Kategorijos
Kitos naujienos

2022 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 ir 12 str., kiekviena viešoji įstaiga privalo kasmet parengti metinę veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį, šie dokumentai turi būti perduoti Juridinių asmenų registrui ir paskelbti įstaigos interneto svetainėje. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., kiekviena gyvūnų globos organizacija iki vasario 1 d. privalo paskelbti praėjusių metų Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

Viešosios įstaigos veikla:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija. Šiuo metu stengiamės sterilizuoti Rokiškio ir Vilniaus rajonuose vargingai gyvenančias ir nuolat gimdančias kalytes. Vilniuje periodiškai savo namuose globojame šuniukus ir ieškome jiems namų, apmokame padovanotų globotinių sterilizacijas / kastracijas.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą:

ŠunysKatės
Globotinių metų pradžioje01
Priimta naujų globotinių51
Padovanota globotinių20
Perduota kitiems globėjams01
Grąžinta po sterilizacijos30
Mirė dėl sveikatos sutrikimų00
Globotinių metų pabaigoje01

Viešosios įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje:

2022 metai2021 metai
Mantas Malcius2,90 €2,90 €

Gautos lėšos:

2022 metai2021 metai
Fizinių asmenų parama340,00 €3 080,41 €
GPM 1,2% parama7 008,49 €12 996,32 €
Juridinių asmenų parama0,00 €0,00 €
Iš viso7 348,49 €16 076,73 €

Panaudotos lėšos:

2022 metai2021 metai
Veiklos sąnaudos1 096,79 €10 973,29 €
Parama VšĮ „Maži jausmai“6 508,49 €17 891,35 €
Iš viso7 605,28 €28 864,64 €

2021 metais iš mūsų organizacijos pasitraukė Anželika ir įkūrė VšĮ „Maži jausmai“, susitarta iki 2026 metų kasmet naujajai organizacijai perduoti GPM 1,2% paramos dalį, viršijančią 500 eurų.

Detali įstaigos finansinė ataskaita:http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys:http://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=303410406
GPM 1,2% paramos statistika:http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-parama
Kategorijos
Kitos naujienos

2021 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 ir 12 str., kiekviena viešoji įstaiga privalo kasmet parengti metinę veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį, šie dokumentai turi būti perduoti Juridinių asmenų registrui ir paskelbti įstaigos interneto svetainėje. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos iki vasario 1 d. privalo paskelbti metines Ataskaitas apie gyvūnų kaitą.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai, atlikti darbai, planai:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija.

2021 metų viduryje organizacija pasidalino į dvi dalis: Anželika pasitraukė iš jos ir įsteigė naują gyvūnų globos organizaciją VšĮ „Maži jausmai“. Naujajai organizacijai perleistos Anželikos globotos katės, didžioji dalis organizacijos turėtų lėšų, įsipareigota kasmet iki 2026 metų perleisti didžiąją dalį GPM paramos.

VšĮ „Kaimo grandinė“ šiuo metu aktyvios gyvūnų globos nevykdo, bet periodiškai ir toliau globoja šuniukus, vykdo savo įsipareigojimus sterilizuoti (kastruoti) padovanotus globotinius, pagal galimybes padeda sterilizuoti augintinius tiems, kurie nepajėgia to padaryti patys.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą:

ŠunysKatės
Globotinių skaičius metų pradžioje033
Priimta naujų gyvūnų1612
Padovanota globotinių1412
Perduota VšĮ „Maži jausmai“021
Paleista / Grąžinta po sterilizacijos210
Mirė dėl sveikatos sutrikimų01
Globotinių skaičius metų pabaigoje01

Viešosios įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje:

2021 metai2020 metai
Mantas Malcius2,90 €2,90 €

Gautos lėšos:

2021 metai2020 metai
Fizinių asmenų parama3 080,41 €12 595,82 €
GPM parama12 996,32 €11 119,77 €
Juridinių asmenų parama0,00 €1 630,00 €
Iš viso16 076,73 €25 345,59 €

Panaudotos lėšos:

2021 metai2020 metai
Veiklos sąnaudos10 973,29 €23 617,91 €
Suteikta parama VšĮ „Maži jausmai“17 891,35 €0,00 €
Iš viso28 864,64 €23 617,91 €
Detali įstaigos finansinė ataskaita:http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita
GPM paramos statistika:http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-parama
Metinis finansinių ataskaitų rinkinyshttp://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=303410406

Kategorijos
Kitos naujienos

2020 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita


Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 ir 12 str., kiekviena viešoji įstaiga privalo kasmet parengti metinę veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį, šie dokumentai turi būti perduoti Juridinių asmenų registrui ir paskelbti įstaigos interneto svetainėje. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos iki vasario 1 d. privalo paskelbti metines Ataskaitas apie gyvūnų kaitą.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, siekiant veiklos tikslų, taip pat nurodomi ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi bešeimininkiais ir šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos atstovai lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, gerina gyvenimo sąlygas, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams ir, siekdami stabdyti tolesnį gyvūnų dauginimąsi, sterilizuoja jų mamas. Esamiems savininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams. Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, visi dovanojami globotiniai yra paženklinami mikroschemomis. Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą:

ŠunysKatėsTriušiai
Globotinių skaičius metų pradžioje1260
Priimta naujų gyvūnų19663
Padovanota globotinių18353
Grąžinta pabėgusių/pagydytų000
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos2190
Mirė dėl sveikatos sutrikimų050
Globotinių skaičius metų pabaigoje0330

Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje:

Vienintelis dalininkas yra Mantas Malcius, įnašo vertė 2,90 €.

Gautos lėšos:

2020 metai2019 metai
Fizinių asmenų parama12 595,82 €13 480,99 €
GPM parama11 119,77 €10 686,86 €
Juridinių asmenų parama1 630,00 €70,00 €
Iš viso25 345,59 €24 237,85 €

Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką ir vertę:

Paramos vertėParamos dalykas
UAB Palink1000 €Finansinė parama
UAB Starlett200 €Finansinė parama
UAB Dūda ir kompanija200 €Finansinė parama
Deimantės Guobytės labdaros ir paramos fondas Lietuva-gyvūnams200 €Finansinė parama
VšĮ Naminukai30 €Finansinė parama

Panaudotos lėšos:

2020 metai2019 metai
Veiklos sąnaudos23 617,91 €21 884,07 €
Kitos sąnaudos0,00 €0,00 €
Iš viso23 617,91 €21 884,07 €
Detali įstaigos finansinė ataskaita:http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita
GPM paramos statistika:http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-parama
Kategorijos
Kitos naujienos

Ačiū Ingridai ir UAB Arneva

Labai dėkojame kalną konservų mūsų globotiniams padovanojusiai Ingridai. Jie ką tik iš Vokietijos atkeliavo pas mus. Už neatlygintiną jų pristatymą katytė Volungė ir visi kiti mūsų globotiniai be galo dėkingi socialiai atsakingam UAB „Arneva“ kolektyvui 💖

Kategorijos
Kitos naujienos

2019 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

VšĮ Kaimo grandinė – Veiklos ataskaita – 2019 (PDF)
VšĮ Kaimo grandinė – Finansinių ataskaitų rinkinys – 2019 (PDF)


Skelbiame 2019 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 ir 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėse ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos iki vasario 1 d. privalo paskelbti metines Ataskaitas apie gyvūnų kaitą.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, siekiant veiklos tikslų, taip pat nurodomi ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi bešeimininkiais ir šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos atstovai lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, gerina gyvenimo sąlygas, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams ir, siekdami stabdyti tolesnį gyvūnų dauginimąsi, sterilizuoja jų mamas. Esamiems savininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams. Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, visi dovanojami globotiniai yra paženklinami mikroschemomis. Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą

  Šunys Katės
Globotinių skaičius metų pradžioje 1 19
Priimta naujų gyvūnų 20 61
Padovanota globotinių 19 36
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo 0 0
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP) 1 16
Mirė dėl sveikatos sutrikimų 0 2
Globotinių skaičius metų pabaigoje 1 26

Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje:

  2019 metai 2018 metai
Mantas Malcius 2,90 € 2,90 €

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų panaudojimas:

Gautos lėšos

  2019 metai 2018 metai
Fizinių asmenų parama 13480,99 € 11756,46 €
GPM 2% parama 10686,86 € 7316,69 €
Juridinių asmenų parama 70,00 € 1290,00 €
     
Iš viso 24237,85 € 20363,15 €

Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką ir vertę

  Paramos vertė Paramos dalykas
UAB „Finleksa“ 50,00 € Finansinė parama
MB „Pas buhalterį“ 20,00 € Finansinė parama

Panaudotos lėšos

  2019 metai 2018 metai
Veiklos sąnaudos 21884,07 € 17730,14 €
Kitos sąnaudos 0,00 € 0,00 €
     
Iš viso 21884,07 € 17730,14 €
Detali įstaigos finansinė ataskaita: http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita
GPM 2% paramos statistika: http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-parama
Kategorijos
Kitos naujienos

Gyvūnų diena Muitinės muziejuje (nuotraukos)

Visas nuotraukas galite peržiūrėti ir čia:
https://photos.app.goo.gl/J9eqbbXB5923R81b7
Arba čia:
www.facebook.com/KaimoGrandine/posts/3112697875412881

Ačiū visiems, aplankiusiems mus Muitinės muziejuje, pabendravusius su mūsų mažylėmis Tile ir Mile, leidusiems ramiai ir šiltai nusnausti joms ant savo rankų ir po eglute atnešusiems kalną dovanų! Taip pat, labai ačiū Muitinės muziejaus kolektyvui už pakvietimą ir šiltą priėmimą!

Ačiū visiems, nepabūgusiems šlapdribos ir atvykusiems į renginį. Ačiū už gerą nuotaiką ir pozityvias emocijas, tikimės, kad apsilankymas patiko ir jums.

Kategorijos
Kitos naujienos

Kviečiame susitikti Muitinės muziejuje

KVIEČIAME SUSITIKTI MUITINĖS MUZIEJUJE, Vilniuje

Bičiuliai, šį šeštadienį kviečiame jus ir jūsų augintinius į Muitinės muziejų. Įėjimas nemokamas! Po visą muziejų galima laisvai vaikščioti su savo augintiniais!

Durys atsidaro 10h, užsidaro 17h!

13h auditorijoje tradiciškai vyks šaunioji kinologo Artūro Zalecko paskaita! Atskubėkite anksčiau, nes gali nelikti sėdimų vietų!

Viso renginio metu galėsite laisvai apžiūrinėti muziejų, muitinės specialistams uždavinėti klausimus ir klausytis jų pasakojimų, konsultuotis su kinologais.

Renginyje planuoja dalyvauti mūsų mažosios globotinės Tilė ir Milė, taip pat, mūsų komanda.

Lauksime visų su augintiniais. Ypač lauksime savo buvusių globotinių!

Susitikime!

Muitinės muziejus
Jeruzalės g. 25, Vilnius
2019-12-07, Šeštadienis
10:00-17:00

https://www.facebook.com/events/1164654357074139/

Kategorijos
Kitos naujienos

2018 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Veiklos ataskaita – 2018 – VšĮ Kaimo grandinė (PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys – 2018 – VšĮ Kaimo grandinė (PDF)


Skelbiame 2018 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 ir 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos privalo paskelbti metinę Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi bešeimininkiais ir šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos atstovai lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, gerina gyvenimo sąlygas, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams ir, siekdami stabdyti tolesnį gyvūnų dauginimąsi, sterilizuoja jų mamas. Esamiems savininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams.

Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, visi dovanojami globotiniai yra paženklinami mikroschemomis. Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą


Šunys Katės
Globotinių skaičius metų pradžioje 5 10
Priimta naujų gyvūnų 22 73
Padovanota globotinių 14 35
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo 1 1
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP) 5 22
Mirė dėl sveikatos sutrikimų 6 6
Globotinių skaičius metų pabaigoje 1 19

2) viešosios įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje:


2018 metai 2017 metai
1. Mantas Malcius 2,90 € 2,90 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė):

Gautos lėšos


2018 metai 2017 metai
Fizinių asmenų parama 11 756,46 € 9 858,48 €
GPM 2% parama 7 316,69 € 5 411,88 €
Juridinių asmenų parama 1 290,00 € 350,56 €IŠ VISO 20 363,15 € 15 620,92 €

Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką ir vertę


Paramos vertė Paramos dalykas
UAB „Bendras Finansavimas“ 210,00 € Finansinė parama
VšĮ „Gralio projektai“ 30,00 € Finansinė parama
UAB „Sec Baltic“ 1050,00 € Finansinė parama

Panaudotos lėšos


2018 metai 2017 metai
Veterinarinės paslaugos 6 537,03 € 6 990,05 €
Maistas, kraikas, kita 2 318,35 € 2 024,67 €
Darbuotojų išlaikymas 7 083,75 € 3 148,32 €
Patalpų išlaikymas 753,73 € 150,00 €
Ryšių sąnaudos 133,80 € 366,07 €
Transporto išlaidos 399,01 € 557,01 €
Kitos veiklos išlaidos 479,47 € 263,40 €
Suteikta labdara, parama 25,00 € 0,00 €IŠ VISO 17 730,14 € 13 499,52 €
Detali įstaigos finansinė ataskaita: http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita
Apytikslė informacija apie kitų gyvūnų globos ir gerovės organizacijų gautą GPM 2% paramą:
http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-parama

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus VšĮ „Kaimo grandinė“ ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:


2018 metai 2017 metai
Darbuotojų išlaikymo 7 083,75 € 3 148,32 €
Patalpų išlaikymo 753,73 € 150,00 €
Ryšių 133,80 € 366,07 €
Transporto 399,01 € 557,01 €
Kitos 9 334,85 € 9 278,12 €
Suteiktos labdaros, paramos 25,00 € 0,00 €IŠ VISO 17 730,14 € 13 499,52 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:


2018 metai 2017 metai
Darbuotojų skaičius metų pradžioje 1 0
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje 1 1

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:


2018 metai 2017 metai
Sąnaudos valdymo išlaidoms 0,00 € 0,00 €

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:


2018 metai 2017 metai
Įstaigos vadovas Mantas Malcius Mantas Malcius
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 0,00 € 0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms 0,00 € 0,00 €

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:


2018 metai 2017 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui 0,00 € 0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms 0,00 € 0,00 €

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:


2018 metai 2017 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims 0,00 € 0,00 €
Kategorijos
Kitos naujienos

Roksė lankėsi Muitinės muziejuje

Šeštadienį mūsų mažoji Roksytė lankėsi Muitinės muziejuje vykusioje Gyvūnų dienoje, pelnė visų simpatijas, keliavo iš rankų į rankas ir noriai su visais fotografavosi. Taip pat, per atstumą nedrąsiai apžvalgė galybę kitų į šventę atvykusių keturkojų ir prisižiūrėjo įvairių Muitinės konfiskuotų įdomybių. Daugiau nuotraukų: www.facebook.com/muitinesmuziejus/posts/1984065675015511

Kategorijos
Kitos naujienos

Dėkojame UAB Sec Baltic vadovui Vytautui

Šiandien sulaukėme didžiulės Kalėdinės dovanos iš UAB „Sec Baltic“ vadovo Vytauto ir jo draugų. Esame be galo dėkingi už mūsų mažai organizacijai suteiktą milžinišką 1050 eurų paramą, kitąmet leisiančią gerokai lengviau kvėpuoti rūpinantis mūsų esamais ir būsimais globotiniais.
AČIŪ AČIŪ AČIŪ ❤️
—————————–
SEC Baltic specializacija – plataus panaudojimo pramoniniai akumuliatoriai ir akumuliatorių baterijos, energijos sistemų galios ir kontrolės įranga: kintamos ir nuolatinės srovės įranga, moduliniai DC/AC inverteriai, įtampos keitikliai, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (NMŠ / UPS), industrinės paskirties AC/DC lygintuvai ir DC/DC konverteriai, akumuliatorių baterijų įkrovikliai, kontrolės ir stebėsenos įranga, rezervinės energijos sistemos, nuolatinės srovės skydai.

http://www.secbaltic.com

Kategorijos
Kitos naujienos

Stop smurtui prieš gyvūnus

Vakar dalyvavome pikete – Stop smurtui prieš gyvūnus!!! Ačiū organizatoriams, ačiū visiems dalyvavusiems. Kartu mes JĖGA! Tikime geresniu gyvūnų rytojumi!!

https://lnk.lt/video/zinios-gyvunu-myletojai-kyla-i-kova/44523

https://www.15min.lt/vardai/naujiena/lietuva/pikete-stop-smurtui-pries-gyvunus-simbolines-n-zobovo-cirke-mirusios-meskutes-lialios-laidotuves-1050-1030164

Kategorijos
Kitos naujienos

Sunkiai sužalota kalytė Maja atsigauna


Kiekvieno žmogaus pareiga – nepalikti kenčiančio gyvūno nelaimėje, neleisti jam kankintis ir gydyti, jei tai įmanoma, net jei tai labai brangu.
Ar pamenate kalytę Mają, kuri buvo šalia namų nutrenkta automobiliu, jai nustatytas Juosmens paskutinio slankstelio ir kryžkaulio sąnarinis lūžis? Bandėme viską kas įmanoma, klausėmė specialistų nurodymų, prievarta statėme ją ant kojų…
Nuo to laiko praėjo jau visi trys mėnesiai . Nuo visų patirtų išgyvenimų, nuo skausmo Maja šiek tiek daugiau pražilo, kas mums akivaizdu. Bet…
Šiandien Maja bėgioja! 🙂
Todėl pagaliau susiruošėme pradžiuginti ir Jus!

Kategorijos
Kitos naujienos

Išsikraustėme iš Gerovės gatvės N. Vilnioje

Dėl savo saugumo išsikraustėme iš Gerovės g. Naujojoje Vilnioje

Vyriškis, kuris prieš keletą metų vidury dienos užpuolė vieną mūsų atstovę ir trenkė jai į galvą, vėl griebėsi nešvarių darbelių. Prieš porą mėnesių vėlai vakare einant į patalpas, jis pamatęs kitą mūsų organizacijos atstovą, ėmė jį persekioti, o pasivijęs ir grasinti duoti į galvą. Po ankstesnio išpuolio policija buvo jį kuriam laikui apraminusi, bet panašu, kad žmogus vėl vaikšto ant nusikalstamos veikos ribos. Tokių moteris mušančių mazgočių mes nebijome, bet kai vėlai vakare sutemus tave vaikosi agresyvus, neprognozuojamo elgesio, galbūt psichinių sutrikimų turintis asmuo, visgi yra truputį nejauku. Bėda, kad su šiuo asmeniu, einant nuo Tremtinių autobusų stotelės link Gerovės gatvės, tekdavo dažnai atsitiktinai prasilenkti, nes jis yra vienas iš kitos N. Vilnioje netoliese veikiančios gyvūnų globos organizacijos vadovų. Visgi organizacija nekalta, kad jos tarpe yra tokių žmonių, tad apie tai plėstis neverta.

Kaip sakoma, geriausias konflikto sprendimo būdas yra konflikto išvengti, tad tai ir padarėme. Neturime jokio noro toliau gadintis nuotaiką ir nuolat su šiuo asmeniu susidurti, tad priėmėme paprasčiausią sprendimą ir išsikraustėme.

Gerovės g. esančiame bute glausdavosi mūsų globojami šuniukai, ne vienas iš jūsų buvote juos gyvai aplankę. Jau kurį laiką turėjome minčių iš ten išsikraustyti ir dėl kitų priežasčių, bet šis įvykis padėjo tašką. Tikriausiai pastebėjote, kad paskutiniu metu dovanojamų šuniukų neturėjome. Tiesiog dėl išsikraustymo nebuvo, kur juos laikyti, bet jau greitai grįšime į seną ritmą. O tuo tarpu siūlome apžiūrinėti mūsų mažųjų murklių pulką ir kurį nors paversti savo šeimos nariu ar nare.

Kategorijos
Kitos naujienos

Prisidengiant mūsų vardu, skundžiami kiti gyvūnų globėjai

Praėjusią savaitę visiškai atsitiktinai išsiaiškinome, kad viena persona dangstosi mūsų organizacijos vadovo tapatybe, masiškai skundžia visas gyvūnų globos organizacijas iš eilės dėl tariamų gyvūnų gerovės teisės aktų pažeidimų ir prašo patikrinti jų veiklą.

Bandant klaidinti VMVT, skundams rašyti yra sukurtas el. pašto adresas mantui.malciui@gmail.com, kurio nei mes, nei mūsų organizacijos vadovas Mantas nekūrėme, nevaldome ir su juo nieko bendro neturime bei skundų dėl tariamų kitų globos organizacijų pažeidimų nerašome.

Kaip matote iš nuotraukos, šiandien ir patys lankėmės pas Vilniaus VMVT specialistes, kurios patikrino mūsų globojamų gyvūnų dokumentaciją (t.y., buvo apskųsta ir mūsų organizacija), tad pakartotinai akis į akį aptarėme šį bandymą pavogti mūsų tapatybę ir mūsų vardu bandyti kenkti kitoms organizacijoms.

Kategorijos
Kitos naujienos

2017 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Veiklos ataskaita – 2017 – VšĮ Kaimo grandinė (PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys – 2017 – VšĮ Kaimo grandinė (PDF)


Skelbiame 2017 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi tiek bešeimininkiais, tiek šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos savanoriai lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, gerina gyvenimo sąlygas, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams ir, siekdami stabdyti tolesnį gyvūnų dauginimąsi, sterilizuoja jų mamas. Esamiems savininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams.

Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, visi dovanojami globotiniai yra paženklinami mikroschemomis.

Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą

ŠunysKatės
Globotinių skaičius metų pradžioje516
Priimta naujų gyvūnų3163
Padovanota globotinių2326
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo22
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP)539
Mirė dėl sveikatos sutrikimų12
Globotinių skaičius metų pabaigoje510

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įnašų vertė metų pradžiojeĮnašų vertė metų pabaigoje
1. Mantas Malcius2,90 €2,90 €
IŠ VISO2,90 €2,90 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė):

Gautos lėšos

2017 metai2016 metai
Fizinių asmenų parama9 858,48 €10 042,05 €
GPM 2% parama5 411,88 €3 838,47 €
Juridinių asmenų parama350,56 €1 172,82 €
IŠ VISO15 620,92 €15 053,34 €

Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką ir vertę

Paramos vertėParamos dalykas
UAB „Vivali“40,00 €Finansinė parama
UAB „Finleksa“30,00 €Finansinė parama
UAB „Deimena“280,56 €Materialinė parama

Panaudotos lėšos

2017 metai2016 metai
Veterinarinės paslaugos6 990,05 €8 213,89 €
Maistas, kraikas, kita2 024,67 €2 369,85 €
Finansinių įstaigų mokesčiai156,67 €168,70 €
Darbuotojų išlaikymas3 148,32 €0,00 €
Patalpų išlaikymas150,00 €0,00 €
Ryšių sąnaudos366,07 €10,51 €
Transporto išlaidos557,01 €426,98 €
Kitos veiklos išlaidos106,73 €0,00 €
IŠ VISO13 499,52 €11 189,93 €

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus VšĮ „Kaimo grandinė“ ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

2017 metai2016 metai
Darbuotojų išlaikymo3 148,32 €0,00 €
Patalpų išlaikymo150,00 €0,00 €
Ryšių366,07 €10,51 €
Transporto557,01 €426,98 €
Kitos9 278,12 €10 752,44 €
IŠ VISO13 499,52 €11 189,93 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

2017 metai2016 metai
Darbuotojų skaičius metų pradžioje00
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje10

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

2017 metai2016 metai
Sąnaudos valdymo išlaidoms0,00 €0,00 €

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:

2017 metai2016 metai
Įstaigos vadovasMantas MalciusMantas Malcius
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui0,00 €0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms0,00 €0,00 €

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:

2017 metai2016 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui0,00 €0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms0,00 €0,00 €

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:

2017 metai2016 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims0,00 €0,00 €
Kategorijos
Kitos naujienos

Dėkojame UAB „Bendras finansavimas“

Už finansinę 210 eurų paramą dėkojame UAB „Bendras finansavimas“ (https://gosavy.com). Tai seniausiai Lietuvoje veikianti tarpusavio skolinimo platforma, kurioje paprasti žmonės skolina paprastiems žmonėms. Žmogiškos palūkanos, žmogiškas požiūris. Bendrovė sudaro galimybes paprastai pasiskolinti iki 10 000 eurų.

Kategorijos
Kitos naujienos

Dėkojame UAB „Deimena“

Norime padėkoti UAB „Deimena“ už jau nebe pirmą siuntinį su valymo ir dezinfekcijos priemonėmis. Jūsų dėka mūsų globotinių išlaidos švaros priemonėms sumažėjo praktiškai iki nulio, tad daugiau jų lieka mažųjų keturkojų gydymui ir maistui. Ačiū.

UAB Deimena – pirmoji Lietuvoje įmonė prieš 26 metus pradėjusi prekybą aukščiausios kokybės plovimo ir dezinfekavimo priemonėmis, skirtomis maisto pramonei, skalbykloms, žemės ūkiui. Šiandien mūsų produktų asortimentas yra labai platus: prekiaujame ne tik aukščiausios kokybės valymo ir dezinfekavimo priemonėmis, bet ir kokybiškais valymo įrankiais, plovimo ir dozavimo įranga, asmens higienos produktais. Mūsų partneriai – tai gerai žinomos įmonės ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje: “KiiltoClean” (Suomija); “Kärcher” (Vokietija), “Vikan” (Danija), “TTSystem” (Italija), 3M (JAV), “System Cleaners” (Danija) ir daugelis kitų.

UAB Deimena
Įmonės kodas: 168423851
PVM kodas: 684238515
Staniūnų g. 66, Panevėžys 36142, Lietuva
T. +370 45432 044
F. +370 45430 299
info@deimena.lt
www.deimena.lt

Kategorijos
Kitos naujienos

Ačiū už draskyklę kačiukams

Prieš šventes mūsų mažieji sulaukė siuntinio su didžiule draskykle. Norime padėkoti gerb. Gailei už finansinę paramą, padėjusią įsigyti šią žaidimų aikštelę.

Kategorijos
Kitos naujienos

Gyvūnų diena Muitinės muziejuje

Šeštadienį dalyvavome labai šauniame renginyje, kurį suorganizavo Lietuvos muitinė. Jeruzalės gatvėje esančiame Muitinės muziejuje apžiūrėjome įvairiausius eksponatus – nuo kontrabandos slėptuvių ir garsių firmų gaminių klastočių iki nelegaliai bandytų įvežti egzotinių augalų ir gyvūnų. Tryliktą valandą į muziejų sugužėjo dešimtys lankytojų, nes prasidėjo įspūdinga garsaus kinologo Artūro Zalecko paskaita apie gyvūnų psichologiją, dresūrą, be to, tarnybiniai šunys pademonstravo savo gebėjimus ieškodami salėje paslėptų narkotinių medžiagų. Paskaitos metu pažvelgėme į augintinio elgseną ne iš šeimininko, bet iš paties šuns pozicijos. Supratome, kad įvairiose situacijose šuo supranta šeimininko veiksmus visiškai kitaip nei žmogus. Išgirdome patarimų, kaip su gyvūnu bendrauti, kad šis suprastų, ko mes iš jo norime.
Renginio metu svečiai šventinę eglutę apjuosė gausybe dovanų mūsų globotiniams. Mes ir mūsų keturkojai draugai esame visiems labai dėkingi.
Labai dėkojame Indrei, jos kolegėms ir kolegoms už šį įdomų renginį. Visa diena geroje kompanijoje kaipmat linksmai praskriejo. Ačiū.

LRT Panorama: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013680235/panorama (nuo 18min)
Renginio Facebook nuoroda: https://www.facebook.com/events/1748324668565858/
Praleidusieji paskaitą, gali pažiūrėti kitą šio kinologo interviu: https://www.youtube.com/watch?v=l1EwpMWUyU0
Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/Lietuvosmuitine/posts/1794534377255408
Dar daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/KaimoGrandine/posts/1947576311925049

Kategorijos
Kitos naujienos

Labai dėkojame Statistikos departamento kolektyvui

Už gausias dovanas mūsų globojamiems keturkojams esame be galo dėkingi visam Lietuvos statistikos departamento kolektyvui, surinkusiam tokį kalną gėrybių.
Jūsų dėka, mūsų mažieji sergantys kačiukai galės šiltai įsitaisyti tarp vilnonių rūbų, padykėliai šuniukai po kambarį gainios cypiančius žaislus, o mūsų globojami šeimininkų neprižiūrimi gyvūnai džiaugsis išvydę pripildytą dubenėlį.
Dar kartą dėkojame Statistikos departamento darbuotojams ir mūsų nuolatinei pagalbininkei Irmai, kurios dėka, parama jau šiandien pasieks mūsų globojamus gyvūnus.

Kategorijos
Kitos naujienos

Dėkojame Vilniaus savivaldybei už kačių namelį

Esame be galo dėkingi Vilniaus miesto savivaldybei, kurios specialistai ką tik pastatė pirmąjį kačių namelį Justiniškėse. Nuo šiol čia gyvenančios mūsų sterilizuotos ir prižiūrimos lauko katytės galės šiltai ir patogiai įsikurti atšalus orams. AČIŪ.

https://www.facebook.com/vilnius.lt/posts/1840368779324776

Kategorijos
Kitos naujienos

Džiulė eina skiepytis

Kategorijos
Kitos naujienos

Kėdainiškių piešinių paroda

Artėjant pasaulinei gyvūnų dienai, sulaukėme dar daugiau mūsų mažųjų bendraminčių piešinių ir karpinių. Šįkart jums pristatome Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ mažylių darbus. Auklėtoja – Rasa Simonavičienė.

Kviečiame peržiūrėti darbelių parodą, įvertinti labiausiai patikusius ir pasidalinti su draugais. Juos rasite atidarę šią nuorodą https://www.facebook.com/KaimoGrandine/posts/1874079052608109

Kategorijos
Kitos naujienos

Sterilizuotų katyčių grąžinimas nepasiturintiems šeimininkams


VšĮ „Kaimo grandinė“ rūpinasi ne tik benamiais gyvūnais, bet ir turinčiais šeimininkus, kurie nepajėgūs pilnai pasirūpinti savo augintiniais. Padedame sterilizuoti tiek kalytes, tiek katytes. Juk problema išlieka ta pati – nepageidaujamų mažylių atėjimas į pasaulį, nesvarbu, ar gyvūnas turi šeimininką, ar gyvena gatvėje. Be globos organizacijų įsikišimo nei vienas, nei kitas sterilizuotas nebus. Todėl mums vis dar keista telefono ragelyje nuolat girdėti, kad daugelis kitų gyvūnų globėjų atsisako padėti žmonėms vien dėl to, kad jų augintiniai turi šeimininkus.

Kviečiame prisidėti prie mūsų veiklos.
Ypač laukiame skambučių iš vilniečių, kurie turi automobilius ir retkarčiais, jums patogiu laiku, galėtumėte kartu su mūsų savanoriais pavėžėti sterilizacijų laukiančius gyvūnus iš jų namų iki klinikos ir atgal. 8-602-63641

VŠĮ „KAIMO GRANDINĖ“, į. k., 303410406
SwedBank: LT167300010141516269
SwedBank SWIFT kodas: HABALT22
Paskirtis: Kalyčių ir katyčių sterilizacijoms

Kategorijos
Kitos naujienos

Piešinių konkursas Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti

PIEŠINIŲ KONKURSAS PASAULINEI GYVŪNŲ DIENAI
Kviečiame peržiūrėti ir įvertinti mūsų mažųjų bendraminčių darbus

Iš Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Linelis“ priešmokyklinės grupės „Saulutė“ vaikučių ir jų auklėtojos Reginos ką tik sulaukėme galybės piešinių. Juose būsimi gyvūnų mylėtojai ir globėjai atvaizduoja, kaip įsivaizduoja mūsų gyvūnų globos organizacijos globotinius, mūsų veiklą ir apskritai – Lietuvos keturkojų kasdienybę.

Kviečiame peržiūrėti Facebook albume patalpintus vaikų piešinius ir juos vertinti.
Trijų daugiausiai taškų surinkusių piešinių autoriams atiteks su mūsų veikla susiję prizai, o visi likę dalyviai gaus po simbolinę dovanėlę už dalyvavimą.

Konkurso sąlygos:
PRADŽIA: 2017-09-21 10:00
PABAIGA: 2017-10-02 10:00
TAŠKAI: 1 Patinka = 1 taškas
Kviečiame balsuoti šiame Facebook piešinių albume.

Kategorijos
Kitos naujienos

Organizacijos veiklos pristatymas

Kategorijos
Kitos naujienos

JAV sostinėje Vašingtone susitikome su bendraminčiais

JAV sostinėje Vašingtone prieš savaitę susitikome su bendraminčiais iš gyvūnų globos organizacijos Rural Dog Rescue ( http://www.ruraldogrescue.com ), aptarėme benamių gyvūnų situaciją, organizacijų veiklą, įstatyminę bazę ir, be abejo, pabendravome su kitapus Atlanto namų ieškančiais keturkojais.

Rural Dog Rescue neturi prieglaudos ir yra paremta gyvūnų globa savanorių namuose, tad jų veikla labai panaši į mūsiškę. Pačiame Vašingtone per dvi savaites nepavyko pastebėti nė vieno benamio augintinio, tad nenuostabu, kad ši organizacija padeda ne tik vietiniams gyvūnams, bet ir atsigabena juos iš aplinkinių JAV valstijų, kur šiems duodamos tik 72 valandos. Toks trumpas terminas stipriai nustebino, nes net Lietuvoje jie gauna mažiausiai 14 dienų, kad surastų naujus namus.

Visi globotiniai kaip ir mūsiškiai yra nukirminami, nublusinami, paskiepijami, sterilizuojami, sučipuojami. Tiesa, būsimi šeimininkai privalo susimokėti 400 USD už gyvūno paėmimą. Mes kol kas dovanojame gyvūnus be jokio mokesčio, bet puikiai suprantame jo prasmę – gyvūną už tokią sumą ims tik tas, kuriam jis tikrai rūpi ir kuriuo bus tikrai rūpinamasi. Taip atkristų visi šunų kankintojai, kurie juos rengiasi visam likusiam gyvenimui pririšti ar uždaryti ankštame voljere.

Be gana nemažo mokesčio Rural Dog Rescue ne tik iškamantinėja būsimus šeimininkus, bet ir visus savo globotinius perduoda tik apsilankę jų būsimuosiuose namuose. Tai ką mes irgi norėtume padaryti, bet dažnai neturime resursų. Iki naujųjų namų kol kas tegalime palydėti tik vieną kitą.

Nepaisant didelės kontrolės, kolegos iš Vašingtono per metus pajėgia surasti namus maždaug dviems šimtams šunų. Ir tai yra gana įspūdingi skaičiai.

Na ir žinoma, mus, kaip veiklos atskaitomybės šalininkus, maloniai nustebino jų svetainėje pateikiamos detalios metinės veiklos ataskaitos. Jas viešinti privaloma ir JAV.

Kategorijos
Kitos naujienos

Džiulė sportuoja

Kategorijos
Kitos naujienos

Straipsnis apie Mikutį ir jo šeimininkę

„Kol yra tiek beglobių gyvūnų, suteikti naujus namus jiems yra labiau prasminga, nei imti gyvūnus iš veislynų“, – sako prieš savaitę į savo namus naują gyventoją – penkių mėnesių katiną Mikutį – atsivežusi LRT TELEVIZIJOS laidos „Labas rytas, Lietuva“ vedėja ir LRT.lt portalo žurnalistė Vilija Andrulevičiūtė. Savo sprendimo nė kiek nesigailinti žurnalistė LRT.lt skaitytojams papasakojo, kokias išdaigas per pirmąsias dienas spėjo iškrėsti jos naujasis augintinis, ir kodėl pasiimti gyvūną iš prieglaudos gali būti sudėtingiau, nei iš veislyno.

http://www.lrt.lt/naujienos/tavo_lrt/37/180556/katina_priglaudusi_labas_rytas_lietuva_vedeja_namus_suteikti_beglobiui_prasmingiau_nei_veisliniui

Kategorijos
Kitos naujienos

Labai dėkojame Karolinai už gausias dovanas

Karolinos dovanos

Nuoširdžiausiai AČIŪ nuo mūsų ir mūsų globotinių Karolinai Fetingytei, kuri gausybe labai reikalingų priemonių (maisto gyvūnams, buities priemonių ir kt.) parėmė mūsų organizaciją.
Nė kiek ne mažiau AČIŪ – vežėjų kompanijai Litred.lt ir Egidijai Jasilionienei, kurie visas šias dovanas iš Danijos į Lietuvą parvežė nemokamai.
Mielieji, mes suprantame, kad padėkos žodžių čia maža, bet šiandien mes galime tik tiek…
Tik Jūsų visų dėka, Jūsų visų pagalba mus skatina žengti į priekį, nenuleisti rankų, įveikti visus sunkumus, skausmus ir nusivylimus, nuryti karčias ašaras ir nesustoti. Tik mes visi kartu galime padėti tiems, kuriems mūsų labiausiai reikia. Dar kartą AČIŪ visiems, kurie yra drauge, kuriems rūpi, kuriems skauda kartu su mumis!