Kategorijos
Kitos naujienos

2015 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Kaimo grandinė – 2015 m veiklos ataskaita – esigned.pdf

Skelbiame 2015 m. veiklos ataskaitą. Tokią ataskaitą, pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., kasmet privalo skelbti visos viešosios įstaigos, o panašios formos ataskaitą, pagal Asociacijų įstatymo 10 str., ir visos asociacijos, visuomeninės organizacijos, susivienijimai, konfederacijos, sąjungos ir draugijos. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos įstaiga, vykdanti bešeimininkių augintinių globą, sterilizaciją (kastraciją) ir ieškanti jiems naujų šeimininkų. Taip pat, įstaiga rūpinasi šeimininkus turinčiais, bet deramai neprižiūrimais gyvūnais, gerina jų laikymo sąlygas, vykdo sterilizacijas (kastracijas). Tokiomis priemonėmis siekiama mažinti bešeimininkių ir prastai prižiūrimų gyvūnų skaičių. Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Gyvūnų kaitos ataskaita

ŠunysKatės
Globotinių metų pradžioje00
Priimta1922
Padovanota1713
Grąžinta šeimininkams11
Paleista (PSP)01
Mirė01
Globotinių metų pabaigoje16

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įnašų vertė metų pradžiojeĮnašų vertė metų pabaigoje
Bendras dalininkų kapitalas, iš jų:2,9 €2,9 €
1. Mantas Malcius2,9 €2,9 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

PAJAMOS4 000,80
1. Privačių asmenų parama3 164,74
2. GPM 2% parama836,06
IŠLAIDOS(2 853,64)
1. Gyvūnų gydymas(2 140,63)
2. Gyvūnų maistas, kraikas ir kita(546,78)
3. Transporto išlaidos(122,56)
4. Bankų mokesčiai(5,12)
5. Kitos veiklos išlaidos(38,55)

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus Įstaiga ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

Žr. trečią punktą.

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įstaiga finansiniais metais darbuotojų neturėjo.

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

Įstaiga finansiniais metais valdymo išlaidų nepatyrė.

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:

Įstaigos vadovas – Mantas Malcius. Išlaidų vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms nepatirta.

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:

Įstaiga kolegialių valdymo organų ataskaitiniu periodu neturėjo.

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:

Ataskaitiniu periodu išlaidų išmokoms minimiems asmenims nebuvo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Google reCAPTCHA apsauga. Privatumo taisyklės ir paslaugų sąlygos.