama sklaidyti pateikiant metines ataskaitas, kaip to reikalauja Viešųjų įstaigų ir Asociacijų įstatymai. Ne gana to, už nepatogius klausimus, reikalavimus deramai rūpintis gyvūnais ir vadovės kritiką iš prieglaudos išvarytas ne vienas ilgametis savanoris, pakeistos spynos. Tik dėl šių sunkiai suvokiamų sprendimų informacija apie įsišaknijusias prieglaudos problemas ir pradėjo lįsti į viešumą, juk iki tol tyliai rūpinomės šunimis ir prieglaudos viduje bandėme kalbėti su vadove, gynėme ją teismuose ir viešojoje erdvėje, bandėme savais keliais rūpintis prieglaudos augintinių gerove, bet galiausiai už visa tai mums parodytos durys. Pasakoti galima dar daug ir ilgai, bet gal palikim kai kuriuos dalykus neviešintus, kad žmonės galutinai nepakrauptų.

Susijusios nuorodos:

Kategorijos
Kitos naujienos

Amaja jau pas globėjus

Amaja pas globėjus

Amaja šiandien paliko kliniką ir iškeliavo pas globėjus. Jaučiasi puikiai, dūksta su pora kitų likimo draugų. Palikome besivaikančius viens kitą po didžiulę teritoriją.

Dėkojame klinikai 8 drambliai už šaunų gydymą ir pooperacinę priežiūrą, Tautmilės prieglaudai ir kitiems už paramą maistu, geriems žmonėms už būdos pervežimą, taip pat, visiems, kurie padėjo apmokėti Amajos gydymo išlaidas: Jūratei, grožio namams WonderTime ir krovinių pervežėjams Transerdvė. Ir, žinoma, visiems tiems, kurie įvairiais kanalais platino ir tebeplatina informaciją apie Amają ir toliau ieško jai gerų galutinių namų.

Kategorijos
Kitos naujienos

Vaitas sveiksta po operacijos

Vaitas po operacijos

Vakar Vaitui Vaidos klinikoje atlikta kojos operacija. Buvo kiek neramu dėl ligotos jo širdies ir amžiaus, bet puikiai atsilaikė. Šiandien jaučiasi gana gerai, apetitu nesiskundžia, tik kiek nepatogu ant trijų kojų šokinėti, bet nieko – tai laikina.

Kategorijos
Kitos naujienos

LGGD ir VšĮ Beglobis vadovė reikalauja nebesirūpinti prieglaudos gyvūnais

Iš Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus ir VšĮ Beglobis vadovės Danutės Navickienės gavome raštą, kuriame reikalaujama nebeplatinti gyvūnų dovanojimo skelbimų, o savanorių pastangos skaidriai padėti prieglaudos gyvūnams yra įvardijamos kaip sukčiavimas. Žemiau pateiktas D. Navickienės rašto tekstas (su pataisytomis rašybos ir skyrybos klaidomis) ir mūsų nuomonė apie tai, kas vyksta prieglaudoje.
Navickienės raštas (PDF)


Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrius
VšĮ „Kaimo grandinė” direktoriui
Mantui Malciui

Dėl informacijos pateikimo visuomenei

Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrių (toliau – Draugija) atsitiktinai pasiekė informacija, kad nuo 2015 m. sausio 3 d. „Kaimo lenciūgo“ puslapyje internete yra pateikta informacija apie tai, kad VšĮ Kaimo grandinė, įstaigos kodas: 303410406, (toliau – Kaimo grandinė) renka 2 proc. GPM į savo banko sąskaitą, o surinktas lėšas ketina skirti paramai gyvūnams. Informacijoje nurodoma, kad Kaimo grandinė savo globojamų gyvūnų neturi, todėl visą paramą planuoja suteikti gyvūnams, esantiems Draugijos prieglaudoje adresu Skydo g. 44A, Vilniuje (toliau – prieglauda). Minėtame puslapyje yra įkeltos daugelio šunų, esančių prieglaudoje, nuotraukos ir jų aprašymai. Draugijai yra žinoma, kad Kaimo grandinės vadovas M. Malcius be „Kaimo lenciūgo“ administruoja ir savo asmeninį interneto puslapį, taip pat Kaimo lenciūgo bei asmeninę Manto Malciaus facebook paskyras, kuriuose taip pat randama įvairios informacijos apie Draugijos gyvūnus.
Pabrėžiame, kad visi gyvūnai, esantys prieglaudoje, yra globojami Draugijos, t.y., Draugija aprūpina gyvūnus maistu, esant reikalui, užtikrina būtiną veterinarinę priežiūrą, išlaiko prieglaudą – gyvūnų gyvenamąją vietą – apmoka sąskaitas už elektrą, vandenį, šiukšlių išvežimą.
Kadangi daugelis Kaimo lenciūgo puslapyje aprašomų gyvūnų priklauso Draugijai, ji už juos yra atsakinga, priima sprendimus, susijusius su minėtais gyvūnais, Draugija mano, kad Kaimo grandinės paramos rinkimas į savo banko sąskaitą, t.y., sau yra nepriimtinas Draugijai, prieštarauja jos interesams, kenkia Draugijos gyvūnų gerovei. Pateikta informacija apie ketinimą visas lėšas skirti ne Kaimo grandinės globojamiems, o Draugijos gyvūnams klaidina visuomenę, įneša sumaištį. Tokios informacijos viešinimas be Draugijos sutikimo, jos visiškai neinformavus, kelia įtarimų apie siekį pasipelnyti kitų sąskaita ir suvokimą, kad tai yra nesąžiningas veikimas – sukčiavimas.
Dėl minėtų priežasčių Draugija reikalauja nedelsiant iš Kaimo lenciūgo interneto puslapio, kuris nurodomas kaip oficialus Kaimo grandinės puslapis, pašalinti bet kokią tiesioginę ar sietiną informaciją su Draugijos globojamais gyvūnais: nuotraukas, aprašymus, informaciją apie paramą Draugijai, prieglaudos adresą ir t.t. Taip pat prašome kituose Jūsų administruojamuose interneto puslapiuose be Draugijos žinios niekada netalpinti minėtos informacijos apie Draugiją ar jos globotinius. Kai Draugija manys esant reikalinga ir ketins pasinaudoti Jūsų administruojamais interneto puslapiais ar kita galima pagalba, pati būtinai iš anksto kreipsis į Jus.


ATSAKYMAS

Gal ir neverta atsakinėti į jūsų reikalavimą, bet pasistengsiu žmonėms suprantama kalba atsakyti, kas čia per situacija, kad visi suprastų:

 1. VšĮ „Kaimo grandinė”, o tiksliau – jos pirmtakas Kaimo lenciūgas įkurtas kaip jūsų prieglaudos, esančios Skydo 44A, su šunimis dirbančius savanorius vienijantis projektas. Jis įkurtas dar 2013 m. rugsėjį, ir jūs, be abejo, ne vėliau kaip 2013 m. spalio mėnesį apie jį sužinojote. Keista, kad jo veikla pradėjo kliūti tik dabar. Klaidinga teigti, kad informacija apie Kaimo lenciūge esantį turinį jus pasiekė „atsitiktinai”, nes nuolat jame lankėtės ir kopijavote skelbiamą turinį (gyvūnų dovanojimo skelbimus).
 2. Kaimo lenciūgo paskirtis buvo kurti ir skleisti informaciją apie prieglaudoje esančius gyvūnus. Taip pat, pagal galimybes, užtikrinti deramą pasirūpinimą prieglaudos šunimis tiek, kiek to nepadarėte jūs kaip vadovė. Pripažinkite, kad iki pat 2015 m. kasdienė šunų priežiūra, aprūpinimas vandeniu ir savalaikis šunų patekimas pas veterinarus buvo ne jūsų rūpestis, o savanorių sąžinės klausimas.
 3. Kaimo lenciūgas aktyviai neieškojo finansinės paramos ir turi tik minimalias įplaukas, kurios daugiausiai buvo skirtos gyvūnų priežiūrai, organizuoti ir dalinai apmokėti jų gydymą. Lėšos konkretiems gyvūnams nebuvo renkamos, išskyrus keletą atvejų, kai į mus kreipėsi žmonės, kuriems nesuprantamas jūsų veiklos modelis ir kurie prašė panaudoti pinigus prieglaudos gyvūnams taip, kad jie nepasiektų jūsų kaip vadovės. Prašymai buvo įvykdyti, žmonėms pateikta informacija apie lėšų panaudojimą.
 4. Taip, mūsų svetainėje yra mūsų savanorių padarytos šunų (ir kelių kačių) nuotraukos bei aprašymai (t.y., autoriniai darbai), kuriuos jūs iki pat 2015 m. kopijavote ir platinote savo svetainėje ir Facebook paskyroje, ir neįžvelgėte jokių problemų. Informacijos apie globojamus gyvūnus platinimas yra nurodytas VMVT reikalavimuose, prie kurių įgyvendinimo mes ir prisidėjome, nes norėjome ir tebenorime kuo greičiau surasti savo prižiūrimiems augintiniams ATSAKINGUS šeimininkus.
 5. Kad prieglaudos gyvūnai priklauso LGGD prieglaudai, aiškiai nurodyta ir mūsų kuriamuose ir platinamuose skelbimuose. Visgi nei šunų nuotraukos, nei aprašymai jums nepriklauso ir gali būti laisvai platinami neredaguojant, nes mes dėl to neprieštaraujame.
 6. Teiginys, kad mūsų veikla kenkia Draugijos gyvūnų gerovei, yra visiškai klaidingas ir tą gali patvirtinti tiek prieglaudos savanoriai, tiek veterinarijos gydytojai, su kuriais nuolat bendraujame veždami gydyti prieglaudos gyvūnus, tiek kiti mūsų veiklą sekantys asmenys.
 7. Svetainėje keliose vietose labai aiškiai parašyta, ką projektas daro ir kuo rūpinasi, todėl teigimas, kad klaidiname visuomenę ar keliame sumaištį, yra iš piršto laužtas.
 8. Mintys apie mūsų galimą sukčiavimą ir bandymą pasipelnyti irgi yra visiškai niekuo nepagrįstos. Anaiptol – pateikiame itin detalią viešą finansinę ataskaitą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis. Ataskaitos struktūra sudaryta taip, kad veiklos skaidrumą gali lengvai patikrinti bet kuris žmogus, ir iki šiol nesulaukėme nei vieno rėmėjo skundo ar bent užklausos dėl veiklos skaidrumo.
 9. Reikalavimas pašalinti jums nepriklausantį turinį (nuotraukas ir aprašymus) yra visiškai nesuprantamas ir akivaizdžiai žalingas prieglaudos gyvūnams, nes siekiate sumažinti informacijos sklaidą apie prieglaudoje esančius keturkojus, o tai akivaizdžiai kertasi su VMVT reikalavimais platinti informaciją apie globojamus gyvūnus.

Papildomai noriu pažymėti:

 1. Jūs pažeidžiate Asociacijų įstatymo 10 str. ir Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., kurių pagrindu atsisakote pateikti privalomas viešinti metines savo vadovaujamų įstaigų – Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus ir VšĮ „Beglobis” – ataskaitas, kuriose turėtų pasimatyti minėtų įstaigų finansinė būklė ir dėl to keliate pagrįstų abejonių dėl jūsų veiklos.
 2. Mums taip pat kelia abejonių tai, kad prisidengdama LGGD Vilniaus skyriaus įdirbiu ir veikla, iš savo valdomų informacijos sklaidos priemonių prieš maždaug metus pašalinote informaciją apie LGGD VS rekvizitus (t.y., nebepateikiate informacijos apie LGGD VS banko sąskaitas ir įstaigos kodą, kuris būtinas GPM paramai skirti) taip, savanorių manymu, sąmoningai skurdindama šią organizaciją ir nukreipdama gaunamas pajamas į jūsų asmeniškai įsteigtą VšĮ „Beglobis”, kuri, mūsų manymu, gali pažeisti Viešųjų įstaigų įstatymo 13 str. 10 punktą, nurodantį, kad gautos lėšos turi būti panaudotos rėmėjų nurodytiems konkretiems tikslams.
 3. Taip pat, atsižvelgiant į 2015-01-17 įvykusį dalies savanorių susirinkimą ir jame išsakytus reikalavimus daliai su gyvūnus dirbančių savanorių grąžinti prieglaudos raktus ir daugiau nebepadėti gyvūnams (įskaitant vieną šunis vedžiojusią savanorę, kurią išvarėte grasindami policija), manome, kad jūsų veiklos tikslas nėra (o gal niekada ir nebuvo) gyvūnų gerovė ir keturkojai galimai yra tik priemonė kitiems, mums nežinomiems, tikslams pasiekti.
 4. 2015-01-24 pakeitėte prieglaudos durų spyną ir taip nepagrįstai užkirtote kelią nemažai daliai ilgamečių savanorių pasirūpinti prieglaudos gyvūnais taip, mūsų nuomone, vienaprasmiškai jiems kenkdami.
 5. Taip pat, dalis esamų ir buvusių savanorių mano, kad jus kaip vadovę kažkas kontroliuoja, kad jūs savarankiškai nebepriimate su valdomų organizacijų veikla susijusių sprendimų. Atsižvelgiant į tai, kad jūsų vardu nuolat kalba ir sprendimus priima jūsų draugas S.R., o jūs tik pritariamai tylite, manome, kad faktiškai organizaciją valdo jis arba kitas, mums nežinomas, asmuo.
 6. Taip pat esame sunerimę dėl jūsų svetainę beglobis.com ir prieglaudos facebook paskyrą administruojančių asmenų veiklos blokuojant asmenis (tiek savanorius, tiek pašalinius), pagrįstai klausiančius apie prieglaudos veiklą, tikslus, finansinę būklę ir gyvūnus. Taip apribojama žodžio ir nuomonės laisvė, be to, mūsų manymu, nepagrįsta cenzūra turėtų būti nesuderinama su viešąjį interesą tenkinančių įstaigų veikla.
 7. Be to, per susirinkimą iš jūsų ir minėtų jums lojalių narių išgirsti kaltinimai, kad sunkų fizinį darbą prieglaudoje nuolat dirbantys savanoriai dirba per mažai ir yra nepagrįstai kaltinami dėl kai kurių augintinių mirčių, yra nesuprantami savanorišką veiklą atliekančių asmenų atžvilgiu ir žemina jų bandymus padėti gyvūnams.
 8. Taip pat, minėtų jūsų komandos narių išsakyta nuomonė, kad kasdienę gyvūnų priežiūrą atliekančių savanorių nuomonė dėl gyvūnų, kuriais jie rūpinasi, padovanojimo ir tolesnio likimo yra ne jų reikalas, yra žalinga, nutraukianti ryšį su prižiūrimais gyvūnais, skaudinanti savanorius ir žalojanti juos psichologiškai.
 9. Be to, mums nepriimtina tai, kad net savanorių akivaizdoje jūsų prieglaudos sargė nevengia spirti sunkiai sergantiems šunims (Pluto ir Alatėjos atvejai).
 10. Taip pat, mums nesuprantama, kodėl prieglauda vis dar primena lūšnyną, nors, mūsų žiniomis, gyvūnų sąskaita sukauptos milžiniškos sumos bankų sąskaitose. Jūsų vadovaujama prieglauda juda į priekį tik Holiday Inn (ačiū jiems, kad paaukojo ne pinigus, o realius darbus) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (nes nuolat baksnoja jums į šiurkščiai pažeidžiamas gyvūnų laikymo taisykles) dėka.
 11. (Papildymas 2014-02-08). Įstatymų pažeidimų, slepiant jūsų valdomų įstaigų LGGDVS ir VšĮ Beglobis ataskaitas, kontekste gana įdomiai atrodo jūsų kaip vadovės asmeninė turto ir pajamų deklaracija, kurioje nurodote, jog gaunate vos didesnes nei vidutines pajamas, bet sugebėjote sukaupti turto už beveik ketvirtį milijono litų, iš kurių net 111 tūkst. litų deklaruojate kaip santaupas grynaisiais pinigais.

Atsižvelgiant į pastarojo meto jūsų veiksmus, manome, kad siekiate per giliai jūsų veikloje besikapstančius savanorius įbauginti ir, darydami spaudimą, pasiekti, kad jie pasitrauktų iš prieglaudos veiklos. Tiesa, neaišku, kas jums labiausiai kliūna: ar kad prašome laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, ar kad per giliai nagrinėjame, kas vyksta su gyvūnams paaukotais pinigais, ar kad prašome gerbti savanorius, ar kad reikalaujame gyvūnus gydyti ir pirkti ligoniams specialų maistą, vaistus?

Ir galiausiai trumpai ir jau visiems suprantama kalba dalies prieglaudoje dirbančių savanorių vardu pasakysiu:

Danute, ilgą laiką mes visai neblogai sutarėme, jūs susirinkdavote pinigus už gyvūnus, jų nelaimes, dalį jų skirdavote patiems gyvūnams ir užtikrindavote, kad būtų sumokama už veterinarines paslaugas, maistą ir visa kita. Kadangi tik žadėjote legaliai įdarbinti nors vieną žmogų, bet iki šiol tam pinigų vis „nerasdavote”, mes bėgiodavome po darbų ir tiems gyvūnams atiduodavome beveik visą savo laisvą laiką, valydavome jų narvus, vedžiodavome, veždavome į klinikas, virdavome košes, šukuodavome, lopydavome skylėtas supuvusias būdas, vaikydavome žiurkes, be to, ieškodavome savo prižiūrimiems keturkojams gerų namų, važiuodavome tikrinti, ar jiems tikrai viskas gerai, ar jie turi šiltas būdas/namus, ar tikrai prie grandinių nepririšti… Mes netgi sugebėjome surinkti šiek tiek pinigų, kad apmokėtume dalies gyvūnų gydymą ir tikėjomės surinkti pakankamai, kad užtektų ir jų gydymui, ir maitinimui (t.y., jums dėl to nereiktų patirti jokių išlaidų, ir mums visai nesvarbu, kur tas galimai milžiniškas sukauptas pinigų sumas planuojate padėti, mums tie pinigai buvo neįdomūs, buvome linkę tikėti, kad jie tikrai skirti dideliems projektams ir taupomi (tebūnie), mums tik rūpėjo, kad gyvūnams būtų saugu ir nieko netrūktų).
Bet staiga jūs pradėjote rašinėti raštus ir svaidytis grasinimais, reikalauti pasišalinti iš prieglaudos veiklos, kaltinti, kad per mažai dirbame ir padarome, spjovėte į mūsų nuomonę dėl gyvūnų likimų, jūsų lūpose dažniau girdimas žodis „pinigai” nei „gyvūnas”. Jūs ir keli jums aiškiai įtaką darantys žmonės sužvėrėjo kitų atžvilgiu. Negaliu suprasti, kas už viso to slepiasi, ir ką jūs darote/padarysite su gyvūnams skirtais pinigais, bet bijau, kad įvyks kažkas, ko įvykti neturėtų.

Dauguma savanorių mielai atiduotų jums raktus ir skubiai neatsisukdami pasišalintų iš prieglaudos (ko jūs ir prašote/reikalaujate), nes jau pavargo nuo jūsų nuolatinio negatyvo, nuolatinio rėkimo ant paskutines jėgas ir laiką gyvūnams atiduodančių žmonių. Man iki dabar ausyse tebeskamba vienos kačių savanorės žodžiai prie dėžėje vėlai vakare atneštų kačiukų: „Danutė rėks, bet reikia paimti, ką su jais vargšais daryti”, nekalbu jau apie kartais pasitaikančius priekaištus, kad per daug išleidžiama gydant šunis, kad mėnesį zyziama nupirkti sergantiems šunims specialaus maisto, kurio reikėjo jau prieš mėnesį. Per pakankamai ilgą laiką prieglaudoje negirdėjau, kad kada bent vienam savanoriui pasakytumėt gerą žodį, kad pagirtumėt už atliktus darbus, kad padėkotumėt už skiriamą laiką. Ne. Jūs tik ieškote prie ko prikibti, šaukiate, kad kažko nespėjame padaryti. Kartais esame pervargę ir nebeturime jėgų padaryti dar daugiau. Ir jeigu toks niekšas, kaip Mantas Malcius, duoda jums su Skirmantu, Akvile ir Gina kelią išsikalbėti, išsirėkti ir tik pasišypso, suprasdamas, kad veltis į ginčą beprasmiška, tai jautresnės merginos ir moterys po pokalbių su jumis pusę dienos praverkia ir nakty užmigti negali. Ir taip, jie jau seniai būtų spjovę į viską ir pasitraukę iš jūsų organizacijos veiklos. Bet… Bet jie jaučiasi įsipareigoję gyvūnams – draugams – ir negali jų be sąžinės graužaties jums palikti, nes žino, kad be jų niekas tais draugais deramai nepasirūpins.

Mes sukam galvas, kaip užtikrinti, kad jais kasdien būtų bent minimaliai pasirūpinta, nesvarbu, kad VMVT reikalavimai vis tiek grubiai pažeidžiami, mes sukam galvas, kaip suorganizuoti jų savalaikį nuvežimą į klinikas, mes ir važiuojam aplankyti sveikstančių, mes valom jų užterštus, prasmirdusius narvus, šluojam jų sudraskytus čiužinius, lopom prapuvusias ar jų pačių sugraužtas būdas, kraunam sausus šiaudus žiemą, kad būtų šilta, mes bandom juos palepinti pačių išvirtomis košėmis, mes su jais pažaidžiame, pašukuojame, pakalbame, pabėgiojame. Mes, rizikuodami savo sveikata, puolame jų skirti, kai susipeša tarpusavyje. Mes ir ašarą nubraukiam, kai šie vis tik numiršta nuo senatvinių ligų ar laiku nesulaukę vizito pas veterinarus, būna juk ir taip, visko nebesuspėjam. Deja, jūsų pačios akyse meilė gyvūnams užsiliepsoja tik bendraujant su potencialiais paramos teikėjais. Bet tai nėra labai blogai, visgi gyvūnams pinigų reikia.

Galite pradėti rašyti raštą su grasinimais skųsti šį įrašą dėl šmeižto ir reikalauti jį pašalinti, tai mokate puikiai. Deja, tokie grasinimai nutildo ne visus, nes to, ką gali patvirtinti būrys žmonių, šmeižtu nepavadinsit. Tai, kad galite cenzūruoti žmones savo valdomuose informacijos sklaidos kanaluose, nereiškia, kad esate visagaliai. Jei cenzūros lipduką užklijavote ant vieno šaltinio, srovė prasiverš pro tris kitus. Informacijos sklaida šiais laikais nesuvaldoma ir, jums skaitant šį įrašą, jis jau tikriausiai pasiekė daugybę žmonių, informacija buvo kažkur perkopijuota, persiųsta ir kitaip išsaugota/išplatinta. Jūs vadovaujate viešajį interesą turinčiai užtikrinti įstaigai ir tai yra neišvengiama.
Net jei jums pavyktų pasiekti savo tikslą ir per stebuklą sunaikinti šį sąžiningai veikiantį projektą, viena jo funkcija jau iš dalies įvykdyta negrįžtamai. Informacijos sklaida yra nesustabdoma ir, jei ne mes, tai atsiras kitų žmonių, kurie neleis jums ramiai daryti, ką darote. Vienus teisybės ieškotojus įveikėte, bet su visais neprikovosite ir nesusidorosite.

Manau, kad jūsų veikla pasiekė tokią sunkiai protu suvokiamą ribą, kad neišvengiamai teks kreiptis į tam tikras institucijas, kad patvirtintų arba paneigtų minėtas abejones ir išreikalautų, kad jūs laikytumėtės įstatymų ir užtikrintumėte deramą gyvūnų priežiūrą.

Pabaigai noriu pacituoti vieną labai protingą ir dabartinę situaciją atspindinčią frazę, kurios pirmus tris etapus jūs jau nuosekliai pasiekėte:

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

Linkiu, kad ketvirtasis etapas neišsipildytų ir aš likčiau pralaimėtoju. Deja, jūs taip pat, nes anksčiau ar vėliau vis tiek visi keturi sprogsite nuo jumyse susikaupusios neapykantos visam pasauliui. Laimės gyvūnai ir jiems pasirengę padėti žmonės. Jei ne dabar, tai vėliau. Bet laimės, ir aš prie to prisidėsiu.

Ir mieli, Danute ir Skirmantai, aš net nepykstu ant jūsų dėl viso to, ką žalingo  jūs pastaruoju metu darote gyvūnams. Ne. Pyktis ir rėkimas yra silpnųjų savybė. Man tik labai gėda dėl savęs paties, kad nors ir nestipriai, bet tikėjau, kad jums vadovaujant, įmanoma rūpintis benamiais gyvūnais. Gėda, kad užsimerkiau prieš jūsų veidmainystes, prieš visa tai, ką kelis kartus per savaitę lankydamasis prieglaudoje, matydavau jus darant, rėkiant ant savanorių, pašalinių. Gėda, kad gindamas jus, nepelnytai užsipuoliau kitus žmones ir pridariau kvailysčių. Gėda, kad buvau toks kvailas, o gal durnas – juk taip mane dar 2013 m. pavadinote kitų savanorių akivaizdoje. Bet tai jau praeitis. Rožinė skraistė, nors ir murzina ir suplyšusi, bet jau nukrito nuo mano (ir ne tik mano) akių. Ir aš jau pripažinau klydęs. Galbūt kažkada ateis laikas, kai ir jums užteks drąsos prisipažinti klydus ir visų atsiprašyti.


Papildomiems pasiskaitymams kitų savanorių mintys ir teismo sprendimas:

Kategorijos
Kitos naujienos

Arnoldas ir katė

Arnoldas ir katė_opt

Gal ieškote šuns su menininko gyslele? http://kaimograndine.lt/arnoldas/

Kategorijos
Kitos naujienos

Informacinis pranešimas dėl vykdomos veiklos

Naujieji metai atnešė ne tik naują valiutą, kurią nesąžiningai perskaičiavo ne santykiu 1:1, bet ir tam tikrų pokyčių šio projekto veikloje.

Visų pirma, informuojame, kad praėjusių metų pabaigoje buvo užregistruota Viešoji įstaiga „Kaimo grandinė“, kuriai šis projektas ir perduodamas. Tai reiškia, kad projektui atsiveria didesnės galimybės padėti benamiams gyvūnams, taip pat projektą akyliau prižiūrės valstybinės institucijos, o tai reiškia, kad sulauksite dar daugiau skaidrumo. Bet juk jo ir taip netrūko, tiesa?

Visų antra, dėl pasikeitusio juridinio statuso ir valiutos, sukurta naujos formos finansinė ataskaita, ją galite peržiūrėti paspaudę čia. O jei tiksliau – nuo šiol matysite net dviejų pobūdžių finansines ataskaitas. Tiek senojo pobūdžio detalią pajamų ir išlaidų ataskaitą, tiek ir kitu pjūviu tą pačią informaciją atvaizduojančią buhalterinę ataskaitą, kurią panašia forma pagal Viešųjų įstaigų įstatymą, privalo viešai skelbti visos viešosios įstaigos, bet nusižengdamos Įstatymo 12 straipsniui to nedaro.
Iki 2015 m. surinktų lėšų likutis, be abejonės, perkeltas į naująją ataskaitą kaip fizinių asmenų parama.

Visų trečia, su viešąja įstaiga atkeliauja ir nauja banko sąskaita, į kurią nuo šiol renkamos lėšos gyvūnams:

 • Gavėjas: VšĮ „Kaimo grandinė“, įstaigos kodas: 303410406
 • SwedBank sąskaita: LT16 7300 0101 4151 6269
 • Swedbank SWIFT kodas: HABALT22

Ketvirta, dėl tam tikrų neapibrėžtų pastabų norime pabrėžti, kad Kaimo lenciūgas pats savaime nėra gyvūnų prieglauda ir tiesiogiai priklausančių gyvūnų neturi. Ši informacija papildomai įrašyta pagrindiniuose svetainės puslapiuose, o prie gyvūnų dovanojimo skelbimų papildomai aiškiai prirašyta, kas yra tiesioginis jų globėjas. Atsiprašome, jei bent vienas skaitytojas buvo suklaidintas.
Taip pat informuojame, kad projektas nerenka lėšų konkretiems gyvūnams, bet paskirsto jas tiems benamiams gyvūnams, kuriems labiausiai reikia gydymo, maisto ar kitų reikmenų. Tą puikiai galite matyti finansinėje ataskaitoje ir šios svetainės naujienų įrašuose.

2015-iais metais planuojame toliau rūpintis Lietuvos gyvūnų globos draugijos globojamais šunimis, sterilizuoti keletą laukinių kačių ir vykdyti kitus pradėtus darbus net, jei negeri žmonės bandys kaišioti pagalius į ratus, nes matome žmonių palaikymą ir keturkojų draugų akyse blizgantį pasitikėjimą. O ir patys tikime, kad projekto veiklos principai yra tinkami, teisingi ir verti tęstinumo.

“You may never know what results come of your actions, but if you do nothing, there will be no results.”
― Mahatma Gandhi

Kategorijos
Kitos naujienos

Naujieji metai su šunimis

Amajukai 2015-01-01

Naujus metus tradiciškai sutikome su LGGD šunimis: kad kas nepabėgtų ir kad kas fejerverkų į prieglaudą nenukreiptų. Šiemet vėl viskas ganai ramiai praėjo, atlaikėme dvejus Naujuosius metus – 23 ir 00 val., nes Naujojoje Vilnioje pusė gyventojų Naujuosius sutiko Maskvos laiku.

Triukšmo buvo nemažai, bet šaudymų bijančių šunų šiuo metu LGGD prieglaudoje nėra, taigi visi ramiai susigūžę būdose pratūnojo ir kviečiami net nenorėjo galvų iš saugaus namelio kišti. Gal tik mažųjų aštuonetui Nauji metai nerūpėjo – toliau pešėsi ir draskė viską, kas dar likę prieinama ir pasiekiama, o pasiekti kasdien sekasi vis aukščiau…

Baisiausia gyvūnams metų diena vėl praėjo. Darbuosimės toliau.

Kategorijos
Kitos naujienos

Ekskursija po Vilnių už paramą gyvūnams

Kaimo lenciūgo rėmėja ir doriausia Lietuvos gidė Elė Pranaitytė gruodžio 27d. kviečia į ekskursiją po Vilnių. Dalyvio mokestis 15 Lt – surinktos lėšos bus skirtos benamių gyvūnų reikmėms.

Registracija Google+ tinkle: https://plus.google.com/u/0/+ElePranaityte/posts/5NyCvwfFLtS

 Kūtvėla skelbia naują akciją! Ne, ne į Indiją. G+ samito akcija vadinasi „Pažink Vilnių ir paremk beglobį gyvūną.“ (Ne, ne mano žiurkėną Cepeliną, jis tiek visko turi, kad pats remti gali).

Gruodžio 27 d. pailsėję po Kalėdų ir susikaupę Naujiems metams, šeštadienį, renkamės 10.00 val. prie Katedros varpinės. 3 val. trukmės ekskursija po Vilnių su Kūtvėla kainuos 15 LTL suaugusiam žmogui. Aukos irgi welcome. Kadangi programa pažintinė ir intensyvi, tai mažus vaikus, tėvus pensijoje ir nėščias žmonas geriau palikti namie arba vestis ant savo atsakomybės.

Surinkos lėšos bus atiduotos „Kaimo lenciūgui“. Kūtvėlai galėsit nupirkti karšto vyno mainais. Ponas +Mantas Malcius kviečia ir patiems apsilankyti prieglaudoje, bet bijau, kad vienai dienai veiklos bus per daug, tai apsilankymą organizuosimės vėliau. 6G autobusas stoja netoli prieglaudos.

Šarinkite ir registruokitės.

Ekskursijos įdomybės:
-kur Vilniuje buvo sala
-kas nepasisekė ponui Stasovui
-gintaro kelias
-kur daktarą nutrenkė žaibas ir už ką
-dorų moterų maldos namai
-kodėl turto į Varšuvą, o išminties į Vilnių
-moteris joja ant lokio
-kur dirbo Vilniaus budelis
-kas virė skaniausą alų

Pradžia prie Katedros varpinės, pabaiga prie Aušros Vartų Dievo Motinos abrozdo.

Primenu, visas už ekskursiją surinktas lėšas atiduosiu beglobiams gyvūnams.

Kategorijos
Kitos naujienos

Aštuonetui jau penkios savaitės

Amajos-vaikai-7

Amajos-vaikai-6

Amajos-vaikai-8

Amajos-vaikai-9

Amajos-vaikai-10

Amajos aštuonetas toliau auga. Jau pradeda valgyti gerų žmonių užsakytą maistą, ropinėja po narvą, pradeda žaisti vieni su kitais ir mūsų batų raišteliais, mokosi tvarkingai atlikti gamtinius reikalus ant laikraščių. Auga gerų, smalsių ir tvarkingų draugų armija, jau galima rezervuoti! Mama sveria apie 33 kg, taigi augs dideli, bet milžinai nebus.

Kategorijos
Kitos naujienos

Aštuonetui jau trys savaitės

Amajos vaikai 2

Amajos vaikai 1

Amajos vaikai 3

Amajos vaikai 4

Amajos vaikai 5

Daugiavaikė Amajos šeima jau sulaukė 3 savaičių. Visi aštuoni kol kas drūti ir sveiki, jau pradeda vaikštinėti ir vienas kitą kandžioti. O ir į mamos maistą pradės kėsintis, kai tik sugebės į kitą kambario kampą nueiti. Pradedame galvoti, kokios čia jiems košės išvirti ir kokių konservų nupirkti. Jei ketinate mus aplankyti – konservai mažiems šuniukams būtų puiki dovana.

Be to, jau pradedame ieškoti ir būsimųjų šeimininkų, yra ir vaikinų, ir merginų, visi bus labai tobuli ir geri, nes turi nuostabią mamą, kuri gerai išauklės. Užaugę bus didelio ūgio, mama sveria 33 kg.