Kategorijos
Kitos naujienos

2016 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Kaimo grandinė – 2016 m veiklos ataskaita – esigned (PDF)


Skelbiame 2016 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi tiek bešeimininkiais, tiek šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos savanoriai nuolat lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams, sterilizuoja jų mamas. Šeimininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams.

Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, prieš padovanojant visi globotiniai yra paženklinami mikroschemomis.

Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą

ŠunysKatės
Globotinių skaičius metų pradžioje16
Priimta naujų gyvūnų4271
Padovanota globotinių3331
Perduota kitiems globėjams01
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP)325
Mirė dėl sveikatos sutrikimų24
Globotinių skaičius metų pabaigoje516

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įnašų vertė metų pradžiojeĮnašų vertė metų pabaigoje
1. Mantas Malcius2,90 €2,90 €
IŠ VISO2,90 €2,90 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Gautos lėšos

2016 metai2015 metai
Fizinių asmenų parama10 042,05 €3 164,74 €
Juridinių asmenų parama1 172,82 €0,00 €
GPM 2% parama3 838,47 €836,06 €
IŠ VISO15 053,34 €4 000,80 €

Panaudotos lėšos

2016 metai2015 metai
Gyvūnų gydymas8 196,19 €2 140,63 €
Gyvūnų maistas, kraikas, kita2 369,85 €546,78 €
Transporto išlaidos426,98 €122,56 €
Bankų ir PayPal mokesčiai168,70 €5,12 €
Kitos išlaidos10,51 €38,55 €
IŠ VISO11 172,23 €2 853,64 €

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus Įstaiga ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

2016 metai2015 metai
Transporto sąnaudos426,98 €122,56 €
Darbuotojų išlaikymo0,00 €0,00 €
Kitos veiklos sąnaudos10 745,25 €2 731,08 €
IŠ VISO11 172,23 €2 853,64 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

2016 metai2015 metai
Darbuotojų skaičius metų pradžioje00
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje00

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

2016 metai2015 metai
Sąnaudos valdymo išlaidoms0,00 €0,00 €

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms;

2016 metai2015 metai
Įstaigos vadovasMantas MalciusMantas Malcius
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui0,00 €0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms0,00 €0,00 €

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms;

2016 metai2015 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui0,00 €0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms0,00 €0,00 €

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:

2016 metai2015 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims0,00 €0,00 €

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Google reCAPTCHA apsauga. Privatumo taisyklės ir paslaugų sąlygos.