Autoriaus Archyvai: Mantas

Katytė Siela iš namų

Laiškas iš namų ir linkėjimai nuo katytės Sielos ❤

Švelni ir miela labai, grįžus vis pasitinka ir griūna iškart ant grindų, vartosi, rodo kaip glostymų pasiilgo. Kai reikia, ir išdykus, kai nori, kad jau kelčiausi iš lovos, specialiai daro tai, ko neleidžiu, pvz., graužia dviračio rankenas 😀 žino, kaip pamanipuliuot, bet apskritai, tai ji labai gerybinė.

Katytė Luna iš namų

Rasa ir jos tėveliai yra suteikę namus net penkiems mūsų organizacijos globotiniams! ❤ Jų namuose gyvena ir mūsų visiškai akla katytė Juna, kurios su sesute išskirti nenorėjo ir priglaudė abi. Esame labai dėkingi šiai šeimai už rūpestį visais! Esame dėkingi visiems šeimininkams, padovanojusiems mūsų globotiniams laimingą ateitį! Būkite visi sveiki, būkite laimingi! ❤❤❤

Laba diena, Anželika. Noriu kartu su Jumis pasidžiaugti, nes lygiai prieš trejus metus mano gyvenime atsirado Luna. Per paskutinius metus ji kiek padyko, bet tai nieko stebėtino – su mažosiom sesutėm kitaip ir neišgyvensi 😁 Ačiū Jums dar kartą už tą nuostabų gyvūnėlį ir už Juną su Juma taip pat. Spirgis su Smilte siunčia linkėjimus 😊

Katytė Trylika iš namų

Sveiki
Siunčiu linkėjimus nuo katytes Trylikos. Katytė jau beveik metai pas mus. Elgiasi puikiai, šeimininkauja, karaliauja ir džiaugiasi gyvenimu.

Prikabinu nuotrauką – va taip leidžiami šalti savaitgalio vakarai. Supama kėdė ir židinys.

Sėkmės Jums darbuose. Dėkojame už padovanotą džiaugsmą, gyvybę ir murkimą mūsų namuose.

Pagarbiai
Gražina

2018 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita


Skelbiame 2018 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 ir 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos privalo paskelbti metinę Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi bešeimininkiais ir šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos atstovai lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, gerina gyvenimo sąlygas, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams ir, siekdami stabdyti tolesnį gyvūnų dauginimąsi, sterilizuoja jų mamas. Esamiems savininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams.

Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, visi dovanojami globotiniai yra paženklinami mikroschemomis. Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą


Šunys Katės
Globotinių skaičius metų pradžioje 5 10
Priimta naujų gyvūnų 22 73
Padovanota globotinių 14 35
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo 1 1
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP) 5 22
Mirė dėl sveikatos sutrikimų 6 6
Globotinių skaičius metų pabaigoje 1 19

2) viešosios įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje:


2018 metai 2017 metai
1. Mantas Malcius 2,90 € 2,90 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė):

Gautos lėšos


2018 metai 2017 metai
Fizinių asmenų parama 11 756,46 € 9 858,48 €
GPM 2% parama 7 316,69 € 5 411,88 €
Juridinių asmenų parama 1 290,00 € 350,56 €IŠ VISO 20 363,15 € 15 620,92 €

Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką ir vertę


Paramos vertė Paramos dalykas
UAB „Bendras Finansavimas“ 210,00 € Finansinė parama
VšĮ „Gralio projektai“ 30,00 € Finansinė parama
UAB „Sec Baltic“ 1050,00 € Finansinė parama

Panaudotos lėšos


2018 metai 2017 metai
Veterinarinės paslaugos 6 537,03 € 6 990,05 €
Maistas, kraikas, kita 2 318,35 € 2 024,67 €
Darbuotojų išlaikymas 7 083,75 € 3 148,32 €
Patalpų išlaikymas 753,73 € 150,00 €
Ryšių sąnaudos 133,80 € 366,07 €
Transporto išlaidos 399,01 € 557,01 €
Kitos veiklos išlaidos 479,47 € 263,40 €
Suteikta labdara, parama 25,00 € 0,00 €IŠ VISO 17 730,14 € 13 499,52 €
Detali įstaigos finansinė ataskaita: http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita
Apytikslė informacija apie kitų gyvūnų globos ir gerovės organizacijų gautą GPM 2% paramą:
http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-2-proc-parama

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus VšĮ „Kaimo grandinė“ ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:


2018 metai 2017 metai
Darbuotojų išlaikymo 7 083,75 € 3 148,32 €
Patalpų išlaikymo 753,73 € 150,00 €
Ryšių 133,80 € 366,07 €
Transporto 399,01 € 557,01 €
Kitos 9 334,85 € 9 278,12 €
Suteiktos labdaros, paramos 25,00 € 0,00 €IŠ VISO 17 730,14 € 13 499,52 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:


2018 metai 2017 metai
Darbuotojų skaičius metų pradžioje 1 0
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje 1 1

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:


2018 metai 2017 metai
Sąnaudos valdymo išlaidoms 0,00 € 0,00 €

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:


2018 metai 2017 metai
Įstaigos vadovas Mantas Malcius Mantas Malcius
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 0,00 € 0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms 0,00 € 0,00 €

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:


2018 metai 2017 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui 0,00 € 0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms 0,00 € 0,00 €

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:


2018 metai 2017 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims 0,00 € 0,00 €

Išsikraustome iš Naujosios Vilnios

Bičiuliai, šiandien į Jus kreipiamės su dideliu ir nekasdieniu prašymu.

Daugelis žinote, kad didžiausias gyvūnų globos organizacijų galvos skausmas – laisvos vietos naujam globotiniui suradimas. Jei lėšų gyvūnų gydymui, maistui ir kitoms reikmėms, stipriai susispaudus, jums padedant, šiaip taip pakanka, tai surasti gyvūnams laikinus globėjus beveik neįmanoma, todėl nuolat tenka ieškoti kokio nors kambarėlio ir jį nuomotis. Kadangi mūsų finansinės galimybės neleidžia išsinuomoti rimtesnių patalpų, iki šiol laikinai glaudėmės Naujojoje Vilnioje, deja, patalpos gyvūnams laikyti nebuvo labai patogios, be centrinio šildymo, su sunkiai veikiančia krosnimi. Jos kūrenimui tekdavo skirti daugiau laiko nei gyvūnams, o ir prišildyti žiemą vargiai pavykdavo – laikydavosi 14-15 laipsnių temperatūra ir drėgmė, dėl tokių sąlygų mūsų globotiniai vis dažniau ir sunkiau sirgdavo. O ir pačios galimybės ten glaustis terminas ėjo į pabaigą, tad pamažu ieškojome naujos laikinos stotelės savo veiklai.

Mažai kas nori įsileisti į patalpas gyvūnų globėjus, tad tinkamų ir kaip nors įperkamų patalpų paieškas lydi daugybė skambučių ir neigiamų atsakymų. Laimei, prieš savaitę nusišypsojo sėkmė – Fabijoniškėse radome porą mažyčių kambarėlių su sanitariniu mazgu, centriniu šildymu ir gyvūnų nesibaidančiais savininkais, kurie jau tą pačią dieną perdavė raktus ir leido perkraustyti katytes, kol neatėjo naujas speigas.

Patalpos gerokai patogesnėje vietoje, šiltos, paviršiai lengvai dezinfekuojami, deja, be tualeto ir kriauklės daugiau nieko nėra – nei stalo, nei kėdės, nei spintelės, nei skalbimo mašinos. Mums visko reikia – jei turite šių jums nebereikalingų daiktų, mielai juos priglaustume.

Kita didelė bėda – nuomos kaina. Jei Naujojoje Vilnioje mokėjome tik simboliškai už komunalines paslaugas, tai čia kas mėnesį su visais mokesčiais teks pakloti apie 300 eurų. Didesnėms organizacijoms gal tai būtų menka suma, bet mums sunkiai įkandama užduotis, bandant skaičiuoti būsimas šių metų išlaidas ir dėliotis metų biudžetą. Nežinome, ar ištempsime iki lapkričio vidurio, kai būna pervedama GPM 2% parama. Visgi laukti ir dvejoti nebegalėjome, nes išsikraustymo iš ankstesnių patalpų terminas nenumaldomai artėjo.

Labai visų prašome mums padėti išgyventi iki lapkričio, kad mūsų esami ir būsimi globotiniai turėtų kur saugiai prisiglausti, kol jiems surandame naujus namus.

Gavėjas: VŠĮ „KAIMO GRANDINĖ“
Paramos gavėjo kodas: 303410406
SwedBank sąskaita: LT167300010141516269
SwedBank SWIFT kodas: HABALT22
Paskirtis: Patalpų nuomai
PayPal parama: paypal@kaimograndine.lt

Mūsų globotiniams padėti galite ir skirdami GPM 2% paramą:
VšĮ „Kaimo grandinė“ paramos gavėjo kodas: 303410406
Daugiau informacijos: http://kaimograndine.lt/parama/
Detalią finansinę, veiklos ir gyvūnų kaitos ataskaitas rasite mūsų svetainėje

Anželika +37060263641 Vilnius

Kalytė Aira (padovanota)

Naujų namų ir atsakingų šeimininkų pradeda dairytis mūsų mažiausioji globotinė Aira.
Mažylė sveria apie du kilogramus ir yra maždaug dviejų mėnesių amžiaus. Didelė neužaugs, nes jos mamos svoris apie 6kg.

Airutė jau išmaudyta, suduoti vaistai nuo vidaus ir išorės parazitų.

Šunytė dar keletą mėnesių ant grindų paliks balutes, kartais nukniauks Jūsų šlepetes, neišvengiamai ką nors sugriauš ar aplos bet kokį ne vietoje paliktą daiktą. Tokie jau tie maži šuniukai. Jei visa tai nebaugina – laukiame skambučių:

Gyvūnų globos organizacija VšĮ „Kaimo grandinė“, Vilnius
Kontaktai: Anželika 8-602-63641 arba gyvunai@kaimograndine.lt

Misteris X (padovanotas)

Naujų namų ieško Misteris X. Tai labai meilus, mėgstantis glaustytis, mylintis žmogų ir daug šnekantis katinas. Sunku nupasakoti, koks jis iš tiesų šaunus, tiesiog reikėtų atvykti ir su juo susipažinti.
Kastruotas.

Gyvūnų globos organizacija VšĮ „Kaimo grandinė“, Vilnius
Kontaktai: Anželika 8-602-63641 arba gyvunai@kaimograndine.lt
Kitos katės: http://kaimograndine.lt/kategorija/dovanojamos-kates/

Prašome pagalbos sterilizuojant katytes Ignalinoje

Daugumos žmonių blogi įpročiai nesikeičia ir tai liūdina. Nereikalingi gyvūnai išmetami į gatves, išvežami į miškus, paliekami sodų bendrijose, kur pasmerkiami sunkiam gyvenimui ypač žiemą.
Vienoje sodyboje Ignalinos raj. taip atsirado iš niekur: vienas, antras, trečias… Viso net 9 katinai, tris iš jų katytės. Moteris, turinti savo 4 augintinius, neišvijo ir šių, o kasdien šviežiu ir šiltu pienuku visus pavaišina. Taip ir apsigyveno visi tvartelyje.

Nenuskriausdami savęs, savo šeimos, savo augintinių, padėkime VISI kartu sukurti Kalėdinį stebuklą šioms išmestoms katytėms ir geros širdies žmogui, kuris pasidalina su jomis tuo, kuo turi.

1. Labai norime sterilizuoti bent katytes. Kitaip pavasarį jų gali būti ir 18. Ir toliau plėsis beglobių gretos. Vienos katės sterilizacija su suteikta nuolaida Ignalinos klinikoje kainuos 28 eurus, už tai esame labai dėkingi gydytojui! Reikalinga parama visoms trims – 84 eurai. Prašome pagalbos! Trečiadienį bus sterilizuojama pirma katytė!
2. Norime paprašyti padėti įsigyti sauso maisto katėms, tinka įvairus, kad tik jo būtų. Už paaukotą sumą skirtą maistui užsakytumėm jo tiesiai į namus. Jei Jums paprasčiau perduoti maisto – priimsime, o surinkę ieškotumėme vieno žmogaus, kuris važiuotų per Ignaliną ir galėtų viską nuvežti.

Esame vieni dėl kitų, esame dėl jų – MŪSŲ MAŽŲJŲ DRAUGŲ!

AČIŪ visiems, kurie norės ir galės prisidėti!

8-602-63641

Gavėjas: VŠĮ „KAIMO GRANDINĖ“
Paramos gavėjo kodas: 303410406
SwedBank sąskaita: LT167300010141516269
SwedBank SWIFT kodas: HABALT22
Paskirtis: Ignalinos katytėms
PayPal parama: paypal@kaimograndine.lt
Finansinę ataskaitą rasite mūsų svetainėje