Gyvūnų globėjams skirta GPM parama

Jei trūksta kokios nors įstaigos ar radote klaidą, praneškite: gyvunai@kaimograndine.lt

Duomenų šaltinis: http://www.vmi.lt/cms/paramos-statistika

Paramos gavėjų sąrašas: https://www.vmi.lt/pp/paramaForma/parama.aspx

Visos įstaigos privalo Registrų centrui teikti veiklos ataskaitas, kuriose turi atsispindėti informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą. Paspaudę ant įstaigų kodų, būsite nukreipti į Registro centro svetainę, kur turėtumėte rasti praėjusių metų veiklos ataskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius.

Teisės aktai, apibrėžiantys įstaigų veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės pateikimo Registrų centrui ir visuomenei privalomumą ir tvarką: